Начало Категории Околна среда Отпадъци Специфични потоци отпадъци Масово разпространени отпадъци Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника

Влияние върху околната среда: Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите от които са изградени ИУЕЕО се разграждат трудно и бавно в околната среда.

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

Община Пловдив има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с „Елтехресурс” АД / www.eltechresourse.com /
Гражданите на Община Пловдив, които имат стари и непотребни електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на тел. 0 800 14 100 FREE . Мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно БЕЗПЛАТНО.
Всички граждани на територията на Община Пловдив могат да се възползват от тази услуга, като се  погрижат отговорно за електронните си отпадъци.

Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават са:

1. Големи домакински уреди/ хладилници, перални машини, готварски печки, котлони, микровълнови, ел. радиатори,  ел, вентилатори и др./;
2. Малки домакински уреди /прахосмукачки, тостери, ютии, фритюрници, кафе машини, и др./;
3. Информационно и телекомуникационно оборудване /печатащи у-ва, компютри, лаптопи, принтери, тел. апарати, факс. апарати, безжични телефони, клетъчни телефони и др./;
4. Потребителски уреди /радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др./;
5. Газоразрядни лампи /прави луминесцентни лампи/;
6. Електрически и електронни инструменти с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване /бормашини, триони, шевни машини, градинарски инструменти и др./;
7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт /ел. влакчета, състезателни коли, спортни уреди с електрически и електронни компоненти и др./

Крайните резултати от дейността ни са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

Изисквания към излезлите от употреба луминесцентни лампи и лампи съдържащи живак

Списък с места, на които има поставени контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. В тях гражданите ще могат да изхвърлят отпадъци от типа на мобилни телефони, МР3, зарядни устройства и други.

95,586 total views, no views today