Социални Услуги

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Социална услуга

Капацитет

Ръководител

 

Адрес, телефон, Е- mail
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ОБЩНОСТТА:
1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от рискови групи 50 Управител

Вероника

Баяндурян

ул. „Неофит Бозвели” № 38

032 260080; 032 262652

csridrg_iga@plovdiv.bg

csridrg_iga@abv.bg

 

2 Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение 40 Управител

Николета

Янева

ул. „Димитър Цончев” № 11

0889 766 310

csri_rk@abv.bg

 

3 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания /мобилни услуги/ 35 Управител

Атанас

Тавков

 

ул. „Княз Александър I Батенберг” № 27, етаж 3, стая №3

032 337474

razlichni.plovdiv@abv.bg

 

4 Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск 30 Управител

Атанаска

Бъклева

ул. „Димитър Цончев” № 11

0884544301

csri_pravonarushiteli@dir.bg

 

5 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър 25 Управител

 

Ани

 

Пармакова

ул. „Любен Каравелов“ № 5, ет. 3

 

0877732681

 

csri-plovdiv@abv.bg

 

6 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 15 Управител

Д-р Мариана

Господинова

бул. „Пещерско шосе“ №68

032 643284

cnst_pl@abv.bg

7 Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие 9 Управител

Боряна

Узунова

 

032 814072

boryana_uzunova@abv.bg

 

kcenter.plovdiv@abv.bg

 

8 Кризисен център за деца, жертви на домашно насилие 12 Управител

Величко

Русев

 

032 525664

kcd.plovdiv@abv.bg

9 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 10 Управител

Анна

Нешева

бул. „Никола Вапцаров” № 46

032 670178

0882 65 000 1

08 999 000 18

zj_plovdiv@abv.bg

z_zhili6te@ plovdiv.bg

 

10 Наблюдавано жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ 6 Управител

Вероника

Баяндурян

ул. „Димитър Цончев” № 11

032 260080

nj_plovdiv@plovdiv.bg

nj_plovdiv@abv.bg

 

11 Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ 70 Регионален мениджър

 

Лина

 

Самандова

бул. Марица” № 21

032 943444

cop@plovdiv.bg

centre.plovdiv@detebg.org

 

12 Център за обществена подкрепа „Столипиново“ 30 Управител

Антон

Карагьозов

ул. „Елба” № 3

032 207 253

cop_stolipinovo@abv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

Домове за деца, лишени от родителска грижа:

13 Дом за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас вкл. „Княгиня Мария – Луиза“ 60 Директор

Дарина

Кукева

ул. „ Асен Златаров” № 29

032 632853

dovdlrg1@plovdiv.bg

mariq_luiza@abv.bg

Домове за пълнолетни лица с увреждания:

14 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св. Врач“ 48 Директор

Елена

Шопова

ул. „Св. Врач” № 2

032 623772

dvui@plovdiv.bg

dvuiicvnplovdiv@abv.bg

 

15 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“ 80 Директор

Николай

Стоянов

бул. „Цариградско шосе” № 106

032 625667; 032 62 44 03

dlfu@plovdiv.bg

dlfu plovdiv@abv.bg

 

Домове за стари хора:

16 Дом за стари хора „Св. Василий Велики“ 200 Директор

Нина

Христова

 

 

ул. „Коматевско шосе” №28

032 693554

dsх1@plovdiv.bg

СЕЛИЩЕ МЛАДОСТ:
17 Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Анна“ 25 Директор

Красимира

Бенова

ул. „Радко Димитриев” № 33, бл.Г

032 623062

dc_sv.anna@abv.bg

dcdmu@plovdiv.bg

dsmladost@abv.bg

 

18 Център за временно настаняване 10 Управител

Димитър

Семерджиев

ул. „Радко Димитриев”  № 33, бл.Б

032 219181

cvn_mladost@plovdiv.bg

dsmladost@abv.bg

 

19 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 10 Управител

Албена

Георгиева

ул. „Радко Димитриев”  № 33, бл. В

032 813993

dsmladost@abv.bg

 

20 Наблюдавано жилище  за младежи, напускащи специализирани институции и социални услуги за деца 15 Управител

Албена

Георгиева

ул. „Радко Димитриев”  № 33, бл. А

032 810046

dsmladost@abv.bg

 

21 Приют за бездомни лица 10 Управител

Димитър

 Семерджиев

 

ул. „Радко Димитриев”  № 33, бл.Б

032 219181

dsmladost@abv.bg

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА“:  ИД Директор – Албена Банчева;

тел. : 032 500109; Факс: 032/623861, Е- mail: ksu_olgaskobeleva@abv.bg; www.olgaskobeleva.com

22 Дневен център за деца и младежи с увреждания 60 ИД Управител

 

Милена

 

Табакова

бул. „Марица” №142

032 503224; 0877741905

dcdu_plovdiv@abv.bg

23 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 10 Управител

 

Мария

 

Кошева

ул. „Ген. Тотлебен” № 22

032 500009; 0877719584

chnst_ksu@abv.bg

24 Кризисен център за деца, жертви на насилие 10 ИД Управител

 

Спас

 

Кеманов

 

 

032 512989; 0877731526

 

krizisencentar@abv.bg

 

25 Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас вкл.„Олга Скобелева“ 20 Управител

 

Стаменка

 

