ДАРЕНИЯ НА ТРУД и УСЛУГИ

дата на дарението дарител дарен вид на дарението стойност на дарението условие на дарението информация за изпълнение волята на дарителя
17.08.2010 г. „АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД Община Пловдив Достъп до интернет, кабелна система за компютърна мрежа и телефонизация 7 222,00 лв. Безвъзмездно за срок от 1 година Дареното да се ползва по предназначение, по начин, удобен на надарения
25.10.2010 г. „Чинар МК” ООД ЦДГ „Перуника” Ремонтни дейности 1 422,67 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва за ремонтиране на директорския кабинет на ЦДГ „Перуника”
27.10.2010 г. ЕТ „Данивер – Георги Гогов” ЦДГ „Зора” Монтаж на талпи, повдигане на стени – кофраж, арматура и бетон 1 366,00 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва за поставяне на пясъчници в двора на ЦДГ „Зора”
03.11.2010 г. „Техно консулт 2000” ЕООД Община Пловдив Ремонт на гориво-нагнетателна помпа 170,00 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва за ремонт на лек автомобил Фолксваген Пасат рег. № РВ 7677 ТМ, собственост на Община Пловдив
17.11.2010 г. СНЦ УН при ЦДГ „Звезда” ЦДГ „Звезда” Боядисване и изкърпване на коридорите на ЦДГ „Звезда” 1 994,00 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва за нуждите на ДГ
31.01.2011 г. „Екотой сервиз” ООД Община Пловдив Сервизно обслужване на един брой WC, тип „Стандарт” модел „Тойфреш” – ежеседмично в продължение на една година 864,00 лв. Безвъзмездно Дареното да се използва за WC, намираща се в с. Цалапица, Депо за неопасни отпадъци
01.06.2011 г. „Стилянидис” ЕООД ЦДГ „Биляна” услуга 135,75 лв. Безвъзмездно Безусловно
03.06.2011 г. ТО „Анфас” ЦДГ „Валентина” Напечатване на удостоверения за ПГ, дневник ЕДСД 87,50 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва за нуждите на детското заведение
15.08.2011 г. „АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК” АД Община Пловдив Достъп до интернет, кабелна система за компютърна мрежа и телефонизация 7 222,00 лв. Безвъзмездно за срок от 1 година Дареното да се ползва по предназначение, по начин, удобен на надарения
28.12.2011 г. „Елфор” ЕООД ОУ „Алеко Константинов” Ремонт на тротоар и дворна настилка 2 915,00 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва за подобряване на материалната база
09.02.2012 г. ЕКОТОЙ СЕРВИЗ ООД Община Пловдив Услуга по сервизно обсклужване на тоалетна в с. Цалапица, Депо за неопасни отпадъци 864.00 лв. Безвъзмездно Безусловно
27.03.2012 г. ИКОМ ООД Община Пловдив Право на ползване на софтуерен продукт Система за СМС паркиране, за период от 10 години. 160 000,00 лв. Безвъзмездно Дареното да се ползва по предназначение, по начин, удобен на надарения
25.02.2013 г. ЕКОТОЙ СЕРВИЗ ООД Община Пловдив Сервизно обслужване на един брой Wc в с. Цалапица 864.00 лв. Безвъзмездно Безусловно
16.09.2013г. СБКИ АД ДВХУИ Свети Врач Хоросан – 3 м3 190,00 лв. Безвъзмездно По предназначение за нуждите на дома
23.09.2013г. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД Община Пловдив Район Тракия Извършване на ремонт на спортна площадка 48 570,00 лв. Безвъзмездно По одобрен проект и издадено разрешение за строеж
25.09.2013г. Роза Импекс ЕООД КСУДС – гр. Пловдив Козметични продукти 66,18 лв. Безвъзмездно По предназначение за КСУДС – за Център за работа с деца на улицата гр. Пловдив
26.09.2013г. УНИВЕРСАЛ ООД Община Пловдив Право на собственост на малоценни материали и активи-бланки:стикери, протоколи и химизирана хартия. 486,86 лв. Безвъзмездно Ползване по предназначение
23.10.2013г. Семейство Стоянови ЦДГ Детелина Вътрешни прозорци- алуминиева дограма, монтаж, обръщане и боядисване 420,00 лв. Безвъзмездно За хигиена и уют в градината
25.10.2013г. Е-ВИТ ЕООД ЦДГ Наталия Строително-монтажна работа – боядисване на физкултурен салон на ЦДГ Наталия 800,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Наталия
13.11.2013г. Иванка Чобанова Дом за стари хора Св. Василий Велики 15 постова телефонна централа и компютърна конфигурация 2 000,00 лв. Безвъзмездно В полза на дома
13.11.2013г. Хъс ООД КСУ Олга Скобелева 600 м СР и ИР профили за гипсокартон 573,84 лв. Безвъзмездно За ремонт на „Предходно жилище“
21.11.2013г. Респект Консулт ООД КСУ Олга Скобелева Билети за детска опера 180,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ Олга Скобелева
21.11.2013г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупуване на билети за театрално представление в ДКТ 451,50 лв. Безвъзмездно Подарък за децата на ЦДГ Снежанка
