ДАРЕНИЕ НА ПАРИ

дата на дарението дарител дарен вид на дарението стойност на дарението условие на дарението информация за изпълнение волята на дарителя
18.06.2013г. Добрина Енчева Чаушева ОУ Кочо Честименски Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За кабинет по готварство
18.06.2013г. Добрина Енчева Чаушева ОУ Кочо Честименски Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За плочник на двора на училището
18.06.2013г. Добрина Енчева Чаушева ОУ Кочо Честименски Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нова чешма на двора на училището
18.06.2013г. Добрина Енчева Чаушева ОУ Кочо Честименски Парично 700,00 лв. Безвъзмездно Изграждане на спортна площадка
01.07.2013г. Георги Чиников ОУ Кочо Честименски Парично 250,00 лв. Безвъзмездно Изграждане на спортна площадка
01.07.2013г. Лазар Генчев ОУ Кочо Честименски Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Изграждане на спортна площадка
11.07.2013г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД Пловдив КСУДС - Пловдив Парично 4590,00 лв. Безвъзмездно Преведена сума по договор за дарение № 13ДД378/17.07.13г.
23.08.2013г. СД Валспорт – Василеви СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на офис техника и благоустрояване на района
23.08.2013г. СД Валспорт – Василеви СИЕ Община Пловдив –Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на района
26.08.2013г. Виктория Вип ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на района
30.08.2013г. Слав Георгиев Буюклиев Община Пловдив – Район Северен Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на района
04.09.2013г. Фондация „Отворени Изкуства“ Пловдив ОИ Старинен Пловдив Парично 1530,00 лв. Безвъзмездно Програма за финансиране на специални проекти за „Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2013г. Участие на ОИ Старинен Пловдив в проекти за обектите: Балабанова къща и Лапидариум, галерия Зл. Бояджиев, къща Верен Соамболян
05.09.2013г. Константин Цветанов Климовски Община Пловдив – Район Северен Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Благоустоявяне на градинката пред кметството на Район Северен
05.09.2013г. Венелин Николаев Багев Община Пловдив – Район Северен Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на Район Северен
09.09.2013г. СИБОТА ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 60,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за плащане на интернет, кабелна телевизия и други разходи.
12.09.2013г. Илияна Начева Пехливанова Община Пловдив – Район Северен Парично 400,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството на Район Северен
17.09.2013г. ЕТ Томи -100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Св. Константин -Кирил Философ Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.09.2013г. Яна Янкова Димитрова КСУДС – гр.Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата, настанени в ЦНСТ „Майка Тереза“ към КСУДС Пловдив
19.09.2013г. В И К ЕООД ПЛОВДИВ ОИ Старинен Пловдив Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно Средствата да се използват за празниците на Стария град
19.09.2013г. Клуб на специалиста по Екология към Търговско-промишлената камара КСУДС – гр. Пловдив Парично 70,00 лв. Безвъзмездно За обучение на група деца, включени в услугата „Професионален курс по фризьорство“
20.09.2013г. ЕТ Криси- Кръстинка Маркова СОУ Св. Св. Кирил и Методий Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Наем недвижим имот
26.09.2013г. СД Валспорт – Василеви СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на Район Северен
30.09.2013г. Слав Георгиев Буюклиев Община Пловдив – Район Северен Парично 400,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството на Район Северен
30.09.2013г. Сибота ЕООД – Станимир Иванов Чолаков ОУ Душо Хаджидеков Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на спортни мероприятия в ОУ Д. Хаджидеков
07.10.2013г. Веселина Йончева Иванова ОУ Йордан Йовков Парично 706,00 лв. Безвъзмездно За засилена охрана в ОУ Йордан Йовков
08.10.2013г. Макском ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно Като намаление на финансовият си резултат
08.10.2013г. Родители на ученици от ОУ Димитър Димов ОУ Димитър Димов Парично 1870,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване охрана на децата в училището
09.10.2013г. Иван Славов Райковски Община Пловдив – Район Северен Парично 300,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството на Район Северен
11.10.2013г. Рафет Ердемир ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
14.10.2013г. Семейство Ташеви ЕГ Иван Вазов Парично 50,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
14.10.2013г. ДАИ – сигурност и охрана ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 150,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
15.10.2013г. Аврамов – 1 ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
15.10.2013г. БК Академик ОУ Димитър Талев Парично 140,00 лв. Безвъзмездно Средствата да се използват за нуждите на училището
16.10.2013г. Морис Давид Фалдерон ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
17.10.2013г. МО – възпитатели общежитие ЕГ Иван Вазов Парично 150,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
17.10.2013г. ЕТ ТОТ 2222 – Тошо Тодоров ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
18.10.2013г. Борис Борисов Минков ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
18.10.2013г. Робуста ООД – Васил Георгиев ЕГ Иван Вазов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
21.10.2013г. В и К ЕООД Пловдив ОИ Старинен Пловдив Парично 1800,00 лв. Безвъзмездно Средствата да се използват за официално честване под наслов „Непознатия Златю Бояджиев“
22.10.2013г. Вега Консулт ООД ОУ Панайот Волов Порично 1176,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за подобряване на материално-техническата база на училището
22.10.2013г. СД Валспорт – Василеви СИЕ Община Пловдив –Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
23.10.2013г. Антоанета Атанасова Кръстанова ЕГ Иван Вазов Парично 50,00 лева Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
24.10.2013г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно За отпечатване на Алманах по случай годишнината на гимназията
24.10.2013г. Семейство Сапунджиеви ЕГ Иван Вазов Парично 150,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
25.10.2013г. Мария Георгиева Паничарова ЕГ Иван Вазов Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За отпечатване на Алманах за 55-годишния юбилей на гимназията
25.10.2013г. Георги Иванов Сидеров ЕГ Иван Вазов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
25.10.2013г. Сибота ЕООД – Станимир Иванов Чолаков ОУ Душо Хаджидеков Парично 140,00 лв. Безвъзмездно За плащане на спортни мероприятия на училището
28.10.2013г. Теофана Николова Гайдарова ЕГ Иван Вазов Парично 20,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
28.10.2013г. Родители на децата от VІ „а“ клас на ОУ Захари Стоянов ОУ Захари Стоянов Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на 12 кабинет
29.10.2013г. Татяна и Георги Колеви ЕГ Иван Вазов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
29.10.2013г. Лиляна Димитрова Видева ЕГ Иван Вазов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
30.10.2013г. Пламен Динков Колев ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
31.10.2013г. Марта Александрова Тунджер ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Послучай 55-годишнината на гимназията
01.11.2013г. Сосиете Женерал Експресбанк АД ЕГ Иван Вазов Парично 400,00 лв. Безвъзмездно По случай 55-годишнината на гимназията – юбилейни тържества
04.11.2013г. Слав Георгиев Буюклиев Община Пловдив – Район Северен Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За благоустрояване на района
04.11.2013г. С-з „Дружба“ АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За благоустрояване на района
04.11.2013г. Стефан Христов Караманов ЕГ Иван Вазов Парично 1000,00 лв Безвъзмездно По случай 55-годишнината на гимназията
04.11.2013г. Рамадан Мехмедов Хашимов КСУДС Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
04.11.2013г. Мехмед Шабанов Хашимов КСУДС Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
04.11.2013г. Гинка Тоскова Зъбънова КСУДС Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
04.11.2013г. Гинка Тоскова Зъбънова КСУДС Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
05.11.2013г. Представители на УН „А. Карнеги“ ОУ Алеко Константинов Парично 1056,00 лв. Безвъзмездно Парични средства за застраховка на учениците
11.11.2013г. МН парти ООД ОУ Елин Пелин Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на материали за организиране на творилница в училището
13.11.2013г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 170,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за плащане на спортни мероприятия на ОУ Д. Хаджидеков
15.11.2013г. Училищно настоятелство към СОУ Н. Вапцаров СОУ Никола Вапцаров Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане осигуряването на охрана и ропускателен режим в училището
18.11.2013г. Проарх ЕООД Пловдив ЦДГ Мирослава Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За изготвяне на проект за енергийна ефективност на ЦДГ Мирослава
25.11.2013г. Тодор Константинов Костов КСУ Олга Скобелева Парично 684,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
26.11.2013г. ЕТ Серафим Зайков СОУ Св. Климент Охридски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището – патронен празник
26.11.2013г. Малък театър Пловдив СОУ Св. Климент Охридски Парично 168,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.11.2013г. ЕТ Томи – 100 – Сюлейман Хюсеинов СОУ Любен Каравелов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане участието на ансамбъл Тракийска Младост на международни фестивали
28.11.2013г. Туристическа агенция Виа-орбита Пловдив ОУ Димитър Талев Парично 210,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.11.2013г. Свободна зона – Пловдив АД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
29.11.2013г. Слав Георгиев Буюклиев Район Северен – Община Пловдив Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Оргаризиране на мероприятия в Район Северен
02.12.2013г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 6065,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане ропускателен режим в ЕГ Иван Вазов
02.12.2013г. РМА – 2009 ЕООД ОУ Димитър Димов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Изработка и монтаж – надпис на училището
03.12.2013г. Румен Георгиев Танчев Община Пловдив – Район Тракия Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно По преднозначение
05.12.2013г. Елиза 1999 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ
05.12.2013г. Лиляна Станева Щерева СОУ Черноризец Храбър Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.12.2013г. Малък Театър ОУ Димитър Талев Парично 102,60 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.12.2013г. Училищно настоятелство при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 4200,00 лв. Безвъзмездно За възстановяване на направените разходи от бюджета за заплащане на обслужващата училището охранителна фирма Орион Секюрити 1 ЕООД
06.12.2013г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 4200,00 лв. Безвъзмездно За осигуряване на ропускателен режим в гимназията
06.12.2013г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС Пловдив Парично 520,00 лв. Безвъзмездно Превод по договор за дарение № 13ДД 378/ 17.07.2014г.
06.12.2013г. Текс 2002 ЕООД ОУ Пенчо Славейков Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За поддържане на МТБ на училището
09.12.2013г. Зина Николова Георгиева ОУ Пенчо Славейков Парично 55,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на Материално-техническата база на училището
09.12.2013г. Колю Стефанов Шишков КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
11.12.2013г. Пламен Арабаджийски КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
12.12.2013г. АГППИПДИ – Д-р Илиева, д-р Атанасовска ООД ОУ Димитър Димов Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За изработка и монтаж - надпис на училището
13.12.2013г. Румяна Богданова Куртенска СОУ Софроний Врачански Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За изработка на барелеф на Свети Софроний Врачански
18.12.2013г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно За плащане на издръжка на ОУ Душо Хаджидеков
18.12.2013г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 160,00 лв. Безвъзмездно За плащане на издръжка на ОУ Душо Хаджидеков
18.12.2013г. Гайо шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ „Олга Скобелева“
20.12.2013г. ЕТ Лъки-Ивайло Димитров ЕГ Пловдив Парично 800,00 лв. Безвъзмездно За училищни потребности
21.12.2013г. Булгар лук ООД КСУ Олга Скобелева Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ „Олга Скобелева“
27.12.2013г. Слав Георгиев Буюклиев Община Пловдив – Район Северен Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Организиране не мероприятия за служителите от район Северен
27.12.2013г. СД Валеспорт – Василеви СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Организиране на мероприятия за служителите на район Северен
27.12.2013г. СК ОФРОУДЪР СОУ Братя Миладинови Парично 320,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.12.2013г. В и К ЕООД Пловдив Район Северен – при Община Пловдив Парично 1562,00 лв. Безвъзмездно Монтаж на фонтанка за питейна вода в район Северен Пловдив
02.01.2014г. Родителско настоятелство – чрез Васил Петров СОУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
02.01.2014г. Пламен Арабаджийски КСУ Олга Скобелева Пловдив Парично 70,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ „Олга Скобелева“
02.01.2014г. Белтекс 99 ЕООД КСУ Олга Скобелева Пловдив Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ „Олга Скобелева“
06.01.2014г. Фондация Лов Хоуп Интернешънъл клон България КСУ Олга Скобелева Парично 1100,00 лв. Безвъзмездно Преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
08.01.2014г. Родители на ученици в ОУ Димитър Димов ОУ Димитър Димов Парично 640,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване на охрана на децата в училище
09.01.2014г. Пламен Арабаджийски КСУ Олга Скобелева Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
10.01.2014г. Родителско настоятелство чрез Васил Петров СОУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.01.2014г. С.А.Н. – ПРО ООД Езикова гимназия Пловдив Парично 1226,79 лв. Безвъзмездно За нуждите на Езиковата гимназия
15.01.2014г. Училищното настоятелство при СОУ Св. Климент Охридски“ СОУ Свети Климент Охридски Парично 4620,00 лв. Безвъзмездно За охрана на учениците от училището
21.01.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 140,00 лв. Безвъзмездно За изплащане на издръжка на ОУ Душо Хаджидеков
22.01.2014г. Талантино ЕООД СОУ Св. Св Кирил и Методии Парично 77,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане провеждането на международен пленер Традиция, екология, творчество
23.01.2014г. УН при Общежитие ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно Сума за подпомагане на пропусквателния режим и осигуряване на денонощна охрана
23.01.2014г. Димитър Димитров Пампулов ОИ Старинен Пловдив Парично 800,00 лв. Безвъзмездно Авторство на книгата „Златю Бояджиев- виденията на великия майстор“
23.01.2014г. Гайо шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Парично 868,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
27.01.2014г. С.Н. Ц Асоциация Лонгман България ЕГ Иван Вазов Парично 158,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
28.01.2014г. Асоциация Бон-мин Франция КСУ Олга Скобелева Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
03.02.2014г. Текс 2002 ЕООД Пловдив ОУ Пенчо Славейков Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За поддържане на МТБ.
05.02.2014г. Джи Ар Ей 13 ЕООД Община Пловдив – Район Тракия Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно Сключен договор за дарение на основание чл. 37, ал.1 от НРПУРОС
10.02.2014г. Рудес ЕООД Пловдив ОУ Пенчо Славейков Парично 220,00 лв. Безвъзмездно За награди, за празници на учениците и подобряване на МТБ.
10.02.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 157,00 лв. Безвъзмездно За плащане на издръжка на ОУ Душо Хаджидеков
11.02.2014г. Тодор Иванов Тодоров – Единен казашки съюз България КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За обзавеждане на предходно жилище към КСУ Олга Скобелева
12.02.2014г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ
12.02.2014г. Група родители чрез Васил Петров СОУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.02.2014г. УН ЕГ Иван Вазов Пловдив ЕГ Иван Вазов Парично 2040,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
14.02.2014г. Фондация „Лов Хоуп Интернешънъл“ клон България КСУ Олга Скобелева Парично 580,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
18.02.2014г. НПО Надежда за нас КСУ Олга Скобелева Парично 170,00 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
19.02.2014г. Аква Трийтмънт АД КСУ Олга Скобелева Парично 11739,43 лв. Безвъзмездно За преходно жилище към КСУ Олга Скобелева
21.02.2014г. Офис комплект ООД СОУ Константин Величков Парично 850,00 лв. Безвъзмездно Да се разходват по договор № 56 отдаване под наем на имот-публична ОС в сградата на училището.
26.02.2014г. Талантино ЕООД Пловдив ОУ Димитър Талев Парично 117,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището.
27.02.2014г. Дружба Стъкларски Заводи АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1080,00 лв. Безвъзмездно Предвидени за сертифициране и контрол на детски площадки в Район Северен
27.02.2014г. Дружба Стъкларски Заводи АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Район Северен – благоустрояване
05.03.2014г. Малък театър Пловдив ОУ Димитър Талев Парично 175,14 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
07.03.2014г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
11.03.2014г. Рудес ЕООД СОУ Св. Софроний Врачански Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За изработка и поставяне на барелеф на Св. Софроний Врачански
11.03.2014г. Пенко Иванов Рисков СОУ Св. Софроний Врачански Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За изработка и поставяне на барелеф на Св. Софроний Врачански
11.03.2014г. Мариана Рукова, Елена Петкова и ученици от СОУ Св. Софроний Врачански СОУ Св. Софроний Врачански Парично 530,00 лв. Безвъзмездно За изработка и поставяне на барелеф на Св. Софроний Врачански
12.03.2014г. Фондация Джуниър Ачийвмънт България Езикова гимназия Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За целите на конкурса Бизнес етика
13.03.2014г. Сдружение Надежда за нас 2008 КСУ Олга Скобелева Парично 208,00 лв. Безвъзмездно За децата на КСУ Олга Скобелева
14.03.2014г. Фондация Горещо сърце КСУДС – Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Звено Майка и бебе към КСУДС Пловдив
14.03.2014г. Д-р Топалска – АГПППДМ ООД ОУ Пенчо Славейков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на Училището
17.03.2014г. Фърдес Рашид Камбер ОУ Пенчо Славейков Парично 35,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на Училището
17.03.2014г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата на Комплекса
18.03.2014г. Силвия Алипиева Янева Община Пловдив- Район Северен Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на Район Северен
18.03.2014г. Технополис България ЕАД КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.03.2014г. Петко Неделчев Неделчев Община Пловдив – Район Северен Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на Район Северен
20.03.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 143,00 лв. Безвъзмездно За плащане на издръжка на училището
24.03.2014г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 308,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ в ЕГ Иван Вазов
31.03.2014г. СД Валспорт – Василеви СИЕ Община Пловдив- район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване
31.03.2014г. Приходи от дарителска каса в Регионален етнографски музей Пловдив РЕМ Пловдив Парично 38,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
14.04.2014г. ЕТ Серафим Зайков СОУ Св. Климент Охридски Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За спортен празник на училището
28.04.2014г. УН към СОУ Пейо Крачолов Яворов СОУ П. Яворов Парично 8000,00 лв. Безвъзмездно Охрана на училището за периода от 01.09.2013-31.08.2014г.
09.04.2014г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2610,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим в училището
09.04.2014г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 4050,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим в училището и денонощно наблюдение
11.04.2014г. Колю Стефанов Шишков КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
14.04.2014г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ
14.04.2014г. Фондация Горещо сърце КСУДС – Пловдив Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза към КСУДС Пловдив
23.04.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За плащане на интернет и други разходи за училището
30.04.2014г. Донка Илиева Тосева КСУДС – Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ – Детска къща към КСУДС Пловдив
30.04.2014г. НПО Надежда за нас КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.05.2014г. Стойко 90 ЕООД ЦДГ Марица Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Марица
07.05.2014г. Маи-Груп ЕООД ЦДГ Марица Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Детската градина
08.05.2014г. Донка Илиева Тосева КСУДС – Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Детска къща към КСУДС - Пловдив
08.05.2014г. Агро-веникс ООД ЦДГ Марица Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Марица
09.05.2014г. Термо системс ЕООД ЦДГ Марица Парично 1600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Марица
15.05.2014г. СЗ Дружба АД Район Северен – Община Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
15.05.2014г. СЗ Дружба АД Район Северен – Община Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на Район Северен
15.05.2014г. Фондация Едно сърце Пловдив КСУ Олга Скобелева Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.05.2014г. Пламен Арабаджийски КСУ Олга Скобелева Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
20.05.2014г. СД Валспорт – Василеви СИЕ Район Северен Община Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на Район Северен
20.05.2014г. Фондация Горещо сърце КСУДС – Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза към КСУДС – Пловдив
20.05.2014г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
21.05.2014г. ЕВН България Електроразпределение ЕАД ОИ Старинен Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Почерпка за деца по случай 01.06.2014г.
