Строителни отпадъци

Места на разположените съдове тип „Лодка“ за строителни отпадъци от ремонти дейности в домакинствата на територията на Община Пловдив

С постановление № 267 от 5 декември 2017 г. се приема Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ бр.98 от 08.12.2017 г.)

14,430 total views, 16 views today