Реализирани проекти

51. Проект: „ Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в Балабанова къща“

Финансираща програма/институция: Агенция за хора с увреждания към МТСП

Обща стойност на проекта: 13 700,00 лева

Цели и очаквани резултати:

Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в Балабанова къща.

Срок на изпълнение: 20.06.2016г – 20.09.2016г.


52. Проект: „Услуги за по-добър живот – район „Северен“, Район „Северен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 491 771,58 лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е чрез създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Северен“ – Община Пловдив, да се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания в района, както и на техните семейства и близки, при съобразяване с техните възможности и специфични потребности и подкрепяйки правото им на независим живот.

Срок на изпълнение: 30.11.2015г. – 30.10.2017г.


53. Проект: „Независим живот – Район „Източен“, Район „Източен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 499 945,31 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на улица „Лотос“ 1 в Район „Източен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.


54. Проект: „По-добър живот в район „Тракия“, Район „Тракия“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 444 379,14 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Тракия“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.


55. Проект: „Аз живея независим живот“, Район „Южен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 499 926,40 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектът има социален и икономически ефект. Реализира се правото на хората с увреждания да бъдат активни, да вземат самостоятелни решения и да организират ежедневието и живота си. Създават се реални предпоставки за осигуряване на качествени услуги в общността и трудова заетост. Обща цел:Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното изключване и бедността. Включване в пазара на труда на лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания, както и на трайно безработни лица.

Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.

1,314 total views, no views today

Страница 11 от 14« Първа...910111213...Последна »