Масово разпространени отпадъци

Това са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

- Отпадъци от опаковки
- Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
- Излезли от употреба гуми (ИУЕЕО)
- Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
- Излезли от употреба гуми (ИУГ)
- Отработени масла (ОМ)

1,792 total views, no views today