Стоянова

бул. „Марица” №142

032 265895; 0877003895

pansion@abv.bg

26 Преходно жилище 6 Управител

 

Калинка

 

Лесейкова

ул. „Иван Драсов“ № 10

032 816089

 

prehodno_olgaskobeleva@abv.bg

 

27 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи за подготовка за трудова роля и социално включване 25 Управител

 

Калинка

 

Лесейкова

бул. „Марица” №142

032 500008; 0877732947

csri_olgaskobeleva@abv.bg

28 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 14 Управител

 

Донка

 

Николова

ул. „Етна” № 5

0877003894

cnst_olgaskobeleva@abv.bg

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „СВ. ГЕОРГИ“: Директор – Апостол Делев;

тел. : 032 635315; Е- mail: supz_plovdiv@abv.bg ;

29 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 45 Управител

 

Росица

 

Георгиева

бул. „Цариградско шосе” № 102

032 622001

30 Център за социална рехабилитация и интеграция 20 Управител

 

Марияна

 

Костадинова

бул. „Цариградско шосе” № 102

032 622041

31 Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост 15 Управител

 

Душка

 

Кръстенова

 

бул. „Цариградско шосе” № 102

032 622020

32 Защитено жилище за лица с психични разстройства 15 Управител

 

Елисавета

 

Дякова

бул. „Цариградско шосе” № 102

032 622020

33 Социален учебно- професионален център „Св. Георги“ 39 Управител

 

Петър

 

Петров

бул. „Цариградско шосе” № 102

032 632212

34 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 15 Управител

 

Румен

 

Яворов

бул. „Цариградско шосе” № 102

0884330094

35 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 15 Управител

 

Марина

 

Тянева

бул. „Цариградско шосе” № 102

0877731523

36 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с целева група хора с деменция и психични разстройства 40 Управител

 

Красимира

 

Горанова

 

бул. „Цариградско шосе” № 102

0884330096

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА–ПЛОВДИВ: Директор – Недка Василева – Петрова;

тел. : 032 658152; Е- mail: ksu_decaisemeistva@abv.bg ; ksuds@plovdiv.bg ;

37 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска къща“ 15 Ръководител

 

Анелия

 

Дернева

кв. „Коматево”, ул. „Георги Гешанов” № 20

032 692014

38 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Майка Тереза“ 15 Ръководител

 

Анелия

 

Дернева

бул. „Коматевско шосе” № 1

032 673521

39 Звено „Майка и бебе“ 9 Ръководител

 

Габриела

 

Динева

ул. „Стою Шишков” № 1

032 633 911

40 Център за обществена подкрепа 100 Ръководител

 

Златка

 

Чанева

ул. „Неофит Бозвели” № 38

032 658 151

41 Център за работа с деца на улицата 15 Ръководител

 

Диана

 

Петкова

бул. „Коматевско шосе” № 18

032 678 456

42 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности 30 Ръководител

 

Екатерина

 

Костова

ул. „Неофит Бозвели” № 38

032 658 165

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ : Директор – Марина Ватева;

тел.:032/207119; Е- mail:  ksu_ke@abv.bg

43 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 14 Ръководител – направление ЦНСТ

 

Валентина

 

Начева

Ж.К. Тракия, ул. „Лудогорие“ №10 (1)

087 7731525

032 207  118

ksu_ke_trakia1@abv.bg

44 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 14 Ръководител – направление ЦНСТ

 

Валентина

 

Начева

Ж.К. Тракия, ул. „Лудогорие“ №10А(2)

087 7731525

032 207 119

ksu_trakiq1@abv.bg

45 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 14 Ръководител – направление ЦНСТ

 

Цвета

 

Мюфтиева

ул. „Липник“ № 5

088 2468667

032 207 115

cnst_lipnik5@abv.bg

46 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 14 Ръководител – направление ЦНСТ

 

Севда

 

Димитрова

ул. „Богомил“ № 110Б

088 2468665

032 207 078

cnst_bogomil@abv.bg

47 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 14 Ръководител – направление ЦНСТ

 

Таня

 

Дочевска

ул. „Лъджене“ № 9

088 2468669

032 207 113

ksu_keladgene@abv.bg

48 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 8 Ръководител – направление ЗЖ

 

Наталия

 

Георгиева

ул. „Лазар Маринчешки“ № 18

088 2468670

032 207 084

zj_plovdiv@abv.bg

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО- ЗДРАВНИ УСЛУГИ „СВ. ПЕТКА”: ДиректорД-р Иглика Казанджиева; тел.: …., Е- mail:  kszuds_plovdiv@abv.bg;
49 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 8   ул. „Г.С.Раковски” №13

 

0879854689

 

kszuds_plovdiv@abv.bg

 

50 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 8   ул. „Г.С.Раковски” №13

 

0879854689

 

kszuds_plovdiv@abv.bg

 

51 Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания 20 Управител

 

Петя

 

Неделчева

ул. „Г.С.Раковски” №13

 

0879854689

 

kszuds_plovdiv@abv.bg

 

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – МД В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Социална услуга

Капацитет

Ръководител

 

Адрес, телефон, Е- mail
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ОБЩНОСТТА:
1 Домашен социален патронаж 400 Управител

 

Станислава

 

Недевска

ул. „Звезда” №16А

032 641677

dsp1@plovdiv.bg

 

                                                                                 

116,240 total views, 6 views today