06.12.2013г. Анди БГ ООД с. Труд ОИ Старинен Пловдив Доставка и монтаж на компоненти от пожароизвестителна система 823,01 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОИ Старинен Пловдив
09.12.2013Г. Фирма РИА – 2009 ЕООД ОУ Димитър Димов Услуга – Абонамент за списание Труд и осигуряване 119,52 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището и библиотеката
10.12.2013г. Желко Топич ЦДГ Таня Савичева Услуга – СМР частичен ремонт на двора 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Таня Савичева
13.12.2013г. УН при ЦДГ Мирослава ЦДГ Мирослава Изработка и монтаж на сенник 1 041,54 лв. Безвъзмездно За площадката на ІІб група
13.12.2013г. УН при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга- закупено театрално представление в ДКТ 556,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата на ЦДГ Снежанка
17.12.2013г. Гено Василев Петров – Председател на УС на УН ЦДГ Малкият Принц Услуга – измиване на армирана бетонова плоча на детска площадка 1 273,06 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Малкият принц
17.12.2013г. УН Щастливо детство ЦДГ Светлина Подновяване, поставяне и обръщане на 6 броя врати с прилежащ прозорец -аеропланки 2 982,30 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Светлина
18.12.2013г. Братя Герини -93 ЕООД ОУ Алеко Констнатинов Ремонт на класна стая 1 150,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ
19.12.2013г. Белни ХБ ООД ОУ Алеко Константинов Извършени ремонтни дейности 2 914,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ
06.01.2014г. ЕТ Джива – Георги Василев КСУ Олга Скобелева Пловдив Зимен лагер-нощувки и храна 2 520,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ деца с увреждания
08.01.2014г. Сиенит Мениджмънт ООД КСУ Олга Скобелева Пловдив СМР по количествено-стойностна сметка 569,75 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
09.01.2014г. Боян Алексиев Дянков КСУДС Център за настаняване от семеен тип Детска къща Бояджийска услуга 30,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
13.01.2014г. СНЦ Ротари клуб Пловдив КСУ Олга Скобелева Пловдив Поставяне на плочки - баня 1 000,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
23.01.2014г. Енеркон ЕООД КСУДС - Пловдив Извършване на енергийно обследване на сграда 3 400,00 лв. Безвъзмездно КСУДС – ЦНСТ Детска къща
28.01.2014г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Закупуване билети за театрално представление 329,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
27.02.2014г. Анди БГ ООД с. Труд КСУ Олга Скобелева Изграждане на ел.инсталация ПЖ 5 510,58 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
10.03.2014г. Фондация Изкуството да живееш КСУДС Пловдив Боядисване на помещения в ЦНСТ Майка Тереза 200,00 лв. Безвъзмездно За подобряване МТБ на ЦНСТ Майка Тереза Пловдив
17.03.2014г. Асоциация БОН-МИН Франция КСУ Олга Скобелева Програмен продукт Склад Про 115,80 лв. Безвъзмездно Преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
25.03.2014г. Кристина Златарева и Данчо Гацев КСУ Олга Скобелева Застраховка Злополука за учащи и деца от детски градини и ясли 372,91 лв. Безвъзмездно За децата на КСУ Олга Скобелева
26.03.2014г. УН при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Театрално представление 423,50 лв. Безвъзмездно Подарък за децата на ЦДГ Снежанка
26.03.2014г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Едногодишни енвижън лицензи 2 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
24.04.2014г. УН при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Закупено театрално представление 350,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата на ЦДГ Снежанка
12.05.2014г. Екотой-сервиз ООД Община Пловдив Услуга по сервизно обслужване – 1 бр. WC, модел Той фреш – срок 1 година 864,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
12.05.2014г. Инж. Цонка Жиговечка ОУ Панайот Волов Услуга – МФ „Приятели на България“ 800,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за хотел, храна и пътни разходи на 10 участника в МФ „Приятели на България“ – Албена
14.05.2014г. Интеркомплекс ООД Дом за стари хора Свети Василий Велики Билети за театър 400,00 лв. Безвъзмездно В полза на домуващите на ДСХ - Пловдив
15.05.2014г. Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Лабораторно изследване - здравословно състояние на дете от ЦНСТ Детска къща към КСУДС - Пловдив 85,00 лв. Безвъзмездно Преведена сума по договор за дарение № 13ДД378/17.07.13г.
