Предстоящи обществени обсъждания на доклади по ОВОС


Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието на околната среда и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив”, проведено на 16.10.2018 г.

Обява за среща за обществено обсъждане ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив

Становище по Инвестиционно предложение: „Околовръстен път на гр. Пловдив /Път III 1-8 „Пазарджик- Пловдив“/- п.в. Царацово –Съединение“ от км 0+000 до км 14+750/-Реконструкция с изграждане на второ пътно платно “

Инвестиционно предложение: „Околовръстен път на гр. Пловдив /Път III 1-8 „Пазарджик- Пловдив“/- п.в. Царацово –Съединение“ от км 0+000 до км 14+750/-Реконструкция с изграждане на второ пътно платно “

Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив“ 400 kV до п/ст „Бургас“ 400 kV с разпръскване в п/ст „Марица Изток“ 400 kV до ОРУ на ТЕЦ „Марица Изток 

28 total views, no views today