23.05.2014г. Голд фингърс ЕООД Община Пловдив Район Тракия Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно Чл. 37 ал.1 от НРПУРОС
27.05.2014г. НПО Надежда за нас КСУ Олга Скобелева Парично 242,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
29.05.2014г. Георги Димитров Алексиев Община Пловдив – Район Тракия Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Чл. 37 ал.1 от НРПУРОС
31.05.2014г. Веселин Атанасов Лазаров КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ Олга Скобелева
02.06.2014г. Туристическа агенция РИВИЕРА ТУР ООД СОУ Св. Патриарх Евтимий Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.06.2014 Ориент 99 ООД СОУ Св. Климент Охридски Парично 370,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.06.2014г. КАМ-919- ЕООД ОДЗ Ралица Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на сценични костюми за децата от ОДЗ Ралица
03.06.2014г. ЕТ ДИКО- Иван Диколаков ОДЗ Ралица Парично 250,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на сценични костюми за децата от ОДЗ Ралица
03.06.2014г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 6600,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на охранителна фирма „Орион Секюрити 1“ ЕООД
03.06.2014г. УН Кочо Честименски ОУ Кочо Честименски Парично 517,00 лв. Безвъзмездно Оборудване на готварски кабинет
04.06.2014г. 148-мо бойно крило – ВВС САЩ „Национална гвардия“ КСУ Олга Скобелева Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
05.06.2014г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим и денонощно охраняване на общежитие към ЕГ Иван Вазов
06.06.2014г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 4200,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим в ЕГ Иван Вазов
06.06.2014г. ЕТ Томи – 100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Свети Константин-Кирил Философ Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.06.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 146,00 лв. Безвъзмездно За плащане на интернет и други разходи на училището
09.06.2014г. Театър Хенд ОУ Димитър Талев Парично 82,10 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.06.2014г. ЕТ Ани 72 – Ана Жостова“ ОУ Димитър Талев Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на обзавеждане за Кабинет 2 за учениците от VI а клас
09.06.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 181,00 лв. Безвъзмездно За плащане на интернет и други разходи
10.06.2014г. ЕТ Серафим Зайков СОУ Свети Климент Охридски Парично 800,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
10.06.2014г. Голдън Травел ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 430,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.06.2014г. УН Кочо Честименски ОУ Кочо Честименски Парично 145,67 лв. Безвъзмездно За закупуване на книги
19.06.2014г. Корект 1 – Благовеста Георгиева ЕООД СОУ Свети Патриарх Евтимий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Подобрение на Материално-техническа база
23.06.2014г. Николай Иванов Анев КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
25.06.2014г. Български Фармацевтичен Съюз ОДК Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОДК Пловдив
30.06.2014г. Фондация Отворени Изкуства Регионален исторически музей Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Финансова подкрепа по програма Фонд „Специални проекти“ 2014г. Участие в Нощ на музеите и галериите
30.06.2014г. MMML “New Quarries” Виена Австрия КСУ Свети Георги Парично 4877,50 лв. Безвъзмездно Социално подпомагане в полза на КСУ Свети Георги за изграждане на оранжерия
….06.2014г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни КСУ Свети Георги Парично 15000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на социална оранжерия за КСУ Свети Георги
01.07.2014г. ЕТ Универс продукт СОУ Св. Софроний Врачански Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изработка и поставяне на барелеф на Св. Софроний Врачански в училището
01.07.2014г. ЕТ Томи – 100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Свети Константин-Кирил Философ Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.07.2014г. УН при СОУ Св. Климент Охридски СОУ Св. Климент Охридски Парично 3955,00 лв. Безвъзмездно За използване на ремонт на санитарни възли
03.07.2014г. СО при СБУ към КНСБ в СОУ Свети Климент Охридски СОУ Св. Климент Охридски Парично 1555,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на санитарен възел
09.07.2014г. Атанас Милчев Димитров ЕГ Иван Вазов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на Материално-техническата база
29.07.2014г. Тит 9303 ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно Подобряване на Материално-техническата база в гимназията
29.07.2014г. Фондация „Изкуството да живееш“ КСУДС – Пловдив Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на тридневна екскурзия до гр. Брацигово на децата от ЦНСТ Майка Тереза
31.07.2014г. Дарителска каса в музея Регионален етнографски музей Пловдив Парично 80,00 лв. Безвъзмездно Изразходвани за закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
04.08.2014г. Фондация „Отворени изкуства“ Регионален исторически музей Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на дежурства на служители за участие в Нощ на Музеите и галериите
11.08.2014г. Движение на българските майки- Звено Пловдив КСУДС – Пловдив Парично 180,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на екскурзия на децата от ЦНСТ Майка Тереза до гр. Брацигово
12.08.2014г. Физическо лице Дом за стари хора Свети Василий Велики Парично 87,00 лв. Безвъзмездно За екскурзия и транспортни разходи
13.08.2014г. Георги Димитров Алексиев Община Пловдив – Район Тракия Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Чл. 37, ал. 1 от НРПУРОС
25.08.2014г. СД Валспорт Василеви сие Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
25.08.2014г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от Комплекса
27.08.2014г. Анубис-Булвест ООД СОУ Св. Климент Охридски Парично 450,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.09.2014г. Българска общност в Сидни КСУ Олга Скобелева Парично 3120,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ на ул. Етна 5
01.09.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно За разходи на училището
03.09.2014г. В и К ЕООД Пловдив ОИ Старинен Пловдив Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За организация и провеждане на събития по традиционни празници на Стария град Пловдив
04.09.2014г. Родители на IIIа клас СОУ Св. Климент Охридски Парично 180,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на специализиран софтуер
04.09.2014г. Нова трейд ЕООД ОИ Старинен Пловдив Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За организация и провеждане на събития по традиционни празници на Стария град Пловдив
04.09.2014г. Алпетранс България ООД ЕГ Иван Вазов Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на техника и помагала по италиански език
08.09.2014г. Дружба Стъкларски Заводи АД СОУ Пейо Яворов Парично 998,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на 2бр. телевизори за използване на електронен вариант на учебници
10.09.2014г. ЕТ Торонто 57 Георги Стефанов СОУ Братя Миладинови Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.09.2014г. Биомашиностроене АД Община Пловдив – Район Северен Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Велокрос - за награди
11.09.2014г. Училищно настоятелство при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно Възстановяване разходи за направен ремонт на санитарен възел
12.09.2014г. Евгения Димитрова Тимчева ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на материално-техническата база
12.09.2014г. Колю Стефанов Шишков КСУ Олга Скобелева Парично 350,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ Олга Скобелева
16.09.2014г. Солис ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Велокрос – за награди
16.09.2014г. ЕТ Томи – 100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Свети Константин Кирил Философ Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
17.09.2014г. ЕТ Серафим Зайков СОУ Свети Климент Охридски Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За откриване на новата учебна година
17.09.2014г. ЕТ МИТ -90 Григор Пойдовски СОУ Свети Климент Охридски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За откриване на новата учебна година
18.09.2014г. Мадара НФ ООД ОУ Алеко Константинов Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно За благоустрояване
18.09.2014г. Дженерали животозастраховане АД СОУ Пейо Крачолов Яворов Парично 507,78 лв. Безвъзмездно За подпомагане на учебната и възпитателна дейност на училището
19.09.2014г. Дог Виза –М ЕООД СОУ Свети Климент Охридски Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За откриване на новата учебна година
19.09.2014г. Д-р Топалска СОУ Свети Софроний Врачански Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.09.2014г. НПО Надежда за нас КСУ Олга Скобелева Парично 532,00 лв. Безвъзмездно За децата от комплекса
25.09.2014г. Феникс Агро КСУ Олга Скобелева Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За децата от комплекса
26.09.2014г. Клет България ООД Езикова гимназия Пловдив Парично 1590,23 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ – Пловдив
01.10.2014г. СЗ Дружба ПВ Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на район Северен
01.10.2014г. Клет България ООД Езикова гимназия - Пловдив Парично 2486,94 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ - Пловдив
03.10.2014г. Летера ЕООД Езикова гимназия - Пловдив Парично 825,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ – Пловдив
06.10.2014г. Георги Димитров Алексиев Община Пловдив – Район Тракия Парично 50,00 лв. Безвъзмездно На основание чл. 37, ал. 1 от НРПУРОС
07.10.2014г. Светлана Косева Константинова-Марукян СОУ Патриарх Евтимий Парично 99,00 лв. Безвъзмездно За подобряване материално-техническата база на училището.
08.10.2014г. Родопи 95 АД ОУ Захари Стоянов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на микроскопи
10.10.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 110,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.10.2014г. Недко Симов Симов Езикова гимназия - Пловдив Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ – Пловдив
21.10.2014г. СЗ Дружба ПВ Община Пловдив – Район Северен Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на общината
23.10.2014г. Клет България ЕООД Езикова гимназия - Пловдив Парично 819,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ - Пловдив
24.10.2014г. Инглиш бук сентър ООД Езикова гимназия Пловдив Парично 1260,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ – Пловдив
27.10.2014г. Фондация Методия харт КСУ Олга Скобелева Парично 1063,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на ЦНСТ
28.10.2014г. ТСТ Спорт ЕООД Община Пловдив – Район Тракия Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно На основание чл. 37, ал.1 от НРПУРОС
31.10.2014г. БТК ЕАД Градска художествена галерия Парично 1030,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на отоплителни уреди
04.11.2014г. Анубис-булвест ООД СОУ Св. Патриарх Евтимий Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Подобряване на материално-техническата база
04.11.2014г. Домино ЕООД Езикова гимназия - Пловдив Парично 121,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
03.11.2014г. Издателство Просвета – София АД СОУ Св. Патриарх Евтимий Парично 585,00 лв. Безвъзмездно Обогатяване на материално-техническата база на училището
05.11.2014г. Издателство „Пиърсън едюкейшън-лонгман“ СОУ Свети Патриарх Евтимий Парично 285,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на материално-техническата база на училището
05.11.2014г. Васил Серафимов Петров КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ
10.11.2014г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
10.11.2014г. НПО Надежда за нас КСУ Олга Скобелева Парично 655,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ
18.11.2014г. ЕТ Томи -100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Любен Каравелов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За музикални инструменти
19.11.2014г. Колю Стефанов Шишков КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ
19.11.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 170,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
24.11.2014г. МО в БСП Пловдив КСУ Олга Скобелева Парично 1164,38 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ
24.11.2014г. Малък театър ОУ Димитър Талев Парично 103,80 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.11.2014г. ЕТ Серафим Зайков СОУ Св. Климент Охридски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.11.2014г. Дог Виза –М ЕООД СОУ Св. Климент Охридски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.11.2014г. Бистра Спасова Алексиева СОУ Св. Климент Охридски Парично 63,60 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.11.2014г. УН при СОУ Св. Кл. Охридски СОУ Св. Климент Охридски Парично 265,86 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.11.2014г. Стилет експрес ЕООД СОу Св. Патриарх Евтимий Парично 418,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на учителите по английски език
27.11.2014г. Инглиш бук сентър ООД Езикова Гимназия - Пловдив Парично 1173,60 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ – Пловдив
28.11.2014г. Вера Цонева чрез Българска Ортодоксална църква КСУ Олга Скобелева Парично 15600,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ Олга Скобелева
01.12.2014г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 4440,00 лв. Безвъзмездно За възстановяване на разходи за охрана на училището
01.12.2014г. Жан Йосиф Бенароя ЕГ Иван Вазов Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно За материално-техническата база на училището
02.12.2014г. Родопи 95 АД ОДЗ Ралица Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОДЗ Ралица – сценични костюми
02.12.2014г. Овергаз Север ЕАД КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
04.12.2014г. Елиза 1999 ЕООД ДДЛРГ Княгиня Мария – Луиза Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
05.12.2014г. Сдружение БГ Бъди Активен ОУ Кочо Честеменски Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на спортни стоки за часовете по физическо възпитание
05.12.2014г. Сдружение БГ Бъди Активен ОУ Георги Бенковски Парично 225,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на спортни стоки за часовете по физическо възпитание
05.12.2014г. Сдружение БГ Бъди Активен ОУ Васил Левски Парично 225,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на спортни стоки
05.12.2014г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на сграда на ЦНСТ на ул. Етна 5
08.12.2014г. Бук Хаус АД Езикова гимназия - Пловдив Парично 11835,56 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ - Пловдив
08.12.2014г. С. А. Н. – ПРО ООД Езикова гимназия - Пловдив Парично 3832,62 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ – Пловдив
10.12.2014г. Народно читалище Тракия Пловдив 2008 СОУ Любен Каравелов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността на Ансамбъл „Тракийска младост”
15.12.2014г. Военно формирование 32990 КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ Олга Скобелева
17.12.2014г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 183,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
18.12.2014г. Кауфланд България ЕООД енд Ко КД КСУ Олга Скобелева Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
19.12.2014г. Медико плюс ОУ Димитър Талев Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.12.2014г. АИБО – С ЕООД КСУДС – Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Детска къща към Комплекса
19.12.2014г. Интер Одит ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
22.12.2014г. ОП Градини и паркове – община Пловдив КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
23.12.2014г. Доц.д-р Янис Папатанасиу КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
23.12.2014г. Петър Милев КСУ Олга Скобелева Парично 40,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
23.12.2014г. Памен Арабаджийски КСУ Олга Скобелева Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
29.12.2014г. Лиляна Станева Щерева СОУ Черноризец Храбър Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.01.2015г. Мария Рожевска и други родители на ученици от XI ж клас ЕГ Иван Вазов Парично 380,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане, организация и провеждане на извънкласни дейности по френски език
05.01.2015г. Весела Детербек КСУ Олга Скобелева Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
06.01.2015г. Родители на ученици в ОУ Драган Манчов ОУ Димитър Димов Парично 2357,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване охрана на децата в училище
06.01.2015г. Петя Добрева Белева КСУ Олга Скобелева Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
06.01.2015г. Новиз АД КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
08.01.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2085,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на пропусквателния режим общежитие към ЕГ Иван Вазов
08.01.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 4800,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на пропусквателния режим на ЕГ Иван Вазов
08.01.2015г. СОУ Димитър Матевски КСУ Свети свети Константин и Елена Парично 1011,51 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ и ЗЖ при Комплекса за социални услуги Св. Св. Константин и Елена
08.01.2015г. Гайо шоколад ООД Дом за деца Олга Скобелева Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
14.01.2015г. СНЦ Асоциация Лонгман България ЕГ Иван Вазов Парично 96,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
14.01.2015г. Ученици то ХII класове при ЕГ Пловдив Езикова гимназия - Пловдив Парично 800,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ - Пловдив
16.01.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
20.01.2015г. ЕС ЕНД ДИ Корпорейшън ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.01.2015г. Ученици випуск 2015г. на СОУ Свети Патриарх Евтимий СОУ Патриарх Евтимий Парично 2550,00 лв. Безвъзмездно Подобряване материално-техническата база на училището
22.01.2015г. Фондация Методия Харт КСУ Олга Скобелева Парично 6500,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
23.01.2015г. Табак Маркет АД КСУ Олга Скобелева Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
28.01.2015г. СД Валспорт Василеви и СЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
28.01.2015г. Фондация Лов Хоуп Интернешънъл клон България КСУ Олга Скобелева Парично 1190,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на сградата на ул. Етна 5
28.01.2015г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 31,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
28.01.2015г. Интеракт клуб София Сити към ПЧАГ Уилям Шекспир КСУ Олга Скобелева Парично 4241,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на сградата на ЦНСТ на ул. Етна
03.02.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов - общежития ЕГ Иван Вазов Парично 2160,00 лв. Безвъзмездно За пропусквателния режим и денонощна охрана в общежитието
03.02.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1440,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим
03.02.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
09.02.2015г. Стефани – 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
13.02.2015г. Фондация Безгрижно детство КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите в 5-те Центъра за настаняване от семеен тип и защитено жилище при КСУ Св.Св. Константин и Елена
13.02.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 128,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за издръжката на училището
17.02.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 140,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за издръжка на училището
19.02.2015г. Саграда ООД ОУ Васил Левски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на торта за честване 100 години на училището
20.02.2015г. Рудес ЕООД ОУ Васил Левски Парично 150,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на кетъринг за честване стогодишнина на училището
20.02.2015г. Геан ЕООД ОУ Васил Левски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на кетъринг за честване стогодишнина на училището
23.02.2015г. Фондация Безгрижно детство КСУДС - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Детска къща към КСУДС - Пловдив
24.02.2015г. Смарт Комуникейшън ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
25.02.2015г. Малък Театър Пловдив ОУ Димитър Талев Парично 96,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.02.2015г. ОП Градини и Паркове КСУ Олга Скобелева Парично 70,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
26.02.2015г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 13,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
27.02.2015г. МО на БСП КСУ Олга Скобелева Парично 76,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
06.03.2015г. УН ЕГ Иван Вазов Общежитие ЕГ Иван Вазов Парично 2175,00 лв. Безвъзмездно За пропусквателния режим и денонощна охрана в общежитието
06.03.2015г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане на пропусквателния режим в гимназията
09.03.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.03.2015г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 723,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на сградата на ЦНСТ на ул. Етна 5
16.03.2015г. Едюкейшънъл център ЕООД ЕГ - Пловдив Парично 666,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Езикова Гимназия Пловдив
16.03.2015г. Фондация Национален алианс за работа с доброволци КСУ Свети Георги Парично 2346,99 лв. Безвъзмездно За разходи за ремонт на санитарни помещения в сградата на учебния корпус на Социален учебно-професионален център към КСУ Свети Георги
17.03.2015г. Лайънс клуб Евредика КСУ Олга Скобелева Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно За кухненско обзавеждане на ЦНСТ ул. Етна 5
19.03.2015г. Фондация Методия харт КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ Олга Скобелева
20.03.2015г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 20,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
20.03.2015г. НУ Тракия – Пловдив 2008 и ТД Войвода Руси Славов СОУ Любен Каравелов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността на ансамбъл Тракийска младост към СОУ Л.Каравелов
23.03.2015г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
25.03.2015г. СД Валспорт Василеви и СЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
26.03.2015г. Фондация Методия харт КСУ Олга Скобелева Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна № 5
27.03.2015г. Лингва Алиана ОУ Душо Хаджидеков Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.04.2015г. Полимекс-София ЕООД КСУ Свети Георги Парично 631,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на социално-битовите условия и материална база на Комплекса
01.04.2015г. Офис Комплект ООД СОУ Константин Величков Парично 1600,00 лв. Безвъзмездно Ремонт на коридор /втори етаж/ в училището
03.04.2015г. Технополис България ЕАД КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
06.04.2015г Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
08.04.2015г. Приходи от дарителска каса Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 146,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на музея
09.04.2015г. Георги Димитров Алексиев Район Тракия – община Пловдив Парично 700,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
14.04.2015г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на сградата на ул. Етна 5
14.04.2015г. Вадим Игориевич Поспелов Фонд „Закон Справедливост и Милосърдие” КСУ Олга Скобелева Парично 9696,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на сградата на ул. Етна 5
20.04.2015г. СЗ Дружба Пловдив Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на района
21.04.2015г. СО при СБУ към КНСБ в СОУ Св. Климент Охридски СОУ Свети Климент Охридски Парично 670,00 лв. Безвъзмездно За квалификация на педагогическия персонал
21.04.2015г. ЕС ЕНДИ Корпорейшън ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.04.2015г. Марин Илиев Кондаков Район Северен – община Пловдив Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За благоустрояване на района
23.04.2015г. Ваничи – 2008 ЕООД Район Тракия - община Пловдив Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на района
24.05.2015Г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 170,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.04.2015г. Сдружение Бъдеще за Локомотив Пловдив и ПФК Локомотив ОУ Георги Бенковски Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За дейността на училището
27.04.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 170,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.04.2015г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 329,20 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
28.04.2015г. Рангел Трифонов Стоилов КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.05.2015г. 159-то Бойно крило ВВС на САЩ КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За преустройство на ЦНСТ на ул. Етна 5
05.05.2015г. ЕТ Томи – 100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Св. Константин Кирил Философ Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.05.2015г. Стефан Илиев Байков ОУ Пенчо Славейков Парично 840,00 лв. Безвъзмездно За обучение на персонала на училището
08.05.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
13.05.2015г. УН Общежитие ЕТ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на пропусквателния режим и денонощна охрана в общежитието
13.05.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 3500,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим на ЕГ Иван Вазов
13.05.2015г. Асен Димов Методиев Община Пловдив – Район Северен Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
14.05.2015г. Юнивърсъл Скул ЕООД ГХП Св. Св. Кирил и Методий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За юбилея на училището
19.05.2015г. ЕС ЕН Ди Корпорейшън ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.05.2015г. Колю Стефанов Шишков КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
26.05.2015г. Интер Одит ООД КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За ЦНСТ на ул. Етна 5
27.05.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 135,00 лв. Безвъзмездно Да се използват за нуждите на училището
28.05.2015г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
01.06.2015г. МО в БСП и СНЦ Думата на Младите КСУ Олга Скобелева Парично 420,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.06.2015г. Командерия Улпие Пловдив ОДК - Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За децата участващи в конкурс
02.06.2015г. Туристическа агенция Ривиера Тур ООД СОУ Свети Патриарх Евтимий Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Подобряване на материално-техническата база на училището
02.06.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 130,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.06.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.06.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 90,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.06.2015г. Анна Диас Гарсия ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За повишение на квалификацията на педагогическия състав
05.06.2015г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на инвентар, материали, хр.продукти и др. до 05.06.2016г.
