Документи

Заповед № 22 ОA 1842 от 11.08.2022 г.

Заповед № 21 ОA 1631 от 22.07.2022 г.

Заповед № 21 ОA 1624 от 21.06.2021 г.

Заповед № 21 ОA 980 от 13.04.2021 г.

Заповед № 21 ОA-626/1 от 26.02.2021 г.

Заповед № 21 ОA-406 от 01.02.2021 г.

Заповед № 21 ОA-73 от 15.01.2021 г.

Заповед № 20 ОA-2516 от 27.11.2020 г.

Заповед № 20 ОА-2251 от 29.10.2020

Заповед № 20 ОА-2220 от 23.10.2020

Заповед № 20 ОА-2051 от 07.10.2020

Заповед № 20 ОА-1861 от 15.09.2020

Заповед № РД-37-217 от 19.08.2020

Заповед 20-ОА-1644 от 26.08.2020 г.

Заповед № 20ОА-1275/10.07.2020г. за въвеждане следната организация за прилагане и контрол на въведените със заповед № РД-01-393/09.07.2020г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки

Заповед № 20ОА-1021/05.06.2020г. за изм. и доп. на Заповед № 20ОА-757/22.04.2020г., относно определяне условията и реда за освобождаване, респ. намаляване на наемната цена/обезщетение

Заповед за възстановяване посещението на децата в детските градини и детските ясли, считано от 26.05.2020 г.

Заповед № 20 OA-758/22.04.2020 относно освобождаване от такси за тротоарно право на търговски обекти и заведения, затворени със заповед на министъра на здравеопазването за времето на извънредното положение

Заповед № 20 ОА-757/22.04.2020 г., относно определяне условията и реда за освобождаване от заплащане на наемна цена/обезщетение за периода на извърнедното положение

Заповед № 20 ОА – 681 от 01.04.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № 20-ОА-486/09.03.2020г.

Декларация за КПП

Заповед № РД-01-159 от 27.03.2020 г.

Заповед № 20 ОА – 545 от 20.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Пловдив, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

Заповед №20ОА-528 от 17.03 2020 г., относно дейността на доброволците от ДФ „Пловдив 112″

Заповед № 20 ОА – 514 от 13.03.2020г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Пловдив

Заповед № 20 ОА – 513 от 13.03.2020г. за мерки, отнасящи се до административното обслужване на населението

1,512 total views, no views today