Начало Категории Данъци и такси Банкова сметка и кодове за вид плащане

Банкова сметка и кодове за вид плащане

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ

IBAN: BG53 IORT 73758402020000   BIC: IORTBGSF

Вид плащане

к о д

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такса за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Други данъци

44 34 00

Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Такси за административни услуги

44 80 07

Забележка:

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

132,503 total views, 80 views today