22.05.2014г. Българска Народна Банка Община Пловдив Лек автомобил – Мерцедес Бенц 308D 7 429,94 лв. Безвъзмездно По предназначение
13.06.2014г. Лайънс клуб Пловдив КСУ Олга Скобелева Озвучаване на национален крикет турнир на маса за деца с увреждания 80,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
17.06.2014г. Петя Драгомирова Господинова ОУ Панайот Волов Услуга – МФ „Приятели на България“ 600,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за хотел, храна и пътни разходи на участник в МФ „Приятели на България“ Албена
30.06.2014г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парични средства или необходим инвентар, материали, хранителни продукти и други. 6 395,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
02.07.2014г. Микмакс ООД ОДЗ Ралица Едногодишен абонамент за интернет 540,00 лв. Безвъзмездно За ползване от ОДЗ Ралица
14.07.2014г. Биотек – БГ агро ООД КСУДС - Пловдив Ремонт – динамо Смяна на термостат 100,00 лв. Безвъзмездно Ремонт на лек автомобил Рено Сценик използван за нуждите на ЦНСТ Майка Тереза
29.07.2014г. Областна дирекция на МВР Пловдив Регионален исторически музей Пловдив Сигнално охранителна техника 2 942,00 лв. Безвъзмездно Охрана на сградите на музея
01.09.2014г. МСОФТ 2012 ЕООД КСУДС - Пловдив Закупуване на лекарство 28,00 лв. Безвъзмездно За детето Стефан Алеков ЦНСТ Детска къща
01.09.2014г. Филкаб АД ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Билети за куклен театър 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
09.09.2014г. СКАФФ ООД КСУДС - Пловдив Строително-монтажни работи 516,00 лв. Безвъзмездно Ремонт на сграда на звено Майка и бебе към КСУДС - Пловдив
11.09.2014г. Фондация Едно сърце Николай Гавазов ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Противогрипна ваксина 448,20 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
16.09.2014г. Ани Събева ЦДГ Мирослава Изработка на седем дървени пейки за беседка и монтаж на беседка 870,73 лв. Безвъзмездно За двора на детската градина
16.09.2014г. Пенка Томова ЦДГ Мирослава Монтаж на люлка, кула, декоративно дърво и други 3 000,00 лв. Безвъзмездно За площадките в детската градина
16.09.2014Г. Константина Щерева ЦДГ Мирослава Изработване на беседка 2 986,80 лв. Безвъзмездно За двора на детската градина
17.09.2014г. Илвидиха ООД ЦДГ Мирослава Доставка и монтаж на кула с пързалка 1 000,00 лв. Безвъзмездно За площадката на втора „а“ група
25.09.2014г. Петър Атанасов Манджуков Община Пловдив – Район Тракия Изградени площадки за игра на открито 27 484,82 лв. Безвъзмездно За задоволяване нуждите от обособени места за игра на открито за деца на територията на район Тракия
10.10.2014г. Архитектус ЕООД КСУ Олга Скобелева Услуга за Инвестиционен проект 3 000,00 лв. Безвъзмездно За обект Център за настаняване от семеен тип на ул. Етна № 5
13.10.2014г. Фирма РИА – 2009 ЕООД ОУ Димитър Димов Услуга – Абонамент за списание Труд и осигуряване 179,28 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището и библиотеката
14.10.2014г. Лайънс клуб София сити КСУ Олга Скобелева Професионално обучение – маникюр и ноктопластика и рехабилитация и масаж 1 200,00 лв. Безвъзмездно За две деца от КСУ Олга Скобелева
17.10.2014г. СКАФФ ООД КСУДС - Пловдив Строително-монтажни работи 600,00 лв. Безвъзмездно На обект ЦНСТ Детска къща към КСУДС Пловдив
29.10.2014г. УН при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 427,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
03.11.2014г. Интеркомплекс ООД КСУДС - Пловдив Ремонт на ел.инсталация на сградата на ЦНСТ Детска къща 733,76 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ Детска къща
17.11.2014г. Иван Атанасов Гешев ЦДГ Малкият принц Услуга – озеленяване и облагородяване на двора 280,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Малкият принц
19.11.2014г. Джи Ар Ей 13 ЕООД Община Пловдив – Район Тракия Услуга – изграждане на площадка за игра на открито 7 958,40 лв. Безвъзмездно Нужда от обособени места за игра на открито
21.11.2014г. УН при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Закупено театрално представление театър Чар 452,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
12.12.2014г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление на ДКТ 315,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
30.01.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 404,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
11.02.2015г. Цифрова кабелна телевизия КСУ Св.Св. Константин и Елена Услуга – достъп до интернет 180,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите в 5-те центъра за настаняване от семеен тип и Защитено жилище при Комплекса
13.02.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление на театър 402,50 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
26.02.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление на театър 360,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
