Начало Категории Околна среда Въздух Да опазим въздуха в Пловдив чист в няколко стъпки

Да опазим въздуха в Пловдив чист в няколко стъпки

Атмосферното замърсяване представлява главен риск за човешкото здраве в много големи модерни градове. Всеки град се бори с различен тип замърсяване, тъй като замърсителите се влияят от голям брой фактори – естествени и антропогенни. Поради интензивното замърсяване в големите градове се говори за т. нар. градски климат. Най общо той се характеризира с по – висока температура и по – ниска влажност, също и с по – особено разпространение на замърсителите – градовете са като топлинни острови и така водят до понижаване разсейването на замърсителите с ветровете.

Община Пловдив е район, в който нивата на прах (общ), ФПЧ 10 (финни прахови частици), ФПЧ 2.5 превишават установените норми и /или нормите плюс определените допустими отклонения от тях, съгласно Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010 г.)

С цел ограничаване здравния риск на населението и съответно достигане на нормативните нива по този замърсител Община Пловдив разработи и прие с Решение на Общински съвет – Пловдив, „Актуализация на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив”.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ.

Основни източници на прах са битов сектор, транспорт, промишленост и др. През отоплителния сезон на локално ниво един от основните източници на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са използването на некачествени горива с ниска калоричност,  високо съдържание на прах, както и  специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Необходимо е домакинствата да използват горива с високи екологични характеристики, оползотворени в ефективни отоплителни съоръжения с висок КПД и висока отоплителна ефективност.

Стъпка № 1 

Използвайте еко топлината от природата!

Нека се стремим в дома си да използваме високо ефективни отоплителни системи, възобновяеми източници на енергия, биогорива и природна газ. Топлината от природата е една съвременна и пестяща разходи алтернатива на изкопаемите горива. Отоплението с високо калорични, чисти и незамърсяващи биогорива – пелети и др. създава не само уют в дома, но и при изгаряне има минимално съдържание на остатъчни пепели.

Стъпка № 2 

Използвайте алтернативни начини на придвижване…..!

При всяка възможност използвайте алтернативни начини на придвижване, което ще рече да оставите автомобила си в гаража и да пътувате с градския транспорт, скутер, мотопед, велосипед или пеша. Добър вариант за придвижване в града е съседско обединяване и използване на един автомобил от повече хора, както и корпоративната мобилност – организирано придвижване на служителите на фирми към работното им място.

Стъпка № 3 

Пестете енергия!

Използвайте енергоспестяващи лампи. Спирайте уреди, които не ползвате. Ако Ви предстои покупка на „бяла техника”, обърнете внимание на енергийният клас – А, А+ и А++. Най – икономичния би следвало да бъде предпочетен от Вас. Така ще получите по – ниска сметка за ток, а заедно с това ще намалите парниковите газове в атмосферата.

Стъпка №4

Ходете пеш – движете се!

Намалете употребата на автомобила си, колкото е възможно! Редовното ходене пеша оказва благотворно влияние върху здравето Ви. Това е съществена част от Вашият принос към опазване чистотата на атмосферния въздух. Води до намаляване на задръстванията, шума и произшествията. Движете се – внесете промяна в себе си и околната среда.

Стъпка № 5 

Пазете зеленото богатство на Пловдив!

Знаете ли, че гора на площ 4 дка усвоява близо I тон въглерод за година. За същото време тази горичка осигурява въздух за дишане средно за 18 души. Успоредно с това се подобрява състоянието на въздуха, почвата, водата, хабитатите, …..както е казал Мечо Пух: „Колкото повече, толкова повече!“

Стъпка № 6 

Почувствай природата!

Природата няма намерение да се държи така, както очакваме от нея или да прави това, което ние искаме. Не забравяйте, тя не се съобразява с „разума” на всекидневието. Ако Вие мислите за Нея, когато консумирате, пазарувате или просто включвате телевизора – тогава сте направили най-важната стъпка!

Стъпка № 7 

Използвай хартията и от двете страни на листа!

Едно дърво расте 200 години, а хората го отсичат за 2 минути… за да правят хартия. Използвайте хартията и от двете страни на листа. Така спестявате същото количество дървесина, което е било необходимо за създаването й!

Стъпка № 8 

Разпространявай идеята!

Споделете тези идеи в работа,  училище, сред приятелите. Разпространявайте идеята! Стъпка по стъпка, дайте своя принос за опазване чистотата на  въздуха в нашия град Пловдив.

57,440 total views, no views today