Начало Категории Транспорт Актуална информация

Актуална информация

Информация за цените на превозните документи.

Цените на превозни документи са регламентирани с Решение № 88 Взето с Протокол № 4 от 17.03.2016 г. на Общински съвет.

Цени на карти :

1. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител без прекачване – 1,00лв.;

2. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител с прекачване в рамките на 1 час – 1,50;

3. Еднодневен билет за всички линии /за един календарен ден/ – 4,00 лв.;

4. Еднодневен билет за всички линии /за 24 часа от първо валидиране/ – 5,00 лв.;

5. Билет за 10 броя еднократни пътувания за всички линии – 9,00 лв.;

6. Едноседмична карта валидна за всички линии – 12,50 лв.;

7. едноседмична карта валидна за една линия – 35,00 лв.;

8. Едномесечна карта валидна за всички линии – 50,00 лв.;

9. 3-месечна карта, валидна за всички линии – 130,00 лв.;

10. 6-месечна карта, валидна за всички линии – 260,00 лв.;

11. 9-месечна карта, валидна за всички линии – 390,00 лв.;

12. 12-месечна карта, валидна за всички линии – 520,00 лв.;

13. Едномесечна преференциална карта за всички линии – 16,00 лв.;

14. 3-месечна  преференциална карта за всички линии – 48,00 лв.;

15. 6-месечна  преференциална карта за всички линии – 96,00 лв.;

16. 9-месечна  преференциална карта за всички линии – 144,00 лв.;

17. 12-месечна  преференциална карта за всички линии – 192,00 лв.;

18. Еднократно пътуване чрез Смарт карта („е-портфейл“) – 1,00 лв.;

19. Билет за нередовен пътник – двадесеткратният размер на билет за еднократно пътуване без прекачване.

Информация за местоположението на гишетата, от които може да бъдат закупени превозни документи.

Свободни карти се за пътуване в  масовия обществен пътнически транспорт на територията на Община Пловдив  се  продават на следните места Гишета за карти.

1. Гише „Байкал“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ № 157;
2. Гише „Централен“ – ул. “Хр. Г. Данов“  № 39;
3. Гише “Тракия“ -  ЖР „Тракия “ , бул. „Освобождение“ № 63;
4. Гише “Северен“ -  бул. „Цар Борис III Обединител “ № 22 А;
4. Гише „Южен“ – бул. “Македония“ № 73 А;
6. Гише “Източен“ – бул. „Шести септември“ № 274;
7. Гише „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1 А.

Преференциални карти за пътуване в масовия обществен пътнически транспорт на територията на Община Пловдив се продават на следните места:

1. Бюро „Байкал” – бул. „Цар Борис III Обединител“ №157;
2. Централна гара – бул.“Христо Ботев“№ 46;
3. Автогара „Север” – ул. „Димитър Стамболов“ № 2;
4. На  ул. ”Младежка”- пазара – с/у ресторант „Водолаз“;
5. ЖК ”Тракия”- ул. ”Йоан Кукузел” №1, зад блок №10;
6. Ул. “Отец Паисий“ № 42;
7. Бул. “Македония“ № 2В, сграда „Триумф“ до Автогара „Родопи“.

Телефон за информация 032/622550

Работното време на бюрата за продажба на карти от понеделник до петък е от 08:00 ч. до 17:00 ч. Почивни дни събота и неделя.


Брой продадени преференциални карти за пътуване в масовия градски транспорт за 2019 и 2020 г.

Брой продадени стадартни карти за пътуване в масовия градски транспорт за 2019 и 2020 г.


Информация по чл.71 от Наредба Приета с ПМС № 163 от 29 юли 2015 г., за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози на автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони за издаване на превозни документи за извършване на превозите за 2019 г.

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА НА СПИРКОВОТО СТОПАНСТВО г.

АРХИВ

117,749 total views, 20 views today