08.06.2015г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 6960,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на обслужваща училището охранителна фирма
08.06.2015г. ДАЙ – Сигурност и охрана 3 ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане участие в международен конкурс в Барселона на Виктория Главчева
09.06.2015г. Георги Райков Райков КСУДС - Пловдив Парично 240,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер за децата от ЦНСТ Майка Тереза
10.06.2015г. Георги Димитров Алексиев Община Пловдив – Район Тракия Парично 100,00 лв. Безвъзмездно На основание чл.37, ал.1 от НРПУРОС
11.06.2015г. Радуга ООД ОУ Димитър Талев Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.06.2015г. Надя Хрингова КСУДС - Пловдив Парично 390,20 лв. Безвъзмездно За летен лагер за децата от ЦНСТ Майка Тереза
11.06.2015г. Атанас Николов Атанасов КСУДС - Пловдив Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер за децата от ЦНСТ Майка Тереза
11.06.2015г. Мая Димитрова Дойчинова КСУДС - Пловдив Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летен лагер на децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза
12.06.2015г. Родители на ученици в ОУ Димитър Димов ОУ Димитър Димов Парично 1998,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване охрана на децата в училище
15.06.2015г. Надежда Николова Насева КСУДС - Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
16.06.2015г. СЗ Дружба Пловдив Община Пловдив – Район Северен Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
16.06.2015г. Дружба стъкларски заводи АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
16.06.2015г. Програмиста ООД КСУ Свети Георги Парично 3020,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на оборудване за кабинета по информационни технологии
16.06.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
17.06.2015г. Атан ЕООД ОУ Райна Княгиня Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Обогатяване на материално-техническата база
17.06.2015г. Движение на българските майки звено Пловдив КСУДС – Пловдив Парично 520,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летен лагер на децата в ЦНСТ Майка Тереза
18.06.2015г. Клуб на завършилите ЕГ Иван Вазов ЕГ Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
19.06.2015г. МКБ ООД ЕГ Иван Вазов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За самолетен билет и застраховка за ученичката Виктория Главчева
30.06.2015г. Приходи от дарителска каса в Регионален етнографски музей П-в Регионален етнографски музей – Пловдив Парично 76,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
01.07.2015г. УН при Общежитие ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1970,00 лв. Безвъзмездно Да се използва по предназначение
01.07.2015г. Верди М 2003 ООД ОУ Екзарх Антим Първи Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За циклене на паркет в стая № 10
02.07.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
08.07.2015г. Десислава и Христо Андонови КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
22.07.2015г. 119 Бойна Ескадрила от националната гвардия ВВС САЩ КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
31.07.2015г. Личния състав на 177-мо авиационно крило на въздушната национална гвардия на щата Ню Джърси САЩ КСУ Олга Скобелева Парично 531,50 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.08.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.08.2015г. Движение на българските майки звено Пловдив КСУДС – Пловдив Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за нуждите на децата при подготовката на летен лагер / Анекс към ДД - №69/
28.08.2015г. Тит 9303 ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно Подобряване на материално-техническата база
01.09.2015г. Анубис булвест ООД СОУ Св. Климент Охридски Парично 450,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.09.2015Г. ЕТ Серафим Зайков СОУ Братя Миладинови Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.09.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.09.2015г. Сибота ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
07.09.2015г. Кавръка ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на велосипед за награда на велокрос
08.09.2015г. Фирма Савана Район Северен – община Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Награди за децата - велокрос
15.09.2015г. Д-р Невен Йорданов Енчев СОУ Любен Каравелов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на спортни уреди и пособия
18.09.2015г. ЕТ Торонто 57 Георги Стефанов СОУ Братя Миладинови Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.09.2015г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
18.09.2015г. Хеброс – България АД ОИ Старинен Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За организация и провеждане на Празниците на Стария град 21-27.09.2015г.
23.09.2015г. Дженерали застраховане – Елена Щерева ОУ Захари Стоянов Парично 38,43 лв. Безвъзмездно Съгласно договор 161059001041/23.09.2015г.
23.09.2015г. ПТГ Пингуин Травел Груп ЕООД ОИ Старинен Пловдив Парично 650,00 лв. Безвъзмездно За организация и провеждане на Празниците на Стария град 21-27.09.2015г.
24.09.2015г. ЕТ Мит – 90 Григор Пойдовски СОУ Св. Климент Охридски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За откриване на учебната година
24.09.2015г. Дог Виза- М ЕООД СОУ Св. Климент Охридски Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За откриване на учебната година
25.09.2015г. Йордан Христов Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 125,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на наем за тренировки на учениците
29.09.2015г. Д-р Невен Йорданов Енчев ЕГ Иван Вазов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За спорт на учениците
29.09.2015г. СЗ Дружба – Пловдив АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
29.09.2015г. Дженерали застраховане – Елена Щерева ОУ Захари Стоянов Парично 45,57 лв. Безвъзмездно Съгласно договор 161059001041/23.09.2015г.
01.10.2015г. С.А.Н – ПРО ООД ЕГ Пловдив Парично 4122,49 лв. Безвъзмездно За всички ученици, преподаватели и служители на ЕГ Пловдив
01.10.2015г. Стилет Експрес ЕООД ЕГ Пловдив Парично 1039,30 лв. Безвъзмездно За всички ученици, преподаватели и служители на ЕГ Пловдив
01.10.2015г. Инглиш бук сентър ООД ЕГ Пловдив Парично 1252,80 лв. Безвъзмездно За нуждите на Гимназията
02.10.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
02.10.2015г. Клет България ООД ЕГ Пловдив Парично 3907,04 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
02.10.2015г. Летера ЕООД ЕГ Пловдив Парично 243,75 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
05.10.2015г. Сибота ООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 140,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
06.10.2015г. Иванка Петрова Георгиева ОУ Георги Бенковски Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За представителни цели на училището
06.10.2015г. Милка Христова Николова ОУ Георги Бенковски Парично 39,50 лв. Безвъзмездно За награди и подаръци на ученици от начален етап
07.10.2015г. Живото застрахователен институт АД ФГ Антоан Дьо Сент-Екзюпери Парично 110,54 лв. Безвъзмездно В полза на ученици и учители от Гимназията
12.10.2015г. Цифрова Кабелна Телевизия КСУ Свети Свети Константин и Елена Парично 800,00 лв. Безвъзмездно Превоз до гр. Трявна – Детска специализирана белодробна болница
12.10.2015г. ПиП Проект Инженеринг ЕООД КСУ Свети Георги Пловдив Парично 1806,00 лв. Безвъзмездно Участие и партньорство в европейски проекти
12.10.2015г. Домино ЕООД ЕГ Пловдив Парично 415,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
13.10.2015г. Петьо Делчев Вълков ЕГ Пловдив Парично 540,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
14.10.2015г. Алпетранс България ООД ЕГ Иван Вазов Парично 2500,00 лв. Безвъзмездно Извънкласни дейности по италиански език, поставяне на пиеса.
16.10.2015г. Константин Кожухаров КСУ - Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.10.2015г. Йордан Кичутов ЕГ Иван Вазов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за тренировки на учениците
19.10.2015г. С.А.Н – ПРО ООД ЕГ Иван Вазов Парично 2443,23 лв. Безвъзмездно За ученици, преподаватели и служители на ЕГ Пловдив
21.10.2015г. Летера ЕООД ЕГ Пловдив Парично 204,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
23.10.2015г. Техно-консулт 2000 ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
23.10.2015г. Петьо Делчев Вълков ЕГ Пловдив Парично 357,00 лева Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
23.10.2015г. Домино ЕООД ЕГ Пловдив Парично 104,60 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЕГ Пловдив
27.10.2015г. Методи Блажев КСУ Свети Георги Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За потребителите и за материали за коледния базар
30.10.2015г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на сграда на ОУ Панайот Волов
02.11.2015г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Ремонт на сградата на ОУ Панайот Волов
04.11.2015г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 472,00 лв. Безвъзмездно За участие на учениците в състезание „Математика без граници”.
09.11.2015г. Полимекс-София ЕООД КСУ Св. Георги Парично 1730,00 лв. Безвъзмездно За индивидуални награди на потребителите от КСУ и подобряване на материално-техническата база
11.11.2015г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 4728,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на охранителна фирма на училището
17.11.2015г. Теофана Гайдарова ЕГ Иван Вазов Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За повишаване квалификацията на педагогическия персонал
17.11.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
18.11.2015г. Фондация Глобална инициатива в психиатрията – София ЕГ Иван Вазов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За извършване на дейности по кампания свързана с популяризиране Целите за устойчиво развитие
19.11.2015г. УН при Св. Софроний Врачански СОУ Софроний Врачански Парично 5882,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на охраната на училището
19.11.2015г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 15,00 лв. Безвъзмездно За състезание на СБНУ за „Аз рисувам”
19.11.2015г. Инглиш бук сентър ООД ЕГ Пловдив Парично 1051,20 лв. Безвъзмездно За нуждите на гимназията
20.11.2015г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1900,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на пропусквателния режим в ЕГ Иван Вазов
20.11.2015г. УН Общежитие ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане денонощна охрана и пропусквателния режим в общежитието
23.11.2015г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
24.11.2015г. Малък театър Пловдив ОУ Душо Хаджидеков Парично 72,80 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
25.11.2015г. Малък театър Пловдив ОУ Душо Хаджидеков Парично 153,60 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
25.11.2015г. Малък театър Пловдив НУ Св. Климент Охридски Парично 103,60 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.11.2015г. Малък театър Пловдив СОУ Св. Климент Охридски Парично 285,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.11.2015г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за тренировки на учениците
30.11.2015г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
01.12.2015г. Аватар – Ива Колева ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.12.2015г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.12.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 210,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
02.12.2015г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
03.12.2015г. Ангел Милев КСУ Олга Скобелева Парично 1600,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса - ДДЛРГ
04.12.2015г. Гинка Тоскова Зъбънова КСУДС - Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата в тежко социално положение ЦОП
04.12.2015г. Рамадан Мехмедов Хашимов КСУДС – Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата в тежко социално положение ЦОП
04.12.2015г. Папир БГ ООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 316,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
07.12.2015г. СБУ и СС Подкрепа при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1665,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на квалифицирана дейност на педагогическия персонал
07.12.2015г. Регионална нотариална колегия Пловдив ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Парично 598,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
08.12.2015г. Ес Ен Ди Корпорейшън ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
08.12.2015г. ЕТ Томи – 100 Сюлейман Хюсеинов СОУ Любен Каравелов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Честване на 80-годишнината на СОУ Любен Карвелов
09.12.2015г. Малък театър Пловдив ОУ Стоян Михайловски Парично 85,24 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.12.2015г. Милка Христова Николова ОУ Георги Бенковски Парично 36,00 лв. Безвъзмездно За награди и подаръци на ученици от ОУ Георги Бенковски
14.12.2015г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 225,00 лв. Безвъзмездно Наем за зала за тренировки на учениците
15.12.2015г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
15.12.2015г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
16.12.2015г. Маринела Арабаджиева ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 424,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.12.2015г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 14,00 лв. Безвъзмездно За участие на ученици в състезание Аз, природата и светът.
08.12.2015г. ОП Градини и паркове КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
08.12.2015г. Интер Одит ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
21.12.2015г. ЕТ Никс – Валентина Стефанова ОУ Екзарх Антим Първи Парично 400,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
21.12.2015г. Роял Фууд 65 ОУ Екзарх Антим Първи Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
21.12.2015г. СНЦ Асоциация Лонгман България ОУ Димитър Талев Парично 94,00 лв. Безвъзмездно За изплащане на възнаграждения за квестори провели състезание организирано от Лонгман България
21.12.2015г. Евтерпа козметик и Сие ЕООД ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Дома
22.12.2015г. Георги Иванов ДСХ Свети Василий Велики Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За потребителите на ДСХ
22.12.2015г. Гайо Шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
28.12.2015г. Надежда Николова Насева КСУДС – Пловдив Парично 50,00лв. Безвъзмездно За плащане на летен лагер на децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза
04.01.2016г. Петко Лилов ЕГ Иван Вазов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За обучение
05.01.2016г. Родители на ученици в ОУ Димитър Димов ОУ Димитър Димов Парично 848,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване на охрана на децата в училището
05.01.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.01.2016г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 458,70 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
08.01.2016г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 3150,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване на денонощна охрана и пропускателен режим
11.01.2016г. Николай Атанасов Добрев ОУ Душо Хаджидеков Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
12.01.2016г. Стоян Николов Караиванов КСУ – Олга Скобелева Парично 40,00 лв. Безвъзмездно За детето Костадинка Костадинова
15.01.2016г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 160,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
18.01.2016г. Физическо лице Дом за стари хора Свети Василий Велики Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За домуващите
18.01.2016г. Деница Стефанова КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на работата в ДЦВХУ
20.01.2016г. Георги Димитров Алексиев Община Пловдив – район Тракия Парично 50,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
20.01.2016г. Гайо Шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Парично 1200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
21.01.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за провеждане на тренировки на учениците
25.01.2016г. Неизвестен гражданин на гр. Пловдив КСУДС – Пловдив Парично 327,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
28.01.2016г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 36,00 лв. Безвъзмездно За състезания Аз и числата
01.02.2016г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.02.2016г. Надка Атанасова Апостолова КСУДС - Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
01.02.2016г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
02.02.2016г. Теодора Атанасова Халачева ОУ Панайот Волов Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ П. Волов – награждаване на ученици
03.02.2016г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2160,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на пропусквателния режим в Гимназията
05.02.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
15.02.2016г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 170,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
15.02.2016г. Надежда Николова Насева КСУДС - Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ Майка Тереза
17.02.2016г. Движение на българските майки звено Пловдив КСУДС - Пловдив Парично 158,62 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ – Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща
17.02.2016г. Бета 7 ЕООД СОУ Любен Каравелов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на Ансамбъл Тракийска младост към училището
17.02.2016г. УН при СОУ Любен Каравелов СОУ Любен Каравелов Парично 1425,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на ансамбъл „Тракийска младост” към училището
19.02.2016г. Алина Банкова Воденичарова КСУДС – Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на такси за посещение на хип-хоп танци на децата от ЦНСТ Майка Тереза
19.02.2016г. Малък театър – Пловдив ОУ Димитър Талев Парично 138,50 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.02.2016г. Малък театър – Пловдив ОУ Душо Хаджидеков Парично 190,50 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
22.02.2016г. ОП Градини и паркове КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
24.02.2016г. Веджик ООД Пловдив КСУДС - Пловдив Парично 160,00 лв. Безвъзмездно За плащане на летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
24.02.2016г. Мартин Стоянов Николов Район Тракия – община Пловдив Парично 3600,00 лв. Безвъзмездно На основание чл.37, ал.1 от НРПУРОС
24.02.2016г. Служители от Белла България АД КСУ Олга Скобелева Парично 1844,50 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
25.02.2016г. Пепа Георгиева Скендерова Район Северен – община Пловдив Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
25.02.2016г. Асен Димитров Пончев Район Северен – община Пловдив Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
25.02.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 125,00 лв. Безвъзмездно За наем за зала за провеждане на тренировки на учениците
25.02.2016г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
26.02.2016г. УН ЕГ Иван Вазов – общежитие ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане осигуряването на денонощно охрана и пропусквателен режим
29.02.2016г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 14,00 лв. Безвъзмездно За състезание на СБНУ за Аз общувам с Европа
29.02.2016г. Мария Тучева КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
29.02.2016г. Готмар ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.03.2016г. НЧ Съединение 1875 СОУ Св. Св. Кирил и Методий Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на мажоретен състав към училището
02.03.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
02.03.2016г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 590,40 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.03.2016г. Рамиел ЕООД КСУДС – Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За лагер за децата от ЦНСТ Майка Тереза
11.03.2016г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 118,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
15.03.2016г. УН ЕГ Иван Вазов общежитие ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване на денонощна охрана
15.03.2016г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 3560,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане осигуряването на пропусквателния режим и охрана в гимназията
15.03.2016г. Учениците и персонала на СОУ Патриарх Евтимий КСУ Олга Скобелева Парично 185,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
18.03.2016г. Любомир Бончев Илиев Район Северен – община Пловдив Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
22.03.2016г. Сдружение на българските начални учители ОУ Георги Бенковски Парично 29,00 лв. Безвъзмездно За участие на ученици в състезанието Аз и буквите
23.03.2016г. Родители на ученици в ОУ Димитър Димов ОУ Димитър Димов Парично 1300,00 лв. Безвъзмездно Осигуряване на охрана на децата в училището
25.03.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 225,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за провеждане на тренировки на учениците
28.03.2016г. Георги Николов Градански КСУДС - Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За децата в ЦНСТ Майка Тереза
28.03.2016г. Фондация Анимал хоуп България Пловдив КСУДС – Пловдив Парично 325,00 лв. Безвъзмездно За децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза
28.03.2016г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
29.03.2016г. Ангелина Тодорова КСУДС – Пловдив Парично 10,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на лагер за децата от ЦНСТ Майка Тереза
31.03.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
31.03.2016г. Кока-кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД Район Тракия – община Пловдив Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Благоустрояване на градинка пред къщичките от семеен тип за деца в неравностойно положение
31.03.2016г. Рефреш ООД Район Тракия – община Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно На основание чл. 37, ал.1 от НРПУРОС
01.04.2016г. Приходи от дарителска каса в музея Регионален етнографски музей Пловдив Парично 324,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
01.04.2016г. СО при СБУ към КНСБ в СОУ Св. Климент Охридски СОУ Св. Климент Охридски Парично 880,00 лв. Безвъзмездно За квалификация на педагогическия персонал
04.04.2016г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
04.04.2016г. Норис 1 ЕООД РАМ - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
07.04.2016г. Виделина ЕООД Община Пловдив – Район Централен Парично 1096,00 лв. Безвъзмездно За образователни, културни, спортни и социални мероприятия организирани от Район Централен
07.04.2016г. Даниела Райкова Шкодрова РАМ - Пловдив Парично 7731,75 лв. Безвъзмездно Провеждане на спасителни археологически разкопки
11.04.2016г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1970,00 лв. Безвъзмездно За осигуряване на пропусквателния режим и охрана в гимназията
12.04.2016г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 206,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
12.04.2016г. Румяна Исакова КСУДС – Пловдив Парично 97,80 лв. Безвъзмездно За децата в ЦНСТ Майка Тереза
12.04.2016г. Родители на ученици от 6 б клас ОУ Стоян Михайловски Парично 190,00 лв. Безвъзмездно За направа на щори в кабинет № 15
13.04.2016г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно За осигуряване на денонощна охрана и пропусквателния режим в общежитията
13.04.2016г. Лидия Йорданова Лефтерова-Петрова КСУДС – Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За децата настанени в Център за настаняване от семеен тип Майка Тереза
13.04.2016г. Лалев Комерс 08 ООД ОУ Димчо Дебелянов Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За награди на ученици по случай 24-ти май 2016г.
