Пенсионерски клубове

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК РАЙОН ТЕЛЕФОН АДРЕС

1

РОСИЦА НИКОЛОВА ЛЕКОВА ЦЕНТРАЛЕН 0898756403 БУЛ.“ВАСИЛ АПРИЛОВ“
№ 100

2

МАРИЯ АТАНАСОВА ДУМЧЕВА ЮЖЕН 0886260119 УЛ.“КИЧЕВО“ №29

3

ЯНКО ИВАНОВ НАЙДЕНОВ ЗАПАДЕН ,КВ.ПРОСЛАВ 0897987894, 0889404596 УЛ.“ЕЛИН ПЕЛИН“ №41

4

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ЮЖЕН ,КВ.КОМАТЕВО 0898506781 УЛ.“ЕЛА“ № 3

5

ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА НАЧЕВА ТРАКИЯ 0898792471 Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.46

6

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЗАПАДЕН 0897983196, 0889404594 УЛ.“ДИМИТЪР
СТРАШИМИРОВ“
№ 1

7

ДИАНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА СЕВЕРЕН 0876636316 УЛ.“ХАН ТЕРЕЛИГ“ № 5,
УЛ.“ГОНДА ВОДА“ № 1

8

СНЕЖАНА КИРЧЕВА, КАТЯ ПАРАПАНОВА, СВЕТЛОЗАР ПАРАПАНОВ ИЗТОЧЕН ,

СЪЮЗ НА СЛЕПО-ГЛУХИТЕ

0888730887,0893644009 БУЛ.“ЦАРИГРАДСКО
ШОСЕ №112″,
УЛ.“ПРЕСПА“ № 6

9

АНАХИД ОНИК ХАРУТЮНЯН ЮЖЕН ,
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ
В БЪЛГАРИЯ,
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПЛОВДИВ
032/696137, 0889892421 БУЛ.“НИКОЛА
ВАПЦАРОВ“ №7

10

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА ИЗТОЧЕН ,

СЪЮЗ НА СЛЕПО-ГЛУХИТЕ

032/290811,0878468379, 0884557452 УЛ.“КАМЕНИЦА“ №22

248 total views, no views today