Начало Категории Транспорт Таксита-фирми,издаване на разрешителни

Таксита-фирми,издаване на разрешителни

Информация за 2021 г., съгласно чл.71 от Наредба приета с ПМС N:163 от 29 юни 2015 г.

Справка за общия размер на изплатените компенсации и субсидии по превозвачи

Регистър на издадени разрешения за таксиметров превоз за Община Пловдив

Образец за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ В СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, С КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

СПИСЪК С ДАННИ НА ВОДАЧИТЕ, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ ОТ СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 И В УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Таксистоянки – списък и карти по райони

„ЦЕНТРАЛЕН“ 

„ЮЖЕН“ 


„ИЗТОЧЕН“ 

„СЕВЕРЕН“

„ТРАКИЯ“ 

„ЗАПАДЕН“ 

224 total views, no views today