27.02.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 180,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
13.03.2015Г. Зенит груп 05 ООД КСУДС - Пловдив Услуга – тапициране, ремонт на седалки, диван и шкафове и др. 2 020,00 лв. Безвъзмездно Подобряване базата в ЦНСТ Детска къща
27.03.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 399,00 лв. Безвъзмездно Подарък за децата от ЦДГ Снежанка
17.04.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 464,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
28.04.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 472,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
07.05.2015г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Услуга – изработка на ограда 2 613,60 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
08.05.2015Г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 423,50 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
08.05.2015г. Сдружение УН при ЦДГ Малкият принц ЦДГ Малкият принц Озеленяване 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Малкият принц
12.05.2015г. Нео Грийн ЕООД КСУ Св. Св. Константин и Елена Обслужване на леко моторно превозно средство 1 677,76 лв. Безвъзмездно Обслужване на автомобил на Комплекса
20.05.2015г. Училищно настоятелство при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 516,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
22.05.2015г. Итнеркомплекс ООД КСУ Олга Скобелева Билети за концерт за първи юни 300,00 лв. Безвъзмездно За децата на КСУ Олга Скобелева
25.05.2015г. арх. Радка Стефанова ЦДГ Незабравка Технически инвестиционен проект за благоустрояване на дворното пространство на ДГ 1 500,00 лв. Безвъзмездно За благоустрояване на дворното пространство
26.05.2015г. Ви Джи Еф ООД КСУ Олга Скобелева Изграждане на беседка 2 060,82 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
27.05.2015г. Гранд Уотър ООД КСУ Олга Скобелева Реконструкция на В и К части 1 896,30 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
27.05.2015г. инж. Валери Николов КСУ Олга Скобелева Осъществяване на строителен надзор над обект ЦНСТ 250,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
29.05.2015г. Анди БГ ООД КСУ Олга Скобелева Изграждане на силнотокова и слаботокова инсталация 2 194,19 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
09.06.2015г. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп КСУ Олга Скобелева Услуга – застрахователна полица 1 104,66 лв. Безвъзмездно За децата
15.06.2015г. Движение на Българските майки звено Пловдив КСУДС – Пловдив Услуга – екскурзия от Пловдив до Габрово –Етъра 1 236,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ Майка Тереза
26.06.2015г. Кока-кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД Община Пловдив – Район Тракия Изработка, монтаж и боядисване на перголи в парк „Майка и дете” 3 198,33 лв. Безвъзмездно По предназначение
05.08.2015г. Движение на българските майки звено Пловдив КСУДС – Пловдив Услуга – картинг, почерпка и подаръци 126,10 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ Майка Тереза
07.08.2015г. КолПойнт Ню Юръп АД КСУДС – Пловдив Транспорт на деца от КСУДС, храна, монтаж на ламинат, градинарски инструменти, почистващи материали, врати, климатици и др. 15 975,64 лв. Безвъзмездно За децата от Детска къща към КСУДС – Пловдив
12.08.2015г. Служителите на КолПойн Ню Юръп АД КСУДС – Пловдив Транспорт на децата от детска къща от КСУДС 1 450,00 лв. Безвъзмездно Детски лагер на Равда
26.08.2015г. Сдружение Надежда за нас 2008 КСУ Олга Скобелева Закупуване на гориво 120,01 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.09.2015г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Сколебева Пакет Премиум Цифрова телевизия за м. Септември 2015 г. 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
23.09.2015г. УН Снежанка при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
29.09.2015г. Евелина Георгиева Арабаджиева ЦДГ Малкият принц Услуга – полагане на гранитогрес в централен коридор и фоайета 8 000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Малкият принц
01.10.2015г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – цифрова телевизия пакет Премиум и Интернет за месец Октомври 2015г. 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
12.10.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Ремонтни дейности 12 493,20 лв. Безвъзмездно Алуминиеви врати и дограма за ученическият стол на училището
02.11.2015г. Близу Медия енд Броудбенд КСУ Олга Скобелева Цифрова телевизия пакет Премиум 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна №5
01.12.2015г. Близу Медия енд Броунбенд КСУ Олга Скобелева Услуга – цифрова телевизия пакет Премиум и Интернет за месец Декември 2015г. 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна №5
