Наредби

• Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив
• Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив
• Наредба за осигуряване на обществения ред
• Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив

2,720 total views, no views today