Начало Slider ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС-ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА ССЕС-ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА, ПОДАДЕНИ ИИЛИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА 2021

ПРИХОДИ-ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СВЕТИ ВРАЧ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ ХАДЖИ ГЬОКА ПАВЛОВ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ДОМ СТАРИ ХОРА СВ. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОЛГА СКОБЕЛЕВА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СВЕТИ ГЕОРГИ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ СВ. ПЕТКА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ЖИЛФОНД

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ОБЩИНСКА ОХРАНА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП РАДОСТНИ ОБРЕДИ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ТРАУРНА ДЕЙНОСТ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОП ЧИСТОТА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ОТДЕЛ КУЛТУРА, АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ИВАН ВАЗОВ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА СБОРЕН

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА СОЦИАЛНА УСЛУГА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ ТРАКИЯ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА  ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В РИСК

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНАКОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 НА ОДК

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 НА ОП МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 НА ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 НА РАЙОН ЗАПАДЕН

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 РАЙОН ИЗТОЧЕН

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 РАЙОН СЕВЕРЕН

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 РАЙОН ТРАКИЯ

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 РАЙОН ЮЖЕН

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2021г.