Начало Slider Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пловдив

Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пловдив

Община Пловдив на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми съобщава, че е изработен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив и се провеждат консултации по Екологична оценка към него в периода 21.09.2020г. – 21.10.2020г.

За повече информация: www.plovdiv.bg, Изменение на ОУП на Община Пловдив-фаза Предварителен проект и доклади за ЕО и оценка за степен на въздействие