Начало Обяви VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

Община Пловдив и Дружество на писателите – Пловдив,

със съдействието на

ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“,

г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“,

с медийното партньорство на БНР – Радио Пловдив и БНТ 2

О Б Я В Я В А Т

VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

за автори до 45-годишна възраст

Конкурсът за поезия „Добромир Тонев“ е анонимен, темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения. Кандидатства се само с творби, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
Желаещите трябва да изпратят творбите си до 29 септември 2017 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, Дирекция „Култура и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.)
Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:
• Стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.
• По-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на издаване, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори е както следва:
От Община Пловдив:
• Първа награда – 600 лв. и грамота
• Втора награда – 400 лв. и грамота
• Трета награда – 200 лв. и грамота
Специални награди от партньори:
• Парична награда за поет-студент – 100 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от Декана на факултета.
• Специална награда за млад поет – 300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
• Ваучер в размер на 70 лв. за екскурзия по избор, осигурена от Туристическа агенция „Ана Травел“;
• Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.
Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета – 14 октомври 2017 г., събота, от 18:00 ч., в книжарница „Хермес Централ“, Пловдив, ул. „Княз Александър I“ № 43 (срещу фонтана пред Община Пловдив).
Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите. Ръкописи не се връщат.
За допълнителна информация: 032/623 205, e-mail: [email protected]

OBYAVA_Dobri_Tonev-2017

6,844 total views, no views today