15.04.2016г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.04.2016г. СЗ Дружба ПВ Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
18.04.2016г. Наталия Дулева Лечева ОУ Димитър Талев Парично 102,40 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.04.2016г. Булвест 2000 ООД ФЕГ Антоан Дьо Сент-Екзюпери Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За прием коктейл за 25-годишнина на Гимназията
19.04.2016г. ИК Анубис ООД ФЕГ Антоан Дьо Сент- Екзюпери Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За разходи свързани с отбелязването на 25-годишнината на Гимназията
19.04.2016г. ЕТ Никс – Валентина Стефанова ОУ Екзарх Антим Първи Парично 375,00 лв. Безвъзмездно За материали за МТБ
22.04.2016г. УН при СОУ Любен Каравелов Пловдив СОУ Любен Каравелов Парично 240,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на Ансамбъл Тракийска младост – Участие в международен фестивал
25.04.2016г. Мария Иванова Енева КСУДС - Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За лагера на децата от ЦНСТ Майка Тереза
25.04.2016г. Боряна Ангелова Ганева КСУДС – Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
25.04.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за провеждане на тренировки на учениците
26.04.2016г. Веселина Атанасова Гайдарджиева КСУДС – Пловдив Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
26.04.2016г. Атан ЕООД ОУ Райна Княгиня Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Обогатяване на материално-техническата база на Училището
27.04.2016г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
28.04.2016г. Филип Маринов Миланов КСУДС – Пловдив Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
03.05.2016г. Цветелина Маринова Димитрова-Христова КСУДС - Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата и родителите ползващи услуги в ЗМБ
03.05.2016г. Доника Тодорова КСУДС - Пловдив Парично 1730,00 лв. Безвъзмездно Събрани средства от благотворителен базар, ще се използват за заплащане на летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
03.05.2016г. Бистра Василева Игнатова КСУДС - Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза през месец юли 2016г.
04.05.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.05.2016г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 9426,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на обслужващата училището охранителна фирма – Физическа охрана и СОТ
09.05.2016г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на Сцената в училищния двор
09.05.2016г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 650,00 лв. Безвъзмездно За възстановяване на разходи във връзка с отбелязването на 45-годишнината на училището
09.05.2016г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 37,00 лв. Безвъзмездно Възнаграждения на квестори и проверители на състезанието Математика без граници
09.05.2016г. УН пир ЦДГ Искра ЦДГ Искра Парично 1670,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦДГ Искра за обогатяване на двора
10.05.2016г. Златка Гишина и Памела Янакиева представители на Випуск 2016 СОУ Свети Патриарх Евтимий Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на техническата база на Училището
11.05.2016г. Иван Караилански РАМ - Пловдив Парично 12345,00 лв. Безвъзмездно Провеждане на спасителни археологически разкопки
12.05.2016г. Цветелина Тодорова Козарева Район Централен – община Пловдив Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Виктория Щилянова Драганова Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Нели Георгиева Бончева Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Цветка Атанасова Хаджиева Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Тянка Славова Калинова Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Емилия Николова Мочукова Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Емилия Николова Петрова Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Невена Иванова Стоянова Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Ефтимия Ангелова Здравкова Район Централен - община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Цветелина Димитрова Божкова Район Централен - община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Илиана Ангелова Мумджиева Район Централен - община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Елена Йорданова Пеева Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Дорена Борисова Демерджийска Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Дора Иванова Златева Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
12.05.2016г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
13.05.2016г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2780,00 лв. Безвъзмездно За осигуряване на денонощна охрана в гимназията
13.05.2016г. Фондация Анимал хоуп България КСУДС – Пловдив Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За децата от ЦНСТ Майка Тереза
16.05.2016г. Гинка Тоскова Зъдънова КСУДС – Пловдив Парично 296,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали и лични вещи за летен лагер на децата от КСУДС
18.05.2016г. ЕТ Никс – Валентина Стефанова ОУ Екзарх Антим Първи Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Награди за ученици
18.05.2016г. Обединена млечна компания АД ДДЛРГ Княгиня Мария-Луиза Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Подаръци за абитуриенти от Дома
20.05.2016г. Градинско настоятелство Десислава ЦДГ Десислава Парично 1800,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на детска площадка в двора на ЦДГ Десислава
25.05.2016г. Мария Николова Войкова Район Централен – община Пловдив Парично 30.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
26.05.2016г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
26.05.2016г. В и К ЕООД ОИ Старинен Пловдив Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За организацията и провеждането на Празник на детето в Стария град 2016
27.05.2016г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
27.05.2016г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.05.2016г. Ривиера тур ООД СОУ Св. Патриарх Евтимий Парично 300,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
27.05.2016г. Фондация Горещо сърце КСУДС – Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза по преценка на ръководството
27.05.2016г. УН към ОУ Душо Хаджидеков ОУ Душо Хаджидеков Парично 2900,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
30.05.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 175,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за провеждане на тренировки на учениците
31.05.2016г. Виделина ЕООД Район Централен – община Пловдив Парично 525,00 лв. Безвъзмездно За образователни, културни, спортни и социални мероприятия организирани от Район Централен – община Пловдив
01.06.2016г. Папир БГ ОУ Душо Хаджидеков Парично 520,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
02.06.2016г. Фондация Америка за България РАМ - Пловдив Парично 150000,00 лв. Безвъзмездно Провеждане на спасителни археологически разкопки Епископска базилика
10.06.2016г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 214,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
13.06.2016г. Стик ЕООД СОУ Св. Климент Охридски Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на учебния процес и други дейности в училището
16.06.2016г. УН при ОДЗ Славей ОДЗ Славей Парично 1932,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Детската градина и ясли
17.06.2016г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 3680,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане пропусквателния режим и охрана в гимназията
20.06.2016г. ЕТ Никс – Валентина Стефанова ОУ Екзарх Антим Първи Парично 750,00 лв. Безвъзмездно За обучение
20.06.2016г. Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС – Пловдив Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно За необходим инвентар, материали, хранителни продукти, парични средство и др. За 1г. от датата на подписване на договора за дарение.
21.06.2016г. СЗ Дружба Пловдив Район Северен - община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
21.06.2016г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично и ваучери за храна 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
27.06.2016г. Весела Руменова Бурнарска СОУ Христо Груев Данов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.06.2016г. Сибота ЕООД ОУ Екзарх Антим Първи Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Циклене на паркет на училището
27.06.2016г. УН към ОУ Душо Хаджидеков ОУ Душо Хаджидеков Парично 1141,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
01.07.2016г. Движение на българските майки звено Пловдив КСУДС – Пловдив Парично 211,76 лв. Безвъзмездно Сума изразходвана по проект „Стимул за бъдещето”
04.07.2016г. АВО-БЕЛ ООД СОУ Св. Патриарх Евтимий Парично 143,60 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
04.07.2016г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СОУ Братя Миладинови Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
06.07.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
18.07.2016г. Ненчо Петков Татаков Район Северен – община Пловдив Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
20.07.2016г. Юлия Янкова Чукова РАМ – Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане на дейността на музея
21.07.2016г. Фондация Отворени изкусква РАМ – Пловдив Парично 240,00 лв. Безвъзмездно Изразходвани за закупуване на материали за подпомагане дейността на музея – Нощ на музейте
26.07.2016г. Мария Миткова Кавалова КСЗУ Света Петка Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата и младежите настанени в ЦНСТДМУ 1 и 2
28.07.2016г. Бойка Петкова Бакалска СОУ Христо Г.Данов Парично 1650,00 лв. Безвъзмездно За повишаване на квалификацията на Миглена Маленова Петрова
29.07.2016г. СЗ Дружба Пловдив Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
01.08.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.08.2016г. Мария Иванова Брайкова Район Северен – община Пловдив Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
08.08.2016г. Деница Панталеева Стефанова КСУ Свети Георги Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДЦВХУ
09.08.2016г. Иванка Иванова Рангелова ОУ Пенчо Славейков Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За 15-септември – първи учебен ден
09.08.2016г. Просвета – София АД ОУ Пенчо Славейков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За 15-септември – първи учебен ден
10.08.2016г. ПВМ Проект Инженеринг ООД КСУ Свети Георги Парично 1400,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на материали за работата в лабораторията и оранжерията
15.08.2016г. МБМ 2014 ООД Район Северен – община Пловдив Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
16.08.2016г. Георги Ангелов Тумбалев Район Северен – община Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
18.08.2016г. Посолство на САЩ в България РНБ Иван Вазов – Пловдив Парично 1600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американски център към РНБ Иван Вазов
22.08.2016г. Бивши ученици от випуск 1986г. СУ Никола Вапцаров Парично 762,00 лв. Безвъзмездно За разширяване на системата за видеонаблюдение в училището
24.08.2016г. Николай Петров Попаров РАМ - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Изразходвани за закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
25.08.2016г. Родопи 95 АД ОУ Захари Стоянов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
26.08.2016г. Тит 9303 ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на материално-техническата база
29.08.2016г. Абсент ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
29.08.2016г. Комихрис ООД РАМ - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Изразходвани за закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
31.08.2016г. Йована ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За състезания по колоездене на 21.09.2016г.
31.08.2016г. Фондация Отворени Изкуства РНБ Иван Вазов Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За възнаграждение за участие в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2016г.
01.09.2016г. Ан – 2012 ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За състезание по колоездене на 21.09.2016г.
02.09.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.09.2016г. Димитър Т. Челибашки Дом за стари хора Свети Василий Велики Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За организация на екскурзия на потребителите на ДСХ
07.09.2016г. Анубис Булвест ООД СУ Свети Климент Охридски Парично 450,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
12.09.2016г. Интер Одит ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
12.09.2016г. Вид – Савана ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За спортни мероприятия в район Северен
12.09.2016г. КЦП 2000 АД ОИ Старинен Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За организиране и провеждане на празниците в Стария град
12.09.2016г. Хеброс-България АД ОИ Старинен Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За организацията и провеждането на празниците в Стария град
16.09.2016г. Надежда Косева Йорданова-Рамадан ОУ Душо Хаджидеков Парично 178,20 лв. Безвъзмездно За заплащане на интернет за класната стая на Първи В клас за 9 месеца
17.09.2016г. Колибри ООД ФЕГ Антоан Дьо Сент-Екзюпери Парично 1014,00 лв. Безвъзмездно За подобряване материално-техническата база на училището
19.09.2016г. Даниела Стефанова Тодорова ОУ Душо Хаджидеков Парично 178,20 лв. Безвъзмездно За заплащане на интернет за класната стая на Първи Б клас за 9 месеца
20.09.2016г. Петя Василева Ламбрева ОУ Душо Хаджидеков Парично 178,20 лв. Безвъзмездно За заплащане на интернет за класната стая на Първи Г клас за 9 месеца
26.09.2016г. Дог Виза – М ЕООД СУ Свети Климент Охридски Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За откриване на учебната година
26.09.2016г. ПТГ Пингуин травел груп ЕООД ОИ Старинен Пловдив Парично 650,00 лв. Безвъзмездно За организацията и провеждането на празниците в Стария град
27.09.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за тренировки
27.09.2016г. Дженерали застраховане АД ОУ Захари Стоянов Парично 142,75 лв. Безвъзмездно Групова застраховка „Злополука” за учащи и преподаватели
27.09.2016г. Родители на Втори А клас от СУ Свети Климент Охридски СУ Св. Климент Охридски Парично 180,00 лв. Безвъзмездно Да се използват за нуждите на училището
27.09.2016г. СНЦ Веста КСУДС - Пловдив Парично 3460,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация за деца настанени в ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща към КСУДС Пловдив
29.09.2016г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 153,80 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.10.2016г. Тенго ЕООД КСУ Свети Георги Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на екскурзия за потребителите на СУПЦ Пловдив на 14 и15.10.2016г.
03.10.2016г. Димитър Андреев Ташев ОУ Димитър Талев Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.10.2016г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.10.2016г. Белла Белчева Георгиева ОУ Душо Хаджидеков Парично 608,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорта между двете сгради за ПИГ в 3 клас
04.10.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.10.2016г. Ситигаз България ЕАД РАМ - Пловдив Парично 5855,00 лв. Безвъзмездно Провеждане на спасителни археологически разкопки
05.10.2016г. УН при СУ Свети Софроний Врачански СУ Свети Софроний Врачански Парично 5312,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
07.10.2016г. Ана Стефанова Партулова ОУ Душо Хаджидеков Парично 89,10 лв. Безвъзмездно За заплащане на интернет в класната стая на 1а клас за първи срок
10.10.2016г. ЕТ Серафим Зайков СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.10.2016г. Янко Стоянов Кацаров Община Пловдив – Район Северен Парично 360,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
13.10.2016г. Фондация Горещо сърце КСУДС – Пловдив Парично 110,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза
24.10.2016г. СНЦ Настоятелство при СУ Св. Константин-Кирил Философ СУ Св. Константин-Кирил Философ Парично 5730,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на физическата охрана на училището
25.10.2016г. Карамфила Христова Атанасова Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
25.10.2016г. Румяна Миткова Банкова Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
25.10.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 125,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за фехтовка
25.10.2016г. Колибри ООД ФЕГ Антоан Дьо Сент-Екзюпери Парично 377,00 лв. Безвъзмездно За награди на ученици от ФЕГ и за училищната библиотека
26.10.2016г. ЗК Лев инс АД СУ Св. Софроний Врачански Парично 195,15 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане
27.10.2016г. УН при СУ Любен Каравелов СУ Любен Каравелов Парично 730,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността за патронния празник на училището – 08.11.2016г.
01.11.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.11.2016г. Бела Белчева Георгиева – представител на родители от 3 а-д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 1424,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ПИГ в трети клас за месец октомври 2016г.
03.11.2016г. Роял Канин България ЕООД Община Пловдив – Район Тракия Парично 4227,60 лв. Безвъзмездно Изграждане на площадка за свободно разхождане на кучета с цел подпомагане
03.11.2016г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
03.11.2016г. Билдингпроект ЕООД РАМ - Пловдив Парично 800,00 лв. Безвъзмездно Изразходвани за закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
04.11.2016г. Фууд Диливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
10.11.2016г. ЕТ Томи – 100 Сюлейман Хюсеинов СУ Любен Каравелов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността на училището
11.11.2016г. Фондация Глобални библиотеки – България РНБ Иван Вазов Парично 665,00 лв. Безвъзмездно Във връзка с провеждане на национален форум Библиотеките днес 29-30.11.2016г.
