Начало Категории Дирекция „Социална политика“ Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу”

Награда за благотворителност „Димитър Кудоглу”

Благотворителността е една от най-хуманните и смислени дейности, с които се занимават хората по света. Благодарение на благотворителността се спасяват човешки животи, дава се здраве, надежда и шанс за по-добро бъдеще на изпаднали в нужда хора.

Благотворителността е символ на най-висши човешки качества – милосърдието и добротата. Тя е жест, чрез който доказваме, че хората можем да общуваме градивно и се стремим към духовно извисяване.

Учредяването на Награда за благотворителност в областта на социалната сфера на град Пловдив „Димитър Кудоглу”, което се състоя през 2009г., има за цел ангажиране на гражданското общество към благотворителността; повишаване общественото доверие в българските институции и популяризиране на положителния ефект от парньорството с неправителствения сектор в социалния живот на  гр. Пловдив.

Предложения за номинации могат да се правят до 23.12. на текущата година., след което комисията разглежда и оценява предложенията. По предложение на комисията, се определя дата за връчване на Наградата.

Наградата “Д. Кудоглу” е ежегодно отличие на Община Пловдив  за  развивана благотворителна дейност в социалната сфера в град Пловдив.

Оценяването на кандидатите от специализираната комисия се извършва по предварително изготвени критерии, публикувани на сайта на Община Пловдив.

Предложенията за удостояване с Наградата „Димитър Кудоглу” се изпращат чрез попълване на електроннен формуляр, публикуван в сайта на Община Пловдив. Така направеното предложение, се изпраща до г-н Николай Бухалов – Зам.- кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика – Община  Пловдив на адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 или на e-mail: [email protected] в срок до 23.12 на текущата година.Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Информацията във Формуляра задължително трябва да е попълнена вярно и изчерпателно, за да се осигури надеждна и навременна връзка с екипа в хода на работа.

Критерии за оценка на постъпилите предложения за удостояване с награда за благотворителност „Димитър Кудоглу”в областта на социалната сфера на град Пловдив в областта на социалната сфера на град Пловдив

I. Материални дарения – финансови средства и натура

1. Размер на паричното дарение;

2. Своевременност;

3. Икономическа устойчивост;

4. Уникалност на приноса;

5. Традиционност.

II. Нематериални дарения

1. Интелектуален труд;

2 Нематериално културно наследство;

3. Образование, знания и умения за традиционни занаяти и др.

Електронен Формуляр за кандидатстване

Номинация за 2013 г.

150 total views, no views today