Начало Категории Култура Постоянен списък на лицата – специалисти в различните области на изкуството

Постоянен списък на лицата – специалисти в различните области на изкуството

ПОСТОЯНЕН СПИСЪК

на лицата – специалисти в различни области на изкуството и представители на културните институти и училищата по изкуствата, по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата

 

„Художествена литература и хуманитаристика“

Предложен
1. Проф. Клео Протохристова
2. Доц. Татяна Ичевска
3. Ас.д-р Гергина Кръстева
4. Здравко Дечев
5. Стоян Терзиев
6. Ина Иванова
7. Емилия Каменова
8. Недялко Славов
9. Марин Кадиев
10. Здравко Попов
11. София Несторова
12. Д-р Галина Димитрова
13. Борис Роканов
14. Доц. Иван Русков
15. Доц. Владимир Янев
16. Елена Диварова – Тамамджиева
17. Мария Шнитер
18. Борис Минков
19. Антон Баев
20. Стою Вартоломеев
21. Александър Секулов
22. Младен Влашки
23. Димитър Минев
24. Божана Апостолова
25. Надя Фурнаджиева
26. Пенка Калинкова
27. Валентин Георгиев
28. Йордан Велчев

 

„Художествен превод“

Предложен
1. Монол Пейков
2. Венера Атанасова
3. Ели Буздрева
4. Надя Фурнаджиева
5. София Несторова
6. Здравка Петрова
7. Жоржета Чолакова
8. Маргарита Дограмаджиян
9. Гинка Бакърджиева
10. Васил Самоковлиев
11. Иванка Савова
12. Иван Вълев
13. Йордан Костурков
14. Емилия Драганова
15. Недялка Христова
16. Теофана  Брадинска-Ангелова
17. Анета Тошева

 

Раздел „Журналистика в сферата на културата “

Предложен
1. Парашкева Иванова
2. Искра Койчева
3. Цветана Тончева
4. Неда Велкова
5. Гергана Колева
6. Евелина Здравкова
7. Камен Коларов
8. Руслан Йорданов
9. Валентина  Йеремиева
10. Радко Паунов
11. Мария Луцова
12. Ивайло Дернев
13. Веселина Пеева
14. Огняна Генева
15. Екатерина Кючукова
16. Соня Ботева-Минчева
17. Галина Димитрова
18. Златка Далчева-БНТ Пловдив
19. Владислав Севов
20. Владимир Балчев
21. Паолина Комсалова-Иванова
22. Таня Грозданова – Кънева
23. Док. На науките Надя Кантарева  – Барух
24. Славена Шекерлетова
25. Дима Шопова
26. Спас Кузов
27. Любомир Минчев
28. Галя Митева
29. Благовест Андонов
30. Парашкева Иванова

 

Раздел „ Архитектура и естетизация на градската среда“

Предложен
1. Арх. Петко Костадинов
2. Арх. Мария Стоянова
3. Арх.Елисавета Вакавлиева
4. Арх. Георги Шопов
5. Арх. Роберт Чакъров
6. Арх. Татяна Михайлова
7. Арх. Румяна Пройкова
8. Арх. Людмила Петкова
9. Арх. Величко Куртев
10. Арх. Христо Гинев
11. Арх. Людмила Петкова
12. Арх. Петкана Бакалова
13. Арх. Илко Николов
14. Арх. Гергана Спасова-Иванова
15. Арх.Милена Крачанова
16. Инж. Татяна Щерева
17. Инж. Емил Бойчев

 

Раздел „Музика и танц“

Предложен
1. Нели Попова-Коева
2. Проф. Анастас  Славчев
3. Мария Дамова
4. Мирослава Кацарова
5. Николай Серафимов
6. Георги Карабахчиев
7. Д-р Поля Паунова-Тошева
8. Проф. Златина Делирадева
9. Стефан Белев
10. Юлия Марковска
11. Кристиан Петров Белев
12. Боян Динев
13. Катя Томова Личева – Господинова
14. Проф. д-р Антон Андонов
15. Цонка Стоянова Димитрова- Манолова
16. Николай Паскалев
17. Проф. Милчо Василев
18. Проф.Тони Шекерджиева -Новак
19. Проф. д-р Даниела Дженева
20. Проф.д-р Костадин Бураджиев
21. Проф. Роксана Богданова
22. Доц. Кирил Чипликов
23. Проф.д-р Тодор Киров
24. Доц.д-р Владимир Владимиров
25. Проф. Магдалена Чикчева
26. Проф. Албена Димова
27. Доц. Нина Найденова
28. Донка Пашова
29. Пламен Първанов
30. Румяна Иванова
31 Христо Коликов
32. Андрей Андреев
33. Яна Делирадева
34. Марияна Данева
35. Ана Дончева
36. Мария Иванова

 

Раздел „Театър“

Предложен
1. Стайко Мурджиев
2. Симеон Алексиев
3. Елена Атанасова
4. Емилия Арабаджиева
5. Васил Караманлиев
6. Пенка Калинкова
7. Ирен Чанкова
8. Вирджиния Давчева
9. Кръстьо Кръстев
10. Стоян Сърданов
11. Иво Игнатов – Кени
12. Виктор Бойчев
13. Васил Караманлиев
14. Ивана Папазова
15. Ивайло Христов
16. Радина Думанян
17. Димитър Воденичаров
18. Катерина Георгиева
19. Дафина Несторова
20. Маргарита Апостолова
21. Соня Ботева
22. Леонард  Капон
23. Ева Кьосева
24. Ваня Сивинова

 

Раздел „Изобразително изкуство“

Предложен
1. Проф д-р Галина Лардева
2. Доц. Весела Статкова
3. Атанас Карадечев
4. Станимир Видев
5. Стоян Куцев
6. Николай Няголов
7. Атанас Хранов
8. Иван Тотев
9. Ангел Гешев
10. Красимира Алексиев
11. Светлозар Чавдаров
12. Доц. Румен Жеков
13. Крсимир Линков
14. Иван Чакъров
15. Соня Ботева
16. Доц. д-р Магърдич  Касапян
17. Доц. д-р Зора Янакиева
19. Йоханес Артинян
20. Доц. Красимир Добрев
21. Севилия Цуцекова
22. Моника Роменска
23. Снежана Фурнаджиева
24. Вихра Григорова
25. Емил Миразчиев
26. Вълчан Петров

 

 

Раздел  „Аудио визуални изкуства и фотография  “

Предложен
1. Ас. Методи Плачков
2. Доц.д-р Никола Лаутлиев
3. Йоханес Артинян
4. Гл.ас.д-р. Александър Гьошев
5. Георги Вачев
6. Доц. Румен Жеков
7. Соня Станкова
8. Петко Шойлеков
9. Неделян Нешев
10. Антон Савов
11. Станимир Навущанов
12. Виолин Палейков
13. Нончо  Нончев
14. Марияна Великова
15. Антон  Марчев
16. Доц. Весела Статкова
17. Доц. Красимир Добрев
18. Ас. Георги Димитров

 

 

10,319 total views, 6 views today