04.12.2015г. Нестле България АД и Нова Градска Среда ЕООД Община Пловдив – Район Тракия Услуга - Изграждане на съоръжения за площадка за свободно разхождане на домашни любимци в парк Лаута 14 385,60 лв. Безвъзмездно Изграждане на площадка за свободно разхождане на домашни любимци в парк Лаута – Район Тракия
07.12.2015г. Лиляна Русева Павлова ЦДГ Малкият принц Кабелен канал и монтаж 127,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Малкият принц
16.12.2015г. Движение на българските майки звено Пловдив КСУДС – Пловдив Услуга – коледно тържество кино и почерпка 307,67 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща
04.01.2016г. УН Снежанка при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 621,00 лв. Безвъзмездно За децата на ЦДГ Снежанка
04.01.2016г. Близу медия енд Броунбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – абонамент Цифрова телевизия пакет премиум и Интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ
07.01.2016г. Риа – 2009 ЕООД ОУ Димитър Димов Услуга – абонамент за списание Училищен счетоводител 180,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището и библиотеката
22.01.2016г. УН Снежанка при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 346,50 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
01.02.2016г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Премиум пакет - цифрова телевизия 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ
15.02.2016г. УН Снежанка при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 420,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦДГ Снежанка
29.02.2016г. УН Снежанка при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 378,00 лв. Безвъзмездно За децата на ЦДГ Снежанка
01.03.2016г. Близу Медия енд Броундбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Пакет цифрова телевизия и интернет за месец 11.2015г. 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
21.03.2016г. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД КСУ Олга Скобелева Застраховка 899,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.04.2016г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Цифрова телевизия – пакет Премиум и Интернет за месец април 2016г. 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
25.04.2016г. УН Снежанка при ЦДГ Снежанка ЦДГ Снежанка Услуга – закупено театрално представление 456,00 лв. Безвъзмездно За децата на ЦДГ Снежанка
03.05.2016г. Близу медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Цифрова телевизия пакет Премиум и Интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
01.06.2016г. Близу медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Цифрова телевизия пакет Премиум и Интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
08.06.2016г. ЕТ Фантастика 95 Георги Цанков ЦДГ Весела Кетъринг - услуга 300,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
20.06.2016г. Движение на българските майки – звено Пловдив КСУДС - Пловдив Услуга - Двудневна екскурзия 1 542,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща
28.06.2016г. Голдън Травел ЕООД ОУ Димитър Талев Транспортна услуга 400,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на Квалифицирано обучение на тема: Позитивна образователна среда чрез творчество и иновации.
01.07.2016г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и Интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
11.07.2016г. УН при СОУ Св. Паисий Хилендарски СОУ Св. Паисий Хилендарски Доставка и монтаж на климатична система 520,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.08.2016г. Близу Медия енд Броундбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Цифрова телевизия и интернет август 2016г. 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТ на ул. Етна 5
17.08.2016г. Цифрова кабелна телевизия КСУ Св.Св. Константин и Елена Превоз до град Трявна и обратно 800,00 лв. Безвъзмездно Превоз на потребителите на Комплекса до ДСБПЛРББ „Царица Йоана” гр. Трявна и обратно
01.09.2016Г. Близу Медия енд Броундбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и Интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилище на ЦНСТ на ул. Етна 5
13.09.2016г. СК Кронос – Борислав Димитров ДГ Малина Услуга – изграждане на футболно игрище в дворното пространство на ДГ Малина 1 800,00 лв. Безвъзмездно За децата от детската градина
13.10.2016г. Близу Медия енд Броундбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга - Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ ул. Етна 5
14.10.2016г. Фондация Методия харт КСУ Олга Скобелева Екскурзия до гр. Стара Загора 1 538,79 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.11.2016г. Близу Медия енд Броундбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга - Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ ул. Етна 5
01.12.2016г. Близу Медия енд Броундбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ ул. Етна 5 за месец декември 2016г.