14.11.2016г. Общинска фондация Пловдив 2019 Община Пловдив – Район Централен Парично 17168,25 лв. Безвъзмездно Облагородяване и обновяване на детска площадка на Младежки хълм
15.11.2016г. Ивайло Пеев Старибратов МГ Академик Кирил Попов Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно Реклама за нова сграда на МГ
15.11.2016г. Деница Панталеева Стефанова КСУ Свети Георги Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на ДЦВХУ
18.11.2016г. ЕТ Валспорт Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По усмотрение на ръководството
18.11.2016г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 56,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
22.11.2016г. Volunteers for European Bulgaria КСУ Свети Георги Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите и за награди на потребителите на КСУ
22.11.2016г. ЗК Лев инс АД СУ Христо Г. Данов Парично 153,23 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
23.11.2016г. Ученически парламент към ЕГ Иван Вазов КСУДС – Община Пловдив Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на телевизор и бяла дъска за нуждите на ЦНСТ Детска къща
24.11.2016г. Елена Георгиева Лардева РНБ Иван Вазов Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на мултимедия за библиотеката
28.11.2016г. Йордан Кичуков ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За наем на зала за тренировки
29.11.2016г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане ученичката Христина Терзиева
29.11.2016г. Мария Кавалова Кризисен център за деца Рада Киркович Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За потребителите във връзка с коледните празници
01.12.2016г. Дамски клуб Алема в НЕК ЕАД КСУ Олга Скобелева Парично 430,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
02.12.2016г. ОП Градини и паркове КСУ Олга Скобелева Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
05.12.2016г. Американско посолство в България Регионална Народна библиотека Иван Вазов Парично 5425,00 лв. Безвъзмездно За текущи разходи за Американския център към РНБ Иван Вазов
06.12.2016г. СЗ Дружба Пловдив Община Пловдив Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
06.12.2016г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
06.12.2016г. Бела Белчева Георгиева – представител на родителите от 3А-Д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 1444,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между сградите за ПИГ в 3 клас за месец ноември 2016г.
07.12.2016г. Обединена млечна компания АД ОУ Панайот Волов Парично 1600,00 лв. Безвъзмездно За обучение на учители и трима родители на тема ЗПУО новости и предизвикателства
08.12.2016г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
09.12.2016г. Глобални библиотеки - България РНБ Иван Вазов Парично 2520,00 лв. Безвъзмездно Да се използват за изпълнение на сключен Договор с Глобални библиотеки – България по проект „В обувките на другия”
09.12.2016г. Георги Титюков КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
12.12.2016г. Личен състав на Авиобаза Граф Игнатиево ВФ 28000 КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
12.12.2016г. ДКЦ Изток ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
13.12.2016г. Дарителска каса на РЕМ - Пловдив Регионален етнографски музей Пловдив Парично 125,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
14.12.2016г. Ангелина Трайкова – Експрес Д ООД СУ Свети Константин-Кирил Философ Парично 750,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.12.2016г. Сдружение БГ Бъди активен НУ Климент Охридски Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на спортни стоки и пособия за часовете по физическо възпитание и спорт в училището
14.12.2016г. Маринела Арабаджиева ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 480,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.12.2016г. Сдружение БГ Бъди активен СУ Христо Г. Данов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
15.12.2016г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
16.12.2016г. Сдружение на българските начални учители ОУ Димитър Талев Парично 71,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
16.12.2016г. ЕТ Томи 1- Зейра Хюсеинова ОУ Гео Милев Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За материали за поддръжка на сградата на училището
19.12.2016г. Родопи 95 АД ОУ Захари Стоянов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
20.12.2016г. Стефани 82 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,20 лв. Безвъзмездно За ваучери за храна
20.12.2016г. Георги Титюков КСУ Олга Скобелева Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
22.12.2016г. Георги Добрев Иванов КСЗУ Света Петка Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от двата центъра от семеен тип в Комплекса
22.12.2016г. Георги Добрев Иванов Дом за стари хора Свети Василий Велики Парично 500,00 лв. Безвъзмездно В полза на Дома
22.12.2016г. СБНУ Любомир Найденов СУ Христо Г. Данов Парично 35,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
22.12.2016г. Инвестбанк АД КСУ Олга Скобелева Парично 30000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
23.12.2016г. Ученици и персонала на СУ Патриарх Евтимий КСУ Олга Скобелева Парично 1362,80 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
23.12.2016г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 928,00 лв. Безвъзмездно За асансьор
29.12.2016г. Дона Маркар Хачадрян СУ Христо Г. Данов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
29.12.2017г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 1200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.01.2017г. Николай Христов Мехтеров КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ
05.01.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.01.2017г. Сдружение на българските начални учители ОУ Димитър Талев Парично 171,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училщето
17.01.2017г. Бела Белчева Георгиева – представител на родители от 3А-Д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 1292,00 лв. Безвъзмездно За заплащане транспорта между двете сгради за ПИГ в 3 клас за месец Декември 2016г.
30.01.2017г. СНЦ Асоциация Лонгман България ОУ Димитър Талев Парично 122,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на възнаграждения на квестори участвали в състезание организирано от СНЦ Асоциация Лонгман България
02.02.2017г. СБНУ СУ Христо Груев Данов Парично 75,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.02.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
06.02.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
08.02.2017г. Бела Белчева Георгиева – представител на родителите от 3А-Д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 888,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ПИГ в 3 клас за месец януари 2017г.
15.02.2017г. Глобални библиотеки РНБ Иван Вазов Парично 1415,00 лв. Безвъзмездно За обучение на Глобални библиотеки
15.02.2017г. Глобални библиотеки РНБ Иван Вазов Парично 1415,00 лв. Безвъзмездно За обучение на Глобални библиотеки
22.02.2017г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
22.02.2017г. ОП Градини и паркове КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
22.02.2017г. Айгер инженеринг ООД КСУ Олга Скобелева Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от ЦНСТДМУ
22.02.2017г. ЕТ Томи- 1 – Зейра Хюсеинова ОУ Гео Милев Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на офис материали и консумативи за училището
23.02.2017г. Малък Театър Пловдив ОУ Душо Хаджидеков Парично 114,30 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
24.02.2017г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
27.02.2017г. Сдружение на българските начални учители ОУ Димитър Талев Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.02.2017г. Община Пловдив Максим Потриваев Виктория Деревенска Генадий Фурдуй Данило Неделев Ксения Савченко Олександр Намлиев Олга Стрижкова Егор Панченко Антон Голдобин Росина Главанар Ирина Вербицка Андрий Корниенко Сергий Пономаренко Васил Русев Кирило Неделев Олександр Демиров Павло Кирнац Микола Кузичев Сергий Чебан Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично Парично 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. 315,00 лв. Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно Безвъзмездно За издаване на Виза за дългосрочно пребиваване на територията на РБ и записване за обучение по специалност „Софтуерно инженерство” в ПУ
28.02.2017г. СБНУ СУ Христо Груев Данов Парично 26,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.03.2017г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.03.2017г. Ани Стефанова Добранова-Партулова ОУ Душо Хаджидеков Парично 89,10 лв. Безвъзмездно За заплащане на интернета в класната стая на 1А клас за втория учебен срок
01.03.2017г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 1110,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
02.03.2017г. НЧ Д-р Христо Аджаров” – 2010г. СУ Любен Каравелов Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на Ансамбъл Тракийска младост за участието му на Международен фолклорен фестивал в Италия – Рим
02.03.2017г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа КСУ Олга Скобелева Парично 1210,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
07.03.2017г. Глобални библиотеки РНБ Иван Вазов Парично 2126,00 лв. Безвъзмездно Дарението да се използва за обучение на Глобални библиотеки
07.03.2017г. Служители на шивашки отдел на фирма Андрюс КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
08.03.2017г. ЕТ Валспорт Район Северен – община Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно По решение на Ръководството
08.03.2017г. Бела Белчева Георгиева ОУ Душо Хаджидеков Парично 1224,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между сградите за ПИГ в 3 клас за месец февруари 2017г.
13.03.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
14.03.2017г. Николай Атанасов Добрев КСУ Свети Георги Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ
14.03.2017г. Холсим кариерни материали Пловдив АД СУ Никола Вапцаров Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За обособяване на стая за игротека на 4-ти етаж в сградата на училището и ремонтни работи
15.03.2017г. Дорина Александрова Ташева КСУДС – Пловдив Парично 120,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
15.03.2017г. Петър Иванов Петров КСУ Свети Георги Парично 2885,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
17.03.2017г. Сдружение УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 9000,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на охранителната дейност
17.03.2017г. Глиссер ООД КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
17.03.2017г. Ист ент Уест ООД КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
20.02.2017г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученичка в училището
21.03.2017г. Сдружение УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Возов Парично 6300,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на охранителната дейност
22.03.2017г. УН Архимед – ОМГ Пловдив МГ Академик Кирил Попов Парично 335,00 лв. Безвъзмездно За подобряване материално-техническата база на гимназията
24.03.2017г. СБНУ СУ Христо Груев Данов Парично 55,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
24.03.2017г. Сдружение с нестопанска цел УН при СУ Св. Патриарх Евтимий СУ Патриарх Евтимий Парично 37 000,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране на дейности по проект Природонаучен център От атома до космоса по програма Училища на бъдещето на фондация Америка за България
28.03.2017г. Андрей Стоянов Андреев КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор за децата в Комплекса
29.03.2017г. СЗ Дружба Пловдив Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
04.04.2017г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1900,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане охранителната дейност и пропусквателния режим в ЕГ Иван Вазов
04.04.2017г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане охранителната дейност на общежитието към ЕГ Иван Вазов
06.04.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
11.04.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на Комплекса
13.04.2017г. Служители в шивашки отдел на фирма Андрюс КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
17.04.2017Г. УН при СУ Любен Каравелов СУ Любен Каравелов Парично 4527,13 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на ансамбъл Тракийска младост – Участие в международен фолклорен фестивал в Италия Рим
18.04.2017г. Белла Белчева Георгиева – представител на родителите от 3 а-д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 1512,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорта между две сгради за ПИГ в 3-ти клас за месец март 2017г.
19.04.2017г. Сюзан Тюлсел Тахир КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
24.04.2017г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.04.2017г. Томика Метал АД КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 3600,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер и транспорт до гр. Приморско и обратно
01.05.2017г. Орион Секюрити – 1 ЕООД СУ Св.св Кирил и Методий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
02.05.2017г. Рудес ЕООД СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 250,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
03.05.2017г. ЕТ Галя Станева – ГМС СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
03.05.2017г. Ривиера тур ООД СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За съфинансиране на дейности по проект Природонаучен център От атома до космоса по програма Училища на бъдещето на фондация Америка за България
03.05.2017г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
03.05.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
04.05.2017г. Обществен съвет при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 2850,75 лв. Безвъзмездно За обновяване на спортната площадка на училището
04.05.2017г. Доц.д-р Илиан Дойков СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За съфинансиране на дейности по проект Природонаучен център От атома до космоса по програма Училища на бъдещето на фондация Америка за България
04.05.2017г. Кирил Тонков СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За съфинансиране на дейности по проект Природонаучен център От атома до космоса по програма Училища на бъдещето на фондация Америка за България
05.05.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.05.2017г. „Училище на бъдещето” на фондация Америка за България СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 1243,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране на дейностите по проект Природонаучен център От атома до космоса
09.05.2017г. СВРООНК – гр. Пловдив СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране на дейностите по проект Природонаучен център От атома до космоса
10.05.2017г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100 лв. Безвъзмездно Подпомагане на охранителна дейност и пропусквателния режим в общежитието
10.05.2017г. Рудес ЕООД СУ Св. Софроний Врачански Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
10.05.2017г. Иван Атанасов Гешев ДГ Малкият принц Парично 6500,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на спортни площадки в двора на ДГ
11.05.2017г. „Училище на бъдещето” на фондация Америка за България СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 1540,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране на дейностите по проект Природонаучен център От атома до космоса
16.05.2017г. Петя Петева Филева КСУДС – Пловдив Парично 1350,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза за летни лагери през месец юли и август 2017г.
12.05.2017г. Градинско настоятелство Десислава – Пловдив ДГ Десислава Парично 1800,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на детска площадка в двора на детската градина
12.05.2017г. Атан ЕООД ОУ Райна Княгиня Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Обогатяване на материално-техническата база във връзка с празниците на училището
17.05.2017г. Випуск 2017 представляван от Анна-Мария Палешникова СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 1550,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на климатична система за кабинет 27
22.05.2017г. Нова Трейд ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата в Комплекса
22.05.2017г. Бела Белчева Георгиева представител на родители от 3 А-Д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 980,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорта между двете сгради за ПИГ в 3-ти клас за месец април 2017г.
23.05.2017г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 757,00 лв. Безвъзмездно За асансьор в Комплекса
26.05.2017г. СНЦ Настоятелство при СОУ Св. Константин – Кирил Философ СУ Константин – Кирил Философ Парично 3199,55 лв. Безвъзмездно За нуждите на Училището
26.05.2017г. Родопи 95 АД ДГ Ралица Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Реализиране на проект По-добра среда за нашите деца – изграждане на детска площадка.
26.05.2017г. Сибота ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане на спортно-техническите мероприятия и за награди и подаръци за отличниците на училището.
30.05.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Община Пловдив – Район Северен Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За награда на учители в район Северен за постигнати високи професионални резултати.
30.05.2017г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
30.05.2017г. МН Парти ООД ОУ Тодор Каблешков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За спортен празник на училището
30.05.2017г. Доника Тодорова КСУДС - Пловдив Парично 638,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза за летни лагери 2017г.
31.05.2017г. Антоанета Стамболджиева СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране на дейности по проект Природонаучен център От атома до космоса
31.05.2017г. Доника Тодорова КСУДС – Пловдив Парично 129,74 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза
01.06.2017г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1070,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане пропусквателния режим в гимназията
01.06.2017г. Родители от Първи А, Втори А, Трети А, Четвърти А класове ОУ Тодор Каблешков Парично 167,00 лв. Безвъзмездно Награди за учениците от начален етап
01.06.2017г. Екатерина Петрова ОУ Тодор Каблешков Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.06.2017г. МН Парти ООД ОУ Тодор Каблешков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За канцеларски материали
05.06.2017г. УН Свети свети Кирил и Методий – 2001 СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно Спонсориране творческите изяви на учениците на училището
05.06.2017г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС – Пловдив Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
06.06.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.06.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
12.06.2017г. Национален алианс за работа с доброволци Район Централен – община Пловдив Парично 4416,00 лв. Безвъзмездно Ремонтни дейности и разширяване на детска площадка на Младежки хълм
14.06.2017г. УН ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане на охранителната дейност и пропусквателен режим
15.06.2017г. Мария Сукарева –представител на Осми В клас СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране за закупуване на климатична система за кабинет 26
16.06.2017г. КАМ-919 ЕООД ДГ Ралица Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Изграждане на детска площадка по проект По-добра среда за нашите деца
19.06.2017г. Пламен Грудев, Гергана Колева, Светослав Коев, Мария Гегова, Йоана Дулова, Кристиан Стойчев, Мартин Павлов, Пламен Тодоров, Илиян Петров, Георги Чаушев – ученици от Седми Б клас с класен ръководител Динка Атанасова СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Съфинансиране за закупуване на климатична система за кабинет 26
22.06.2017г. ЕТ Томи -100 Сюлейман Хюсеинов СУ Любен Каравелов Парично 250,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на училището
26.06.2017г. Фууд Диливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.06.2017г. Бела Белчева Георгиева – представител на родителите от 3 а-д клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 1088,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ПИГ в трети клас за месец май 2017г.
28.06.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 220,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
30.06.2017г. Приходи от дарителска каса на Етнографски музей РЕМ – Пловдив Парично 74,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
30.06.2017г. Доника Тодорова КСУДС – Пловдив Парично 157,22 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза
03.07.2017г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 1950,00 лв. Безвъзмездно Пропусквателен режим и охранителна дейност в общежитието
05.07.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – Община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
06.07.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
10.07.2017г. Борислав Кръстев Инчев ОУ Димитър Талев Парично 125,00 лв. Безвъзмездно За обновяване на спортна площадка на училището
11.07.2017г. Мирослав и Иванина Брайчеви КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
11.07.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
12.07.2017г. Ани Георгиева Стоева Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицински кабинети в район Централен
12.07.2017г. Цеца Петрова Кортелева Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицински кабинети в район Централен
13.07.2017г. Фондация Помощ за благотворителността в България Регионален етнографски музей Пловдив Парично 3610,00 лв. Безвъзмездно За реставрация на картини
24.07.2017г. Издателство Просвета София АД ЦПЛР – ОДК Парично 110,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на материали за учебния процес
03.08.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъземздно За нуждите на потребителите на КСУ
04.08.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.08.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
09.08.2017г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
17.08.2017г. Ем Джи 05 ООД КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на престоя на летен лагер на децата от ЦНСТДМ Лъджене в град Приморско
18.08.2017г. Фреш Пропъртис ЕООД КСУ Св.Св. Константин и Елена Парично 740,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на престоя на летен лагер на децата от ЦНСТДМ Лъджене в град Приморско
18.08.2017г. Радослава Панайотова КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на престоя на летен лагер на децата от ЦНСТДМ Лъджене в град Приморско
18.08.2017г. Даниела Хубенова КСУ Св.Св. Константин и Елена Парично 10,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на престоя на летен лагер на децата от ЦНСТДМ Лъджене в град Приморско
18.08.2017г. Лилия Стефанова КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на престоя на летен лагер на децата от ЦНСТДМ Лъджене в град Приморско
18.08.2017г. Ивелина Хованес Хованесян КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на престоя на летен лагер на децата от ЦНСТДМ Лъджене в град Приморско
21.08.2017г. КЦМ АД ОИ Старинен Пловдив Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За реализация на събитието Празници на Стария град /концерти на открито/
25.08.2017г. Тит 9303 ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За подобрение на МТБ на гимназията
31.08.2017г. БТК ЕАД Градска художествена галерия - Пловдив Парично 489,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на мултифункционално устройство
31.08.2017г. БТК ЕАД Градска художествена галерия - Пловдив Парично 209,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на фотоапарат
31.08.2017г. БТК ЕАД Градска художествена галерия - Пловдив Парично 23,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на карта за фотоапарат
31.08.2017г. БТК ЕАД Градска художествена галерия - Пловдив Парично 6,99 лв. Безвъзмездно За закупуване на карта за фотоапарат
04.09.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
07.09.2017г. Йорданка Цачева СУ Христо Г. Данов Парично 105,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
08.09.2017г. Стойко Кировски СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 800,00 лв. Безвъзмездно За изработване на методиката и документацията по самооценка на качеството на институцията
11.09.2017г. Ваня Митева Гурчанова Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
11.09.2017г. Елка Боянова Ангелова Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
11.09.2017г. Станимира Енчева Ивановав Район Централен – дейност Здравеопазване Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на консумативи за медицинските кабинети към Район Централен
11.09.2017г. Мария и Кръстю Кирови КСУ Св. св. Константин и Елена Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За заплащане престоя на децата от ЦНСТДМ Лъджене 9 на летен лагер в Еко-център Родни простори в гр. Приморско
11.09.2017г. Жанета и Иван Наневи КСУ Св. св. Константин и Елена Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За заплащане престоя на децата от ЦНСТДМ Лъджене 9 на летен лагер в Еко-център Родни простори в гр. Приморско
11.09.2017г. Огнян и Недялка Грозеви КСУ Св. св. Константин и Елена Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За заплащане престоя на децата от ЦНСТДМ Лъджене 9 на летен лагер в Еко-център Родни простори в гр. Приморско
11.09.2017г. Мариета и Цветан Пееви КСУ Св. св. Константин и Елена Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За заплащане престоя на децата от ЦНСТДМ Лъджене 9 на летен лагер в Еко-център Родни простори в гр. Приморско
11.09.2017г. КЦМ АД гр. Пловдив Регионален етнографски музей – Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За реставрация на картини в музея
12.09.2017г. Дарителска кампания СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За съфинансиране на дейности по проект „Природонаучен център От атома до Космоса
12.09.2017г. Дружба стъкларски заводи АД Район Северен - община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
12.09.2017г. Константин Николов СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За съфинансиране на дейности по проект „Природонаучен център От атома до Космоса
12.09.2017г. Камелия Кърпарова СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За съфинансиране на дейности по проект „Природонаучен център От атома до Космоса
13.09.2017г. Максбайк ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 235,00 лв. Безвъзмездно Награден фонд в Европейска седмица на мобилността 2017г.
