Начало Категории Образование Средно образование Центрове за подкрепа Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс

Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс

ЦПЛР ОДК – Пловдив е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, с деца на възраст от 6 до 18 години.

Открит е на 01.07.2003 г. със заповед на министъра на МОН. Продължава добрите традиции на закритите ЦРД, ЦУТНТ и УСШ.

Като социално-педагогическа общност ЦПЛР ОДК представлява сложна система за управление, чиито основни принципи са: демократизъм, хуманизъм и реализъм във всички сфери на дейността.

В трите направления: “Научно-познавателно”, “Художествено-творческо” и “Спортно” обучението е насочено към личността на детето създава условия за развиване на неговата инициатива и създава увереност в собствените му сили.   В ЦПЛР ОДК всяко дете може да намери място, където да развие своето хоби и да формира умения, оставащи за цял живот.

ЦПЛР ОДК дава равен старт на всички деца от град Пловдив, независимо от тяхната социална прослойка. Обучението в отделните филиали е безплатно.  ЦПЛР ОДК – Пловдив е най-голямата извънучилищна институция в страната и това определя особеностите на управленската структура и нейното функциониране. За по-добро обслужване на интересите на децата от различните райони на града са изградени и филиали.

Институцията се ръководи от Директор и ПС (като колективен орган на управление).

Право и възможност за участие в управлението има всеки член на колектива. Като помощни органи на управление действат постоянни и временни комисии. Изграден е и художествен съвет.

ЦПЛР ОДК е организатор на състезания, конкурси, пленери, изложби, фестивали и др. Домакин е на национални изяви.

За постигане на хуманните си цели ЦПЛР ОДК разчита на щатните си преподаватели и хонорувани специалисти, на изявени учители, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, допринасящи за развитието на творческите заложби у децата.

За повече информация посетете сайта на ЦПЛР ОДК- Пловдив на адрес: http://odk-plovdiv.com

67,149 total views, no views today