01.12.2016г. Славия ПС ЕООД ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Застраховка живот 56,26 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
30.12.2016г. Д-р Ваня Георгиева Байлова КСУ Олга Скобелева Прегледи и назначаване на физиопроцедури 60,00 лв. Безвъзмездно За деца от Комплекса
03.01.2017г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
30.01.2017г. Ваня Георгиева Байлова КСУ Олга Скобелева Прегледи с консултации за назначаване на физиопроцедури на децата от ДЦДУ 60,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДЦДУ
01.02.2017г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
01.03.2017г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга - Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
03.04.2017г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
03.04.2017г. ЗЕАД Булстрад живот Виена иншурънс груп КСУ Олга Скобелева Застрахователна полица 969,00 лв. Безвъзмездно За децата на Комплекса
18.04.2017г. Volunteers for European Bulgaria Limited КСУ Св. св. Константин и Елена Изработване на интернет сайт 1 228,55 лв. Безвъзмездно Ползване на интернет сайт на Комплекса
27.04.2017г. Доника Тодорова КСУДС - Пловдив Летен лагер 1 830,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
28.04.2017г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга - Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
10.05.2017г. Цифрова кабелна телевизия КСУ Св.св. Константин и Елена Превоз 200,00 лв. Безвъзмездно Превоз до с. Оризари - до спортен комплекс ЕВУИМ Пловдив
01.06.2017г. Валери Личев КСУДС - Пловдив Озвучаване на празник по случай Първи юни 150,00 лв. Безвъзмездно По случай Първи юни – организиран от КСУДС
01.06.2017г. Близу Медия енд Броудбенд ЕАД КСУ Олга Скобелева Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
08.06.2017г. Лайънс клуб Пловдив КСУ Олга Скобелева Услуга – озвучаване, тениски, грамоти, сандвичи 1 020,00 лв. Безвъзмездно За десетия национален крикет турнир на маса
30.06.2017г. Мобилтел ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга - Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
01.08.2017г. Мобилтел ЕАД КСУ Олга Скобелева Услуга – Цифрова телевизия и интернет 30,00 лв. Безвъзмездно За жилището на ЦНСТДМБУ на ул. Етна 5
15.08.2017г. Фреш пропъртис ЕООД КСУ Св.св. Константин и Елена Услуга – вътрешно и външно почистване на прозорци 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
21.09.2017г. Про Кредит Банк България ЕАД ДДЛРГ Княгиня Мария Луиза Билети за театър 192,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
28.09.2017г. Цифрова кабелна телевизия КСУ Св.св. Константин и Елена Превоз до Трявна и обратно 800,00 лв. Безвъзмездно Превоз до ДСБПЛРББ Царица Йоана град Трявна
29.09.2017г. Иван Гунчев КСУ Олга Скобелева Услуга – посещения на плувен басейн и подаръци за децата 1 000,86 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
20.11.2017г. Славия ПС ЕООД ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Застраховка на деца 112,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
19.01.2018г. Интеркомплекс ООД ДСХ Свети Василий Велики Билети за театър 200,00 лв. Безвъзмездно За потребителите на ДСХ
13.02.2018г. Анди БГ ООД ДГ Буратино Видеонаблюдение 2 039,26 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДГ Буратино
21.02.2018г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Услуга – ремонтни дейности 161,10 лв. Безвъзмездно Ремонт на водопроводна система в кухненски блок в ученическият стол
06.03.2018г. Белла България АД Община Пловдив – Район Тракия Изграждане на асфалтова пешеходна алея 5 835,60 лв. Безвъзмездно Пешеходна алея и пейки зад бл. 172 в ЖК Тракия
07.03.2018г. Респект Конслут ООД Дом за стари хора Свети Василий Велики Билети за театър 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДСХ
16.03.2018г. Фондация Глобални библиотеки - България РНБ Иван Вазов Обучения на библиотечни специалисти 2 140,00 лв. Безвъзмездно Обучения на библиотечни специалисти