14.09.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
15.09.2017г. Илия Галинов Гюров – председател на УС на СУ Христо Г. Данов СУ Христо Г. Данов Парично 679,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на музикален звънец
20.09.2017г. Йорданка Цачева СУ Христо Г. Данов Парично 190,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
21.09.2017г. Георги Руменов Цонев КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Парична помощ за Джанет Чавдарова
25.09.2017г. Владимир Василев Павлов Район Северен – община Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
25.09.2017г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 211,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
27.09.2017г. УН при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 8790,00 лв. Безвъзмездно За заплащане разходи за физическа охрана и СОТ направени през 2017г.
02.10.2017г. УН при СУ Свети Софроний Врачански СУ Свети Софроний Врачански Парично 5017,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.10.2017г. Анубис Булвест ООД СУ Св. Климент Охридски Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.10.2017г. МН парти ООД ОУ Тодор Каблешков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За спортен празник
04.10.2017г. Фондация Център за бозопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За финансово подпомагане на ученичката Христина Иванова Терзиева
05.10.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
11.10.2017г. Родители на Трети А клас СУ Свети Климент Охридски Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на програмен продукт Енвижън с учебна цел
12.10.2017г. Христина Йорданова Тошева представител на родителите от 3а клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 350,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ПИГ в трети клас за месец септември 2017г.
13.10.2017г. Милка Иванова Горанова – представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 1402,99 лв. Безвъзмездно За заплащане на такси за участие на ученици от първи до седми клас в ученическо състезание „Математика без граници”
16.10.2017г. УН при СУ Свети Софроний Врачански СУ Свети Софроний Врачански Парично 3904,50 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.10.2017г. Йорданка Цачева СУ Христо Г. Данов Парично 555,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
20.10.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
23.10.2017г. Ваните ЕООД Район Северен - община Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
23.10.2017г. Дружба Стъкларски заводи АД Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
24.10.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
25.10.2017г. Американско посолство РНБ Иван Вазов Парично 3711,82 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американския център
26.10.2017г. Американски колеж в София ОУ Екзарх Антим I Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За материали с цел подпомагане дейността на училището
27.10.2017г. Денто д-р Дауд Ал Дженаби АИППМПДМ ЕООД ОУ Пенчо Славейков Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За организация на училищни мероприятия и награди
30.10.2017г. Хей 10 ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 450,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
30.10.2017г. Сдружение ГЕРБ предприемачи – Пловдив град Район Тракия – община Пловдив Парично 540,00 лв. Безвъзмездно Сключване на договор по чл. 37, ал.1 от НРПУРОС
30.10.2017г. Иван Петков Вичков Район Тракия – община Пловдив Парично 550,00 лв. Безвъзмездно Сключване на договор по чл. 37, ал.1 от НРПУРОС
02.11.2017г. Фууд Диливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.11.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.11.2017г. УН към ОУ Душо Хаджидеков ОУ Душо Хаджидеков Парично 445,63 лв. Безвъзмездно За закупуване на тетрадки и блокчета за първи клас
03.11.2017г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученичката Христина Терзиева
08.11.2017г. Фондация Методия Харт КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За асансьор
06.11.2017г. Христина Йорданова Тошева представител на родителите на децата от 3 А-Г класове ОУ Душо Хаджидеков Парично 880,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорта между двете сгради за ПИГ в 3-ти клас за месец октомври 2017г.
06.11.2017г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ
06.11.2017г. Росица Златанова и Дияна Светлева КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.11.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
09.11.2017г. УН при СУ Св. Софроний Врачански СУ Свети Софроний Врачански Парично 1933,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.11.2017г. Анелия ЕООД ОУ Тодор Каблешков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За материални консумативи за нуждите на училището
10.11.2017г. Вега Консулт ООД ОУ Панайот Волов Парично 2170,00 лв. Безвъзмездно За обучение на педагогически специалисти
15.11.2017г. Сдружение Армейски спортен карате клуб АСКК – Тракия СУ Черноризец Храбър Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на коледни подаръци за деца със специални образователни потребности
16.11.2017г. Елиа Прима ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 196,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
16.11.2017г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 1300,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
20.11.2017г. Камбера Лаб ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 110,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
20.11.2017г. Бойко Атанасов Толсудов СУ Христо Г. Данов Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
20.11.2017г. Ваня Тодорова Узунова СУ Христо Г. Данов Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.11.2017г. Марияна Найденова СУ Христо Г. Данов Парично 61,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.11.2017г. Агро Фууд ЕООД Община Пловдив – Район Тракия Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно На основание чл.37 ал. 1 от НРПУРОС
30.11.2017г. Дим Инвестмънт ООД СУ Черноризец Храбър Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За лечение на ученичка от 4 клас на училището
01.12.2017г. Нон Тон ООД Община Пловдив – Район Северен Парично 50,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
01.12.2017г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.12.2017г. Веселина Ботева КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор
04.12.2017г. Инж. Ральо Ралев КСУ Олга Скобелева Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
04.12.2017г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
06.12.2017г. Мираме ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор
06.12.2017г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
07.12.2017г. Христина Ташева – представител на родителите от 3 а-г клас на ОУ Душо Хаджидеков ОУ Душо Хаджидеков Парично 722,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорта между двете сгради за ГЦДО в 3 клас за месец ноември 2017г.
08.12.2017г. УН при ЕГ Иван Вазов ЕГ Иван Вазов Парично 4200,00 лв. Безвъзмездно За подобрение и осъвременяване на МТБ в гимназията и общежитието
08.12.2017г. Сибота ЕООД ОУ Панайот Волов Парично 560,00 лв. Безвъзмездно За обучение на падагогическите специалисти
08.12.2017г. Методи Владимиров Блажев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За потребителите на КСУ
11.12.2017г. ОП Градини и паркове КСУ Олга Скобелева Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
12.12.2017г. ЕТ Томи -100 Сюлейман Хюсеинов СУ Любен Каравелов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на училището
12.12.2017г. ДКЦ Изток ЕООД КСУ Свети Георги Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на Дневен център
13.12.2017г. ЗК ЛЕВ ИНС АД СУ Христо Г. Данов Парично 139,86 лв. Безвъзмездно За училището
13.12.2017г. Евро Груп Вендинг ЕООД СУ Христо Г. Данов Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.12.2017г. Евро Груп Вендинг ЕООД СУ Христо Г. Данов Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.12.2017г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
14.12.2017г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.12.2017г. Сдружение БГ Бъди активен ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За награда за активното участие на училището в Европейски ден на спорта
15.12.2017г. Приходи от дарителска каса на Регионален Етнографски музей – Пловдив РЕМ – Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане дейността на музея
15.12.2017г. Дружба Стъкларски заводи Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
18.12.2017г. Нирали ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
18.12.2017г. Трифон Златев Райков КСУ Олга Скобелева Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.12.2017г. Йорданка Божидарова Цачева СУ Христо Г. Данов Парично 5,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.12.2017г. Посолство на Италия ЕГ Иван Вазов Парично 2738,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на назначените учители по италиански език
19.12.2017г. Зеебургер информатик ЕООД КСУДС – Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща
20.12.2017г. Ученически съвет Коледен концерт Има такова училище СУ Христо Г. Данов Парично 530,00 лв. Безвъзмездно Техника за театрална зала
20.12.2017г. Румен Михайлов КСУ Свети Георги Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За потребителите на СУПЦ към Комплекса
21.12.2017г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 3121,80 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
21.12.2017г. Милк фреш 77 ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 271,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
21.12.2017г. Ведра Интернешънъл АД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
21.12.2017г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 41,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.12.2017г. Боян Николаев Бояджиев КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
28.12.2017г. Гайо Шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
28.12.2017г. Д-р Топалска АГПППДМ ООД СУ Христо Г. Данов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.01.2018г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей Пловдив Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Кютова
08.01.2018г. Опал Зи ООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 1150,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Миткова
08.01.2018г. Витрема ООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 1974,50 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
09.01.2018г. Спаска Костадинова Бойкова Ривиера Тур ЕООД СУ Св. Патриарх Евтимий Парично 450,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
09.01.2018г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 1142,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в Комплекса
09.01.2018г. Сдружение футболен клуб Кронос СУ Братя Миладинови Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
10.01.2018г. Фондация Национален алианс за работа с доброволци Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с разстройства от аутистичния спектър Парично 7400,00 лв. Безвъзмездно От инициативата „Седмица на благотворителността 2018” Пловдив
15.01.2018г. Христина Тошева – представител на родителите от 3а-г клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 576,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ГЦДО в 3 клас
17.01.2018г. Три лайънс ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ
17.01.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
18.01.2018г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
19.01.2018г. Верка Славчева Поибремска Район Северен – община Пловдив Парично 700,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
19.01.2018г. Велс ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.01.2018г. Евро груп Вендинг СУ Христо Г. Данов Парично 45,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
25.01.2018г. Филикон 97 АД Район Южен – община Пловдив Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на мероприятието по повод 140-годишнина от освобождението на България от османско владичество
25.01.2018г. В и Е – 2009 ЕООД Район Южен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на мероприятието по повод 140-годишнина от освобождението на България от османско владичество
25.01.2018г. Сдружение Хуни Пловдив КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
26.01.2018г. Даниела Бойкова Илчева СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на образователен софтуер по история и география
29.01.2018г. Слънчеви лъчи ООД Район Южен – община Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на мероприятието по повод 140-годишнина от освобождението на България от османско владичество
29.01.2018г. Христина Тошева представител на родителите на децата от 3 а-г класове ОУ Душо Хаджидеков Парично 748,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между сградите за ГЦДО в 3 клас за месец януари 2018г.
29.01.2018г. Сдружение за обществена подкрепа СОП КСУДС – Пловдив Парично 240,00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
29.01.2018г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Кютова, Коркутова
31.01.2018г. ТСТ Спорт ЕООД Район Южен – община Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на мероприятието по повод 140-годишнина от освобождението на България от османско владичество
01.02.2018г. Калибра Лаб ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 45,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.02.2018г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.02.2018г. СБНУ СУ Христо Груев Данов Парично 62,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
06.02.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
06.02.2018г. ИК Реал ЕООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
08.02.2018г. СНЦ Асоциация Лонгман България ОУ Димитър Талев Парично 124,00 лв. Безвъзмездно За изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на квестори участвали в състезание към Асоциацията
08.02.2018г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
09.02.2018г. Димитър Павлов Василев Регионален археологически музей Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За разкопки - археолог Божинова
12.02.2018г. Посолство на Република Италия ЕГ Иван Вазов Парично 13691,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на учителите по италиански език и за нуждите на гимназията
12.02.2018г. ЕТ Д-р Ина Кичьова Дом за стари хора Свети Василий Велики Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДСХ
12.02.2018г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ
14.02.2018г. Торос 13 ЕООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 1554,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
19.02.2018г. Милка Горянова – представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на такси за участие на ученици от първи до седми клас в състезание Математика без граници
23.02.2018г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
28.02.2018г. Васил Любомиров Чуков КСУ Олга Скобелева Парично 40,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
28.02.2018г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
28.02.2018г. Тодор Асенов Дапев СУ Свети Константин-Кирил Философ Парично 2655,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.02.2018г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно За финансово подпомагане на ученичката Христина Терзиева
01.03.2018г. Сдружение Хуни – Пловдив КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ
01.03.2018г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 2358,42 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в комплекса
06.03.2018г. Христина Йорданова Тошева – представител на родителите от 3а-г клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 510,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ГЦДО в трети клас за месец февруари 2018г.
06.03.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от комплекса
07.03.2018г. Малък театър Пловдив ОУ Душо Хаджидеков Парично 166,00 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
15.03.2018г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
27.03.2018г. Голдън шейър АД РАМ - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Танкова
28.03.2018г. Вера Цонева чрез Българска Ортодоксална Църква КСУ Олга Скобелева Парично 15 544,00 лв. Безвъзмездно За реализиране на проект за външен асансьор в сградата на Комплекса
28.03.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите от КСУ
29.03.2018г. Милка Горянова – представител на Родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 627,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на такси за участие на учениците от първи до седми клас в ученическо състезание
30.03.2018г. Красимир Валентинов Воскресенски – Малък театър Пловдив СУ Свети Константин-Кирил Философ Парично 235,80 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
02.04.2018г. ЕТ Томи 1 Зейра Хюсеинов ОУ Димчо Дебелянов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За патронния празник на училището
03.04.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.04.2018г. Георги Илиев Мущаров КСЗУ Света Петка Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За децата на ЦНСТДМУ 1-2 и ДЦДУ в КЗСУ Света Петка
04.04.2018г. Сдружение на българските начални учители ОУ Димитър Талев Парично 784,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.04.2018г. Христина Йорданова Ташева – представител на родители от 3а-г клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 544,00 лв. Безвъзмездно За транспорт между двете сгради за ГЦДО в 3 клас за месец март 2018г.
04.04.2018г. Футболен клуб Лион ОУ Душо Хаджидеков Парично 242,93 лв. Безвъзмездно За заплащане на разходите по осветление на спортна площадка в сграда №2 на ул. Антон Папазов
10.04.2018г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
11.04.2018г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 97,14 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
12.04.2018г. Глобални библиотеки РНБ Иван Вазов Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно За проект Бебеландия в библиотеката
12.04.2018г. Би Ей Глас България АД Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
12.04.2018г. Живка Александрова Топалова СУ Любен Каравелов Парично 837,62 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на училището
17.04.2018г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
17.04.2018г. СНЦ Настоятелство при СУ Св. Константин - Кирил Философ СУ Свети Константин -Кирил Философ Парично 4700,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището безусловно и безвъзмездно
17.04.2018г. Ангелина Трайкова - Експрес Д ООД СУ Свети Константин- Кирил Философ Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището безусловно и безвъзмездно
17.04.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на Комплекса
17.04.2018г. Витрема ООД РАМ - Пловдив Парично 3676,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
17.04.2018г. Иван Атанасов Гешев РАМ - Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
20.04.2018г. ЕХГ 2010 ООД РАМ – Пловдив Парично 742,50 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Миткова
25.04.2018г. Роял Фууд 65 ЕООД СУ Свети Свети Кирил и Методий Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Съгласно чл.9, ал.1, т.8 от Договор за наем на недвижим имот ПОС – ученически стол
26.04.2018г. Роял Фууд 65 ЕООД ОУ Райна Княгиня Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Обогатяване на материално-техническата база
27.04.2018г. СНЦ Бизнесът за Пловдив АД КСУ Олга Скобелева Парично 40 000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на пристройка за асансьор в КСУ Олга Скобелева
30.04.2018г. Янко Начев Радев ОУ Гео Милев Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на реклама за рекламиране на училището
02.05.2018г. МН-Парти ООД ОУ Яне Сандански Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Съгласно чл.5 от Договор за наем на недвижим имот ПОС
03.05.2018г. Фербиндунг груп ЕООД РАМ - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
03.05.2018г. Ан Ди Ел ЕООД РАМ – Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
08.05.2018г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
08.05.2018г. Витрема ООД РАМ – Пловдив Парично 11495,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
09.05.2018г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 136,19 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
09.05.2018г. Тодор Димитров Русинов КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За абитуриентите Ангел Анков и Слави Стоянов
09.05.2018г. НЧ Тракия Пловдив 2018 СУ Любен Каравелов Парично 70,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане ансамбъл Тракийска младост към училището
09.05.2018г. Рудес ЕООД СУ Димитър Матевски Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За резервни части, хардуер и тонер касети
14.05.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 2917,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
15.05.2018г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 22,38 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
18.05.2018г. Рудес ЕООД СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За спонсориране на талантливи деца за участия във фестивали и други изяви
18.05.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на Комплекса
18.05.2018г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
18.05.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 756,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
21.05.2018г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 173,00 лв. Безвъзмездно За осигуряване на материали, необходими за провеждане на ателие Грънчарство с деца от Комплекса
22.05.2018г. УН Св. Св. Кирил и Методий-2001 СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Спонсориране на участия на училището във фестивали и други мероприятия
23.05.2018г. Фондация Българин СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на народни носии
23.05.2018г. Витрема ООД РАМ – Пловдив Парично 5365,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
28.05.2018г. Инж. Евтим Джурелов СУ Св. Софроний Врачански Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.05.2018г. Кръстьо Стефанов Георгиев КСУДС - Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За потребителите на Комплекса
28.05.2018г. Би Ей Глас България АД Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За ученика Александър Кискинов с диагноза ДЦП – 780 лв. и 720 лв. по преценка на ръководството на Район Северен
28.05.2018г. Маруся Атанасова Минкова РАМ - Пловдив Парично 831,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
29.05.2018г. Родителски актив на учиници от първи до четвърти клас на ОУ Тодор Каблешков ОУ Тодор Каблешков Парично 202,93 лв. Безвъзмездно Закупуване на книжки за награди на учениците от първи до четвърти клас за края на учебната година
30.05.2018г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 40,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
30.05.2018г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 22,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
30.05.2018г. Христина Йорданова Тошева представител на родителите от 3А-Г клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 492,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорта между двете сгради за ГЦДО в трети клас за месец април 2018г.
31.05.2018Г. Христина Йорданова Тошева представител на родителите от 3А-Г клас ОУ Душо Хаджидеков Парично 512,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на транспорт между двете сгради за ГЦДО в трети клас за месец май 2018г.
