Начало Категории Околна среда Шум Гранични стойности на показателите на шум в околната среда

Гранични стойности на показателите на шум в околната среда

Гранични стойности на показателите – дневно ниво (Lден),  вечерно ниво (Lвечер)и  нощно ниво (Lнощ) на шум в околната среда съгласно Приложение № 2 на Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. Бр.58/2006 г.)

Таблица №1

Граничните стойности на нивата на шума в помещения на жилищни и обществени сгради

 

Предназначение на помещенията

Еквивалентно ниво на шума, dB (А)

 

ден

вечер

нощ

1

2

3

4

5

1.

Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни и зали.

30

30

30

2.

Жилищни стаи, спални и помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи.

35

35

30

3.

Лекарски кабинети в лечебни заведения и

санаториуми, зали за конференции, зрителни

зали на театри и кинозали.

40

40

35

4.

Класни стаи и аудитории в учебни заведения за научноизследователска дейност, читални.

40

40

40

5.

Работни помещения в административни сгради.

50

50

50

6.

Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинозали, клубове, бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти.

55

55

55

7.

Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари.

60

60

60

Забележки:

  1. При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е – 5 dB(A) и се отнася за помещенията от т.1 до т.5 от Таблица 1.
  2. Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).
  3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1s.

Таблица №2

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони и урбанизираните територии и извън тях

 

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

Еквивалентно ниво на шума, dB (А)

 

ден

вечер

нощ

1

2

3

4

5

1.

Жилищни зони и територии.

55

50

45

2.

Централни градски части.

60

55

50

3.

Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик.

60

55

50

4.

Територии, подложени на въздействието на

релсов железопътен и трамваен транспорт.

65

60

55

5.

Територии, подложени на въздействието на

авиационен шум.

65

65

55

6.

Производствено-складови територии и зони.

70

70

70

7.

Зони за обществен и индивидуален отдих.

45

40

35

8.

Зони за лечебни заведения и санаториуми.

45

35

35

9.

Зони за научноизследователска и учебна дейност.

45

40

35

10.

Тихи зони извън агломерациите.

40

35

35

Забележка:

Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).

53,069 total views, no views today