12.04.2018г. ЗЕАД Булстрад живот Виена Иншурънс груп ЕАД КСУ Олга Скобелева Застрахователна полица 969,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ
03.05.2018г. ЕТ Еди – Румен Синитчийски Район Тракия – община Пловдив Изграждане на площадка за игра на открито 5 788,80 лв. Безвъзмездно За нуждите на деца на възраст от 3-12 години на територията на Район Тракия
17.05.2018г. Детелина Дрита ЕООД КСУ Св.св. Константин и Елена Превоз с автобус 250,00 лв. Безвъзмездно Превоз до Араповски манастир
01.06.2018г. Стойчо Димитров Сечанов КСУ Св. Св. Константин и Елена Труд Безвъзмездно Изчисляване на законни лихви, дължими от настойници на поставени под запрещение
01.06.2018г. Парти агенция Чудесино ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Детско парти 100,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
09.07.2018г. Цифрова Кабелна Телевизия КСУ Св.св. Константин и Елена Превоз с автобус 1 300,00 лв. Безвъзмездно До гр. Трявна – ДСБПЛРББ Царица Йоанна
31.07.2018г. ЗЕАД Булстрад живот Виена иншурънс груп ЕАД КСУ Свети свети Константин и Елена Добавка към застрахователна полица 6,69 лв. Безвъзмездно За детето Валентина Цокова от кризисен център към КСУ Олга Скобелева
01.08.2018г. Цифрова кабелна телевизия КСУ Свети свети Константин и Елена Превоз 1 300,00 лв. Безвъзмездно До гр. Трявна – ДСБПЛРББ Царица Йоанна
13.08.2018г. Цифрова Кабелна телевизия КСУ Свети свети Константин и Елена Превоз 2 000,00 лв. Безвъзмездно До гр. Приморско и обратно – летен лагер
27.09.2018г. Адриано 2011 ООД Район Тракия – община Пловдив Ремонт и подмяна на детски съоръжения на площадка за игра 6 602,50 лв. Безвъзмездно За нуждите от обособени места за игра на открито за деца на територията на район Тракия
10.10.2018г. Анонимен дарител КСУДС – община Пловдив Труд - услуга 2 530,00 лв. Безвъзмездно Боядисване, демонтаж и други. /текущ ремонт/
13.11.2018г. Славия ПС ЕООД ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Услуга – застраховка злополука 140,15 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
05.12.2018г. Маи инвест ООД Район Южен – община Пловдив Услуга – транспортиране, разстилане и уплътняване на 100т. фракция 1 344,00 лв. Безвъзмездно Ремонт и поддържане на улична мрежа на територията на района
04.01.2019г. Метимпекс ЕООД СУ „Любен Каравелов“ Услуга - наем 960,00 лв. Безвъзмездно За наем на зрителна зала в ДК Борис Христов за провеждане на Благотворителен фолклорен концерт на 18.01.2019г.
19.02.2019г. Сибота ЕООД ОУ „Захари Стоянов“ Ремонт 300,00 лв. Безвъзмездно Текущ ремонт на училището
21.02.2019г. А1 България ЕАД КСУ „Олга Скобелева“ Телевизия и домашен интернет 323,76 лв. Безвъзмездно За 12 месеца, за децата от жилището на ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
08.04.2019г. ЗЕАД Булстрад живот Виена иншурънс груп ЕАД КСУ „Олга Скобелева“ Застраховка 872,10 лв. Безвъзмездно За потребителите от КСУ
15.04.2019г. Детелина Дрита ЕООД ДГ „Албена“ Транспорт 680,00 лв. Безвъзмездно Квалифициран транспорт с автобус по маршрут от ДГ Албена до Дом на културата Борис Христов
03.06.2019г. Движение на Българските майки звено Пловдив КСУДС - Пловдив Кино и почерпка 150,51 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ Детска къща
12.06.2019г. Риъл Продъкт ЕООД КСУ „Олга Скобелева“ Транспорт 348,00 лв. Безвъзмездно Транспорт по маршрут Пловдив-Велинград за децата от Комплекса
28.06.2019г. Цифрова кабелна теревизия КСУ „Свети свети Константин и Елена“ Превоз 2 500,00 лв. Безвъзмездно Превоз от ДСБПЛРББ Царица Йоанна гр. Трявна до град Пловдив на потребители на Комплекса
28.06.2019г. Любомир Ивов Ангелов КСУ „Олга Скобелева“ Нощувки 980,02 лв. Безвъзмездно Две нощувки за 14 деца от ЦНСТДБУ в Мини Марица Изток АД – ПС Велинград
15.08.2019г. Настоятелство към ДГ Червената шапчица ДГ „Червената шапчица“ Полагане на плочки – труд и материали 2 700,00 лв. Безвъзмездно Подобряване вида на сградата
20.09.2019г. КЦМ 2000 АД КСУДС - Пловдив Ремонтна дейност 76,46 лв. Безвъзмездно Козметични ремонтни дейности