31.05.2018г. Георги Илиев Мущанов КЗСЗУ Света Петка Парично 130,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
01.06.2018г. Евро Груп Вендинг ЕООД СУ Христо Г. Данов Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.06.2018г. Делчо Ненов Калагларски РАМ - Пловдив Парично 570,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
04.06.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на Комплекса
04.06.2018г. Фууд Дилвъри Експерс ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.06.2018г. Цоко Николов Добрев РАМ - Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
08.06.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
11.06.2018г. Димитър Станимиров Ралчев ОУ Екзарх Антим Първи Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За материали, обзавеждане и оборудване за класна стая на открито
13.06.2018г. Фондация Америка за България РАМ - Пловдив Парично 11985,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Танкова
14.06.2018г. Форест Скуул ЕООД ОУ Екзарх Антим Първи Парично 240,00 лв. Безвъзмездно Организиране на пътуване на учениците до Копривщица
19.06.2018г. ЕТ Томи-1 Зейра Хюсеинова СУ Св. Софроний Врачански Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.06.2018г. Вержиния Светозарова Ангелушева КСУДС - Пловдив Парично 1200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща към КСУДС
28.06.2018г. Армейски спортен карате клуб Тракия СУ Черноризец Храбър Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За озеленяване и оформяне на двора на училището
28.06.2018г. Дарителска каса на музея РЕМ - Пловдив Парично 45,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали с цел подпомагане дейността на музея
29.06.2018г. Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно За инвентар, материали, хранителни продукти и други
02.07.2018г. Стефка Здравкова Парапитева-Георгиева СУ Димитър Матевски Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За материали за боядисване в училищния двор
03.07.2018г. Амазония Тийм ООД Район Тракия – община Пловдив Парично 5036,34 лв. Безвъзмездно За изграждане на площадка за свободно разхождане на кучета в района на Парка Кан Крум в ЖР Тракия
04.07.2018г. Десислава Петкова Чокоева ЕГ Иван Вазов Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на годишнина на Гимназията
06.07.2018г. Нова Актив ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на годишнина на Гимназията
06.07.2018г. Фреш миг 84 ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 430,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
06.07.2018г. Анонимен дарител КСУДС - Пловдив Парично 1291,00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от Комплекса
09.07.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
10.07.2018г. Нина Димитрова Чернева ЕГ Иван Вазов Парично 60,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на годишнина на Гимназията
10.07.2018г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 157,34 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
10.07.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 532,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Кютова
11.07.2018г. Стройколукс ООД Район Южен – община Пловдив Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За посрещане, настаняване и изхранване на гостуваща театрална група от гр. Тополовград
12.07.2018г. Емилия Асенова Петрова-Ангелова ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на годишнина на Гимназията
13.07.2018Г. ТСТ Спорт ЕООД Район Южен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За посрещане, настаняване и изхранване на гостуваща театрална група от гр. Тополовград
16.07.2018г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
16.07.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на Комплекса
16.07.2018г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
17.07.2018г. Касим Бат, Саад Хасан и Уейс Ахмед КСУ Олга Скобелева Парично 270,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
17.07.2018г. Филикон 97 АД Район Южен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За посрещане, настаняване и изхранване на гостуваща театрална група от гр. Тополовград
19.07.2018г. Мисота ООД РАМ - Пловдив Парично 1577,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
19.07.2018г. Сарис Пропърти ЕООД РАМ - Пловдив Парично 13051,50 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
26.07.2018г. Витрема ООД РАМ - Пловдив Парично 1959,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
30.07.2018г. Ученически съвет на СУ Константин Величков СУ Константин Величков Парично 761,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
30.07.2018г. ГБС Пловдив АД РАМ - Пловдив Парично 800,00 лв. Безвъзмездно За разкопки - археолог Христева
01.08.2018г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
03.08.2018г. Виктория Стоянова КСУ Олга Скобелева Парично 665,44 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ
06.08.2018г. Анонимен дарител КСУДС - Пловдив Парично 2100,00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза
07.08.2018г. Рефан България ООД КСУ Свети свети Константин и Елена Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на потребител Петя Стоянова Атанасова – ЦНСТ Тракия 1
07.08.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
08.08.2018г. Е-Клийн Тийм ЕООД КСУ Свети свети Константин и Елена Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на потребител Йордан Сергеев Славчев – Защитено жилище
08.08.2018г. Красимир Христов Вангелов КСУ Свети свети Константин и Елена Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на потребител Йордан Сергеев Славчев – Защитено жилище
09.08.2018г. Сами Гадженаков КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
10.08.2018г. УН при ОУ Яне Сандански ОУ Яне Сандански Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане изграждането на мултифункционално игрище
10.08.2018г. Анна и Дарън Бенет КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ към Комплекса
10.08.2018г. Фреш миг 84 ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 286,42 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
10.08.2018г. Реал – М ЕООД РАМ - Пловдив Парично 16716,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
16.08.2018г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 252,96 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
16.08.2018г. Сдружение Хуни Пловдив КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
16.08.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 2261,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
16.08.2018г. Маруся Атанасова Минкова РАМ – Пловдив Парично 1103,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
17.08.2018г. Футболен клуб Лион ОУ Душо Хаджидеков Парично 262,98 лв. Безвъзмездно За заплащане разходи за осветление на спортна площадка в сграда № 2
22.08.2018г. Сарис пропърти ЕООД РАМ - Пловдив Парично 5593,50 лв. Безвъзмездно За разкопки - археолог Коркутова
22.08.2018г. Маруся Атанасова Минкова РАМ – Пловдив Парично 6383,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Славкова
28.08.2018г. ТК Вендинг ООД Район Северен – община Пловдив Парично 100,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
30.08.2018г. Тит 9303 ЕООД ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно Подобряване на материално-техническата база на гимназията
03.09.2018г. УН при ОУ Яне Сандански ОУ Яне Сандански Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане изграждането на мултифункционално игрище в двора на училището
04.09.2018г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно Благотворителен концерт организиран от Сдружение Всички заедно за една кауза
04.09.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
07.09.2018г. Анубис булвест ООД СУ Свети Климент Охридски Парично 1350,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
07.09.2018г. Фербиндунг груп ЕООД РАМ - Пловдив Парично 3134,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
11.09.2018г. Сибота ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно По договор за отдаване на ученически стол под наем за 2017/2018 и 2018/2019 учебна година
11.09.2018г. Мариета Сапунджиева ЕГ Иван Вазов Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
12.09.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
12.09.2018г. Илинка Фърцова ЕГ Иван Вазов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
12.09.2018г. Дивапо ООД – Диана Иванова -Попова ОУ Стоян Михайловски Парично 1300,00 лв. Безвъзмездно За текущ ремонт на училището и за материали
14.09.2018г. Милена Пеева ЕГ Иван Вазов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
18.09.2018г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 1050,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане на ученичката Христина Терзиева
20.09.2018г. Никастрой – М - Пловдив ЕГ Иван Вазов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
26.09.2018г. Фербиндунг груп ЕООД РАМ - Пловдив Парично 302,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
26.09.2018г. Електроразпределение Юг РАМ – Пловдив Парично 1205,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Кютова
27.09.2018г. Би Ей Глас България АД Район Северен – община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
03.10.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
03.10.2018г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 184,77 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
04.10.2018г. ЕТ Мария Нарлийска КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За рожден ден
08.10.2018г. ГБС Пловдив АД РАМ - Пловдив Парично 1036,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
09.10.2018г. Веселина Тодорова-Запрянова СУ Димитър Матевски Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.10.2018г. Декор ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 711,00 лв. Безвъзмездно За организиране на летни лагери на децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза към КСУДС
09.10.2018г. Сдружение Хуни Пловдив КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ Свети Георги
09.10.2018г. Биофарма лаборатори ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 129,30 лв. Безвъзмездно За организиране и провеждане на летни лагери за децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза към КСУДС
10.10.2018г. Родители на 4-ти клас СУ Свети Климент Охридски Парично 180,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на обучителен програмен продукт Енвижън
11.10.2018г. Реал – М ЕООД РАМ - Пловдив Парично 2324,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
11.10.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ – Пловдив Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
15.10.2018г. Кинка Георгиева Лукова ЕГ Иван Вазов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
16.10.2018г. Фондация Америка за България РАМ - Пловдив Парично 32 059,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Танкова
17.10.2018г. Димитър Тодоров Тодоров ЕГ Иван Вазов Парично 380,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
17.10.2018г. Даниела Георгиева Даракчиева ЕГ Иван Вазов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
17.10.2018г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.10.2018г. Рудес ЕООД ОУ Пенчо Славейков Парично 1050,00 лв. Безвъзмездно За части на компютри и канцеларски материали
18.10.2018г. НДН Груп ООД Район Северен – община Пловдив Парично 3900,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
23.10.2018г. СД Валспорт Василеви и СИЕ Район Северен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
24.10.2018г. Ученически парламент ЕГ Иван Вазов Пловдив ЕГ Иван Вазов Парично 288,00 лв. Безвъзмездно За отбелязване на 60 –годишния юбилей на ЕГ Иван Вазов
26.10.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
26.10.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ – Пловдив Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
31.10.2018г. Издателство просвета София АД ЦПЛР – ОДК Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦПЛР – ОДК Пловдив
02.11.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
02.11.2018г. Николина Трайкова представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 1256,00 лв. Безвъзмездно Такси за участие на учениците в състезание по Математика без граници, материали и възнаграждения
05.11.2018г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
05.11.2018г. Калибра ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
06.11.2018г. Американски колеж София ОУ Екзарх Антим Първи Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За материали подпомагащи образователната дейност в училището
07.11.2018г. Американско посолство РНБ Иван Вазов Парично 7259,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американски център
09.11.2018г. Антонов ЕООД СУ Константин Величков Парично 514,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.11.2018г. Янка Лазарова СУ Свети Софроний Врачански Парично 1813,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.11.2018г. Петрол СМ ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 98,14 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
12.11.2018г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
12.11.2018г. Любомир Руменов Тодоров - фотограф СУ Братя Миладинови Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.11.2018г. Слави Панайотов КСУ Олга Скобелева Парично 220,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
13.11.2018г. Пейчо Михов СУ Свети Софроний Врачански Парично 1215,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.11.2018г. Прайвътлейбъл Уърлд ЕООД РАМ - Пловдив Парично 10 000,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
14.11.2018г. Фууд Деливъри ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.11.2018г. От служителите на Автоелектроник България ООД КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
22.11.2018г. ЕТ Томи-1 – Зейра Хюсеинова ОУ Гео Милев Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за Коледа
23.11.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 460,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
28.11.2018г. УН при СУ Любен Каравелов СУ Любен Каравелов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на ансамбъл Тракийска младост – пътуване до гр. Прага – Чехия /Коледен базар/
30.11.2018г. Петрол СМ ЕООД Община Пловдив - Район Северен Парично 117,34 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
30.11.2018г. Фербиндунг груп ЕООД РАМ - Пловдив Парично 900,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
04.12.2018г. Сдружение Хуни - Пловдив КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
05.12.2018г. Армейски спортен карате клуб Тракия СУ Черноризец Храбър Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на коледни подаръци за децата със СОП
05.12.2018г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
05.12.2018г. Юпитер 05 ООД КСУ Олга Скобелева Парично 240,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
07.12.2018г. Марияна Найденова СУ Христо Г. Данов Парично 82,00 лв. Безвъзмездно Състезание в начален етап към СБНУ – за нуждите на училището
07.12.2018г. Ел ей Лоджистик ООД РАМ - Пловдив Парично 1480,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Танкова
10.12.2018г. Прайвътлейбъл Уърлд ЕООД РАМ - Пловдив Парично 2600,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
10.12.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Коркутова
11.12.2018г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 1800,00 лв. Безвъзмездно За награден фонд на отлични ученици, спортни помагала, мероприятия, интернет на училището и обновяване на материално-техническата база на училището
11.12.2018г. Гинка Тоскова Зъбънова КСУДС - Пловдив Парично 365,00 лв. Безвъзмездно За летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
11.12.2018г. ОП Градини и паркове КСУ Олга Скобелева Парично 80,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
11.12.2018г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане на ученичката Христина Терзиева
11.12.2018г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане на ученика Иван Маджев
11.12.2018г. Фууд Деливъри ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.12.2018г. Дарителска каса на РЕМ - Пловдив РЕМ - Пловдив Парично 145,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали за подпомагане на дейността на музея
12.12.2018г. Сдружение Бъди Активен ОУ Тодор Каблешков Парично-ваучери 200,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на спортни стоки и пособия за часовете по физическо възпитание в училището /участие в Европейски ден на спорта в училище 2018/
13.12.2018г. СНЦ Настоятелство при СУ Св. Константин Кирил Философ СУ Константин Кирил Философ Парично 3286,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището безусловно и безвъзмездно
14.12.2018г. Би Ей Глас България АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
14.12.2018г. Ел Ей Лоджистик ООД РАМ – Пловдив Парично 1118,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Танкова
14.12.2018г. ЕТ Томи – 1 Зейра Хюсеинова ОУ Гео Милев Парично 70,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
17.12.2018г. Дим Инвестмънт ООД СУ Черноризец Храбър Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата със СОП
17.12.2018г. Марияна Найденова СУ Христо Г. Данов Парично 50,00 лв. Безвъзмездно Отстъпка от състезание Аз, природата и светът към СБНУ
17.12.2018г. Фербиндунг груп ЕООД РАМ - Пловдив Парично 5046,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Христева
18.12.2018г. Стоянстрой ЕООД СУ Любен Каравелов Парично 1800,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността на училището
18.12.2018г. Уин сити ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
18.12.2018г. Павел Георгиев Павлов КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.12.2018г. Родители, ученици и учители КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на социалните услуги към Комплекса
19.12.2018г. Родители, ученици и учители КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на социалните услуги към Комплекса
19.12.2018г. Гергана Милкова Панчева СУ Братя Миладинови Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.12.2018г. ВиК ЕООД Пловдив КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
19.12.2018г. Зеебургер информатик ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
20.12.2018г. Мирослав Иванов Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ – за екскурзия
20.12.2018г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 148,00 лв. Безвъзмездно За разкопки – археолог Божинова
21.12.2018г. Четвърти Д клас с класен ръководител г-жа Сиракова при ОУ Яне Сандански ОУ Яне Сандански Парично 220,50 лв. Безвъзмездно За закупуване на ученически шкафчета за учениците от ОУ Яне Сандански
02.01.2019г. Маринела Арабаджиева ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 371,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.01.2019г. Лингва нет ООД КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.01.2019г. Ученически парламент на ЕГ Пловдив КСУ Олга Скобелева Парично 2515,07 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.01.2019г. Николина Стоянова КСУДС - Пловдив Парично 780,00 лв. Безвъзмездно За летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
09.01.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
09.01.2019г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 1593,00 лв. Безвъзмездно За организиране на дейности в свободното време на децата от резидентните услуги в Комплекса
10.01.2019г. Мариела Николаева Сиракова КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата от ДДЛРГ
15.01.2019г. ЕТ Дани и Деси – Атанас Евтимов ДГ Мир Парично 116,40 лв. Безвъзмездно Обогатяване на материалната и дидактичната база на групите в ДГ Мир
16.01.2019г. Гайо Шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Парично 1200,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
17.01.2019г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
17.01.2019г. Посолство на Република Италия град София ЕГ Иван Вазов Парично 19 558,00 лв. Безвъзмездно Да се използва за катедра по италиански език и финансиране на образователно пътуване в Италия на учениците по италиански език от гимназията
28.01.2019г. Д-р Топалска – ААГПППДМ ООД СУ Софроний Врачански Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.01.2019г. СНЦ Хор Тримонциум КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За Джанет Чавдарова от ДДЛРГ
04.02.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
05.02.2019г. Мелек Рамадан Кълъч КСУДС - Пловдив Парично 140,00 лв. Безвъзмездно За летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
05.02.2019г. Петрол СМ ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 318,62 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
05.02.2019г. В и Е – 2009 ЕООД Район Южен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За провеждането на мероприятие по повод 141 – години от освобождението на България от османско владичество
05.02.2019г. Никола Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
06.02.2019г. Филикон – 97 АД Район Южен – община Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За медали, книги и други награди за деца победители в конкурси по повод 141-годишнина от освобождението на България от османско владичество и провеждане на екскурзия до г. Калофер
06.02.2019г. Креатив Смарт Къмпани – КСК ДЗЗД Район Южен - община Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За медали, книги и други, награди за децата победили в конкурса по повод 141 годишнина от освобождението на България от османско владичество
08.02.2019г. Славомир Георгиев Христов КСУДС - Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща към КСУДС
08.02.2019г. Кооперация Симид 1000 СУ Любен Каравелов Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За учебно-технически средства и оборудване на учебни помещения по проект Образователна инфраструктура
11.02.2019г. Комес – Попов ЕООД Район Южен – община Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За разходи за провеждане на мероприятие по повод освобождението на България от османско владичество
11.02.2019г. Сдружение Хуни КСУ Свети Георги Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
11.02.2019г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 72,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
11.02.2019г. Общинска фондация Пловдив 2019 Градска художествена галерия - Пловдив Парично 20 000,00 лв. Безвъзмездно Финансова помощ за осъществяване на проект – Първото българско изложение – Пловдив 1892г. и началото на организирания художествен живот в България.
12.02.2019г. Николина Трайкова представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 1152,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на такси за участие на ученици от първи до четвърти клас в ученическо състезание
13.02.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.02.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 1419,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Коркутова
14.02.2019г. Стройинвест България ЕООД Район Южен – община Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За разходи по провеждането на мероприятие по повод освобождението на България от османско владичество
15.02.2019г. Управителят на ВиК ЕООД - Пловдив КСУ Олга Скобелева Парично 750,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ
18.02.2019г. СНЦ Асоциация лонгман България ОУ Димитър Талев Парично 68,00 лв. Безвъзмездно За възнаграждения и осигурителни вноски на координатор и квестори взели участие в състезание на СНЦ Асоциация лонгман България
18.02.2019г. Колибралаб ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 70,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.02.2019г. Слънчеви лъчи ООД Район Южен - община Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За разходи по провеждането на мероприятие по повод 141 годишнина от освобождението на България от османско владичество
18.02.2019г. Прогресив билдинг 2016 ЕООД РАМ - Пловдив Парично 285,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Коркутова
19.02.2019г. Фондация Глобални библиотеки РНБ Иван Вазов Парично 1302,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на глобални библиотеки
20.02.2019г. Юпитер 05 ООД КСУ Олга Скобелева Парично 90,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ на ул. Етна 2
21.02.2019г. Лозана ЕООД Район Северен – община Пловдив Парично 400,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
21.02.2019г. Тарамекс ООД Район Северен – община Пловдив Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
26.02.2019г. Йор ООД Район Южен – община Пловдив Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За медали, книги и други, награди за децата победили в конкурса по повод 141 годишнина от освобождението на България от османско владичество
26.02.2019г. Петър Тахчиев и Станислав Йотовски КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
28.02.2019г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
05.03.2019г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 1899,40 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
05.03.2019г. СНЦ Коматевци за Коматево ОУ Захари Стоянов Парично 727,00 лв. Безвъзмездно За текущи ремонти на училището
07.03.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса – по предназначение
07.03.2019г. РТРТ Plovdiv Smiles Chapter КСУ Олга Скобелева Парично 407,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
07.03.2019г. Петрол СМ ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 225,50 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
11.03.2019г. МН Парти ООД ОУ Тодор Каблешков Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на канцеларски материали за училището
14.03.2019г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 21,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
14.03.2019г. Импулс пропърти груп ЕООД РАМ - Пловдив Парично 2388,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Коркутова
15.03.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.03.2019г. Forest Shool ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
26.03.2019г. ЕТ Томи -1 – Зейра Хюсеинова ОУ Димчо Дебелянов Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За патронния празник на училището
26.03.2019г. Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно За парични средства или необходим инвентар, материали, хранителни продукти и други. Срок до 31.12.2019г.
