Строителни отпадъци

Места на разположените съдове тип „Лодка“ за строителни отпадъци от ремонти дейности в домакинствата на територията на Община Пловдив:

- ул. „Даме Груев“ № 64 А (пред базата на ОП „Чистота“) – 3 броя контейнери
- ул. „Еледжик“ № 11 – 3 броя контейнери

С постановление № 267 от 5 декември 2017 г. се приема Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ бр.98 от 08.12.2017 г.)

15,048 total views, no views today