01.10.2019г. Сдружение с нестопанска цел „Дъгата на Пловдив и Стар Нейлз – България ООД КСУДС - Пловдив Обучение на четирима потребители на КСУДС - Пловдив 1 780,01 лв. Безвъзмездно Обучение на четирима потребители от ЦНСТ Майка Тереза към КСУДС - Пловдив
09.12.2019г. Родители на ученици от Втори Б клас ОУ „Стоян Михайловски“ Абонамент за “Уча се“ 138,00 лв. Безвъзмездно За учениците от Втори Б клас
20.01.2020г. Анонимен дарител КСУ „Олга Скобелева“ Изработка на преградна стена 290,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТДМУ на ул. Етна 5
06.02.2020г. Гергана Углешова ЕООД КСУ „Олга Скобелева“ Изграждане на преградна стена 777,00 лв. Безвъзмездно За стълбище на първия етаж в ЦНСТДМУ
21.08.2020г. Бонка Фингарова КСУДС Ремонтни дейности 4 110,00 лв. Безвъзмездно ЦНСТ “Детска къща“
01.10.2020г. Родители на ученици от първи А клас ОУ „Душо Хаджидеков“ Професионално почистване от специализирана фирма 100,00 лв. Безвъзмездно За подблоково пространство пред класна стая 1А
14.10.2020г. Сдружение РН на ОУ „Душо Хаджидеков“ ОУ „Душо Хаджидеков“ Дезинфекция от специализирана фирма 480,00 лв. Безвъзмездно За ОУ „Душо Хаджидеков“ – превенция Covid-19
30.10.2020г. Илва -ХГ ООД ДГ „Осми март“ Строително ремонтни дейности – вертикална маркировка 3 791,40 лв. Безвъзмездно За ДГ „Осми март“
03.09.2021г. Н.А.П.С. ЕООД КСУДС Транспортна услуга превоз за летни лагери 4 392,00 лв. Безвъзмездно За стълбище на първия етаж в ЦНСТ „Майка Тереза“ и ЦНСТ „Детска къща“
23.12.2021г. Тиоман Фасилити Бг ЕООД ДГ „Буратино“ Основно дълбоко почистване, пране и дезинфекция на детски матраци 1 600,00 лв. Безвъзмездно За ДГ „Буратино“
16.02.2022г. Масив груп инвест ЕООД Район „Северен“ Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на детска площадка 1 200,00 лв. Безвъзмездно В УПИ III – комплексно застрояване, кв. 671 по плана на V гр. Част, Р-н „Северен“
16.02.2022г. Масив груп инвест ЕООД Район „Северен“ Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на детска площадка 1 200,00 лв. Безвъзмездно В УПИ I– комплексно жилищно застрояване, кв.11 по плана на кв.“Севелно от панаира“, Р-н „Северен“
11.04.2023г. Анонимен дарител КСУДС Пловдив Ремонт на телефонен дисплей 95,00 лв. Безвъзмездно На потребител от ЦНСТ "Майка Тереза"
15.05.2023г. Стройконтрол - П ООД Община Пловдив Оценка за съответствие на ИП и строителен надзор 9600,00 лв. Безвъзмездно Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки
17.05.2023г. А1 България ЕАД КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Интернет НЕТ100 и ТВ170+ 647,76 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТДБУ към КСУ "Олга Скобелева"
23.06.2023г. Контрол инвест ЕООД Община Пловдив Оценка за съответствие на РИП стадион "Локомотив" 5400,00 лв. Безвъзмездно Реновиране на общинска спортна инфраструктура
27.06.2023г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Рожден ден с анимация 450,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ "Детска къща"
26.07.2023г. Н.А.П.С. ЕООД КСУДС Пловдив Транспорт 3360,00 лв. Безвъзмездно За превоз на децата от ЦНСТ "Детска къща" и ЦНСТ "Майка Тереза" за летен лагер
24.08.2023г. ПВМ Проект инженеринг ООД Община Пловдив Независим строитерен контрол 6600,00 лв. Безвъзмездно За проектиране и изграждане на два броя паркинг ул. "Ген. Д.Николаев
24.08.2023г. Н.А.П.С. ЕООД КСУДС Пловдив Транспорт 2640,00 лв. Безвъзмездно За превоз на децата от ЦНСТ "Детска къща" и ЦНСТ "Майка Тереза" за летен лагер
01.09.2023г. БЕТА 7 ООД Община Пловдив ОСИП, строитерен надзор 1000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на ул."Димитър Талев" ВиК инфраструктура
01.09.2023г. ЕН БИ ПРОДЖЕКТ ООД Община Пловдив Технически инвестиционен проект и труд, авторски надзор 1000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на ул."Димитър Талев" ВиК инфраструктура
26.09.2023г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Транспорт 150,00 лв. Безвъзмездно Провеждане на рожден ден с анимация в ЦНСТ "Детска къща"
17.05.2023г. Сдружение РН ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив Ремонт на ученическа стая 11544,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Душо Хаджидеков"