Начало Категории Околна среда Въздух Устойчиви политики за управление на качеството на атмосферния въздух

Устойчиви политики за управление на качеството на атмосферния въздух

Отчет по мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Неразделна част от План за действие 2018-2023 г. към „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“, приета с решение №293, взето с протокол №13 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – Пловдив.
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив за периода 2018-2023 г.

122 total views, no views today