27.03.2019г. Филикон 97 АД ОИ Старинен Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За организиране и честване на 50 годишнина от създаването на ОИ Старинен Пловдив
28.03.2019г. Николина Трайкова представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 612,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на такси за участие на учениците от първи до седми клас в състезание Математика без граници и закупуване на консумативи, материали и възнаграждения и осигурителни вноски на персонала
28.03.2019г. Комплексен индустриален сервиз ЕООД ОИ Старинен Пловдив Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно За организиране на събития свързани с честването на 50г. ОИ Старинен Пловдив
29.03.2019г. ЕВН България Топлофикация РАМ - Пловдив Парично 578,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Божинова
02.04.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
10.04.2019г. Роял Фууд 65 ЕООД Атанас Кръстенов ОУ Райна Княгиня Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За честване на патронния празник на училището
10.04.2019г. Взаимоспомагателна каса на учителите ОУ Райна Княгиня Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За честване на патронния празник на училището – материали и консумативи за работни ателиета и украса на зала България за юбилейния концерт
10.04.2019г. Би Ей Глас България АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
12.04.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
15.04.2019г. Бисерите и Ко ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 37,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
16.04.2019г. Петрол СМ ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 265,48 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
18.04.2019г. Jaspreet Patti КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 40,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер за Марин Василев – потребител в Комплекса
18.04.2019г. Самуил Спасов КСУ Св. Св. Константин и Елева Парично 120,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер за Йордан Славчев – потребител в Комплекса
18.04.2019г. Kiran Dasan КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 10,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер за Йордан Славчев – потребител в Комплекса
18.04.2019г. Azam Ali Baig КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 175,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на Йордан Славчев – потребител в Комплекса
18.04.2019г. Присъстващи на Благотворително събитие КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 336,20 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
19.04.2019г. Рудес ЕООД СУ Св.св. Кирил и Методий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За спонсориране на талантливи деца за участия във фестивали и други изяви
22.04.2019г. Тодор Димитров Русинов КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
22.04.2019г. Рудес ЕООД СУ Св. Софроний Врачански Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
23.04.2019г. Практикер Ритейл ЕООД КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 240,00 лв. Безвъзмездно За летен лагер за потребителите на Комплекса
23.04.2019г. Боян Валентинов Савов Район Западен – община Пловдив Парично 5000,00 лв. Безвъзмездно Кучешка площадка на ул. Мащерка за обществено ползване
25.04.2019г. Мотокар Сервиз – Терзиеви и Узунов ООД Район Тракия – община Пловдив Парично 9907,20 лв. Безвъзмездно За закупуване на 16 броя масивна кашпа от бетон, 6 броя монолитна пейка от бетон и 16 броя червенолистна декоративна слива
30.04.2019г. Центрум хаус ООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 2132,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Божинова
30.04.2019г. Май Смарт Билд ЕООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 1490,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Кютова
02.05.2019г. Николай Добрев КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
02.05.2019г. Иво Теодоров Димитров Регионален археологически музей - Пловдив Парично 4290,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Коркутова
03.05.2019г. Родители, ученици и учители КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на социални услуги в Комплекса
08.05.2019г. Иван Делов Иванов СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
09.05.2019г. Центрум Хаус ООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 581,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Божинова
10.05.2019г. УН при ОУ Яне Сандански ОУ Яне Сандански Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За облагородяване на двора на училището
10.05.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
14.05.2019г. СБНУ – Елена Владимирова ОУ Димитър Талев Парично 1090,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
16.05.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 500,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Кютова
16.05.2019г. Май Смарт Билд ЕООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 290,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Кютова
17.05.2019г. Родителски актив на учениците от Първи А, Втори А, Трети А и Четвърти А клас ОУ Тодор Каблешков Парично 220,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на книжки за награди на учениците от Първи А, Втори А, Трети А и Четвърти А клас за края на учебната година
17.05.2019г. Венера Георгиева Костадинова родител на ученик от Четвърти А клас ОУ Тодор Каблешков Парично 17,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на книжки за награди на ученици от Първи А, Втори А, Трети А и Четвърти А клас за края на учебната година
20.05.2019г. Ривиера Тур ООД - Спаска Бойкова СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За подобряване на материално-техническата база на училището
20.05.2019г. Анелия ЕООД ОУ Тодор Каблешков Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на канцеларски материали и консумативи за нуждите на училището
22.05.2019г. Набор 70 КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За почерпка на децата от Комплекса
23.05.2019г. Jeliazka Grunder КСУДС - Пловдив Парично 975,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летните лагери организирани за децата от ЦНСТ Майка Тереза
27.05.2019г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 510,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на асансьор в ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
28.05.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
28.05.2019г. УН при СУ Любен Каравелов - Пловдив СУ Любен Каравелов Парично 1885,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на ансамбъл „Тракийска младост“
29.05.2019г. Юрий Гагарин АД КСУ Св. Св. Константин и Елена Парично 162,70 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на социалните услуги в Комплекса
29.05.2019Г. Родители на ученици от Четвърти клас на СУ Константин Величков ОУ Константин Величков Парично 1440,00 лв. Безвъзмездно За храна и нощувки на участници о Четвърти А клас по време на Националното състезание към МОН Фолклорна плетеница 2019
29.05.2019г. Аврам Владимиров Аврамов Район Северен – община Пловдив Парично 120,00 лв. Безвъзмездно За благотворителност
29.05.2019г. Медицински университет Пловдив Регионален археологически музей - Пловдив Парично 4290,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Коркутова
30.05.2019г. СФБ ЕООД ОУ Яне Сандански Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За озеленяване на двора на училището
31.05.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 538,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Кютова
02.06.2019г. Райли 84 ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.06.2019г. Ученически съвет на СУ Константин Величков СУ Константин Величков Парично 670,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.06.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
04.06.2019г. Фондация Америка за България Регионален археологически музей - Пловдив Парично 9853,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Танкова
05.06.2019г. Армейски спортен карате клуб Тракия СУ Черноризец Храбър Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
06.06.2019г. Фондация Отворени изкуства ХГ Свети свети Кирил и Методий Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Логистична и комуникационна подкрепа в рамките на НОЩ/Пловдив 2019
07.06.2019г. Мойсей Перез КСУДС - Пловдив Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ Майка Тереза
07.06.2019г. Екипа на КРМG в България КСУ Олга Скобелева Парично 3000,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ към Комплекса на ул. Етна 5
10.06.2019г. Мария Иванова Кузева ОУ Душо Хаджидеков Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
10.06.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 873,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Божинова
11.06.2019г. Росалина Славова Божкова СУ Димитър Матевски Парично 300,00 лв. Безвъзмездно Материали за боядисване на оградата на училището
12.06.2019г. Вержиния Светлозарова Ангелушева КСУДС - Пловдив Парично 1680,00 лв. Безвъзмездно За транспорт за летен лагер на децата от ЦНСТ Майка Тереза – почивна база Крайморие
13.06.2019г. Центрум Хаус ООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 11850,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Коркутова
17.06.2019г. Иван Жилов КСУ Свети Георги Парично 138,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите в Комплекса
18.06.2019г. Невена Калайджиева КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина за децата от ЦНСТДБУ на ул. Етна 5
20.06.2019г. Елена Красимирова Зъмчева ЕГ Иван Вазов Парично 780,00 лв. Безвъзмездно За застраховка на устройствата предоставени на учениците от осми Ж клас на ЕГ Иван Вазов
21.06.2019г. Фондация Отворени изкуства РНБ Иван Вазов Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Логистична и комуникационна подкрепа в рамките на Нощ на музеите 2019 за реализация на проект – Пловдив през обектива на първите фотографии
25.06.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
25.06.2019г. Приходи от дарителска каса в музея Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 69,00 лв. Безвъзмездно Изразходвани за закупуване на материали за подпомагане на дейността на музея
25.06.2019г. Би Ей Глас България АД Община Пловдив – Район Северен Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
27.06.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 2366,70 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Кютова
01.07.2019г. Проведен благотворителен базар в ОУ Стоян Михайловдси ОУ Стоян Михайловски Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За текущ ремонт на училището
03.07.2019г. Ферония – Николина Кръстева Община Пловдив – Район Северен Парично 26,73 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
04.07.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
04.07.2019г. Центрум Хаус ООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 5079,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Коркутова
05.07.2019г. УН при ОУ Яне Сандански ОУ Яне Сандански Парично 5300,00 лв. Безвъзмездно За ремонт на класна стая за Google - референтно училище
08.07.2019г. Зета – А ООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 8400,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Коркутова
11.07.2019г. Фондация Отворени изкуства Регионален археологически музей - Пловдив Парично 880,00 лв. Безвъзмездно Нощ на музеите 2019г
17.07.2019г. Сити Груп Комерс ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 47,34 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
17.07.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 1514,30 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Кютова
19.07.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
19.07.2019г. Лайънс Клуб Евредика - Пловдив СУ Любен Каравелов Парично 100,00 лв. Безвъзмездно Подпомагане дейността на училището – закупуване на щендери
22.07.2019г. Издателство Просвета – София АД ЦПЛР - ОДК Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Центъра
22.07.2019г. Родопи 95 АД ОУ Захари Стоянов Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Текущ ремонт
23.07.2019г. Вендор БГ ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 20,00 лв. Безвъзмездно Заплащане на ел. енергия на офис на бул. България 180/по решение на ръководството
24.07.2019г. Н.А.П.С ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 216,00 лв. Безвъзмездно За посещение на минерален басейн с. Шипково за децата от ЦНСТ Майка Тереза и ЦНСТ Детска къща по време на летен лагер
25.07.2019г. УН на СУ Св. Св. Кирил и Методий 2000 СУ Св. Св. Кирил и Методий Парично 1700,00 лв. Безвъзмездно За участие на ученици във фестивали, конкурси и други изяви
26.07.2019г. Николина Колева Кретева - Ферония Община Пловдив – Район Северен Парично 31,14 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
29.07.2019г. Детска занималня Спондж Боб КСУ Олга Скобелева Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
01.08.2019г. Училищно настоятелство при ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 8251,69 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
01.08.2019г. Иван Жилов КСУ Свети Георги Парично 120,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите в Комплекса
01.08.2019г. Н.А.П.С ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 1244,50 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ Детска къща и ЦНСТ Майка Тереза
02.08.2019г. Борислав Инчев Община Пловдив – Район Южен Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на тенис маса, поставена в облагородено междублоково пространство
02.08.2019г. УН към ОУ Душо Хаджидеков ОУ Душо Хаджидеков Парично 4662,24 лв. Безвъзмездно За издръжка на училището
05.08.2019г. Н.А.П.С ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 2178,40 лв. Безвъзмездно За потребителите на Комплекса Посещение на басейн и анимация
05.08.2019г. Витал Ресурс ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 95,40 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
05.08.2019г. Фондация Америка за България Регионален археологически музей - Пловдив Парично 4222,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Танкова
07.08.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
07.08.2019г. Зета – А ООД Регионален археологически музей - Пловдив Парично 8520,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Коркутова
21.08.2019г. Фондация отворени изкуства по проект Нощ/Пловдив 2019 РНБ Иван Вазов Парично 600,00 лв. Безвъзмездно Печат на фотографии и дисплей филм с лайсни
21.08.2019г. Тоде Тодев – Австрия, Виена РНБ Иван Вазов Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За 140 години на РНБ Иван Вазов
30.08.2019г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 1200,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученикът Иван Петков Маджев
30.08.2019г. Фондация Център за безопасност и здраве при работа СУ Любен Каравелов Парично 1200,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученикът Христина Иванова Терзиева
30.08.2019г. Мария Иванова Кузева ОУ Душо Хаджидеков Парично 20,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
31.08.2019г. Фондация Отворени изкуства Регионален исторически музей - Пловдив Парично 220,00 лв. Безвъзмездно Участие в Нощ на музеите, спазване програмата – Нощ на музеите
04.09.2019г. ЕТ Ферония – Николина Кретева Район Северен - община Пловдив Парично 29,36 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
05.09.2019г. Ирина Димитрова Димитрова РНБ Иван Вазов Парично 120,00 лв. Безвъзмездно За 140-годишния юбилей на РНБ Иван Вазов
09.09.2019г. Сибота ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на учебни помагала, награди и подаръци за отличниците, за ученици от социално слаби семейства
10.09.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата от Комплекса
10.09.2019г. Емил Викторов Брайчев СУ Братя Миладинови Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
16.09.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 2160,00 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Божинова
16.09.2019г. Виолета Ванчева родител на ученик от Втори Д клас ОУ Яне Сандански Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За се използва за ботаническия кът на училището
18.09.2019г. ЕВН България Топлофикация Регионален археологически музей - Пловдив Парично 881,10 лв. Безвъзмездно Наблюдение – археолог Божинова
18.09.2019г. Елена Добрева КСУ Свети Георги Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
19.09.2019г. КЦМ 2000 АД Регионален исторически музей - Пловдив Парично 2800,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на технически средства – по проект Пловдив по пътя на модерния свят
20.09.2019г. Димитър Ангелов Чолаков КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
27.09.2019г. Анонимен дарител КСУДС - Пловдив Парично 50,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летните лагери организирани за децата от ЦНСТ Майка Тереза
02.10.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
02.10.2019г. Елена Добрева КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
02.10.2019г. Рота инженеринг ООД РАМ - Пловдив Парично 12167,40 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Коркутова
03.10.2019г. Би Ей Глас България АД Район Северен – Община Пловдив Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
11.10.2019г. Тарамекс ЕООД РАМ - Пловдив Парично 2920,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Божинова
15.10.2019г. ДЗИ – Общо застраховане ЕАД ОУ Душо Хаджидеков Парично 151,90 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
16.10.2019г. Ивайло Пеев Старибратов МГ Академик Кирил Попов Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на МГ
16.10.2019г. Михаил Иванов Груев РНБ Иван Вазов Парично 150,00 лв. Безвъзмездно За 140-годишнината на РНБ Иван Вазов
17.10.2019г. Металстрой АД НУ Климент Охридски Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За целите на училището
21.10.2019г. Кристина Найденова Гарабитова ХГ Св.св. Кирил и Методий Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
21.10.2019г. Тенеа ЕООД РАМ - Пловдив Парично 10788,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Давидова
22.10.2019г. Фууд Деливъри ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
22.10.2019г. Гьоте институт България РНБ Иван Вазов Парично 977,90 лв. Безвъзмездно За нуждите на Немската читалня
22.10.2019г. Ваня Георгиева СУ Свети Патриарх Евтимий Парично 870,00 лв. Безвъзмездно За подобряване материално-техническата база на училището
23.10.2019г. Екатерина Апостолова КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на учебници за децата от ЦНСТДБУ
24.10.2019г. Випс – експорт-импорт ЕООД РАМ – Пловдив Парично 13275,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Божинова
30.10.2019г. Рота Инженеринг ООД РАМ – Пловдив Парично 5214,60 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Коркутова
01.11.2019г. Американски център РНБ Иван Вазов Парично 3619,51 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американския център
01.11.2019г. Ученическият съвет в ХГ Св.св. Кирил и Методий ХГ Св.св. Кирил и Методий Парично 305,82 лв. Безвъзмездно За честване на 170-годишнината на гимназията
04.11.2019г. Форест Куул ООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.11.2019г. Николина Димитрова Трайкова представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 280,00 лв. Безвъзмездно За провеждане на ученическо състезание Математика без граници – за материали, консумативи и възнаграждения
05.11.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ
08.11.2019г. Валери Личков Личев КСУДС - Пловдив Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на гроб на починало дете
11.11.2019г. Сибота ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 1800,00 лв. Безвъзмездно По предназначение
12.11.2019г. Фондация Америка за България РАМ - Пловдив Парично 4049,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Танкова
12.11.2019г. МН-Парти ООД ОУ Яне Сандански Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.11.2019г. Емил Найденов Бояджиев КСУДС - Пловдив Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летните лагери на децата от ЦНСТ Майка Тереза
15.11.2019г. Меркари – България ООД КСУДС - Пловдив Парично 853,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летните лагери на децата настанени в ЦНСТ Майка Тереза към Комплекса
19.11.2019г. Лингва Мунди Пловдив 2 ЕООД СУ Черноризец Храбър Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата със СОП
22.11.2019г. Нели и Георги Людови и техните гости КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
25.11.2019г. Александър Александров ХГ Св.св. Кирил и Методий Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За разходи по повод честването на 170-годишнината на гимназията
25.11.2019г. Сдружение с нестопанска цел Коматевци за Коматево ОУ Захари Стоянов Парично 828,00 лв. Безвъзмездно Подновяване на материално-техническата база
26.11.2019г. Тенеа ЕООД РАМ - Пловдив Парично 4624,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Давидова
26.11.2019г. Фондация Америка за България РАМ - Пловдив Парично 17811,00 лв. Безвъзмездно Разкопки – археолог Танкова
27.11.2019г. Ученически съвет в ХГ Св.св. Кирил и Методий ХГ Св.св. Кирил и Методий Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За разходи по повод честване на 170-годишнината на гимназията
28.11.2019г. Посолство на република Италия в България ЕГ Иван Вазов Парично 23470,00 лв. Безвъзмездно За издръжка и подпомагане на преподаване по италиански език
02.12.2019г. Фууд Деливъри ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
03.12.2019г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
04.12.2019г. Дим инвестмънт ООД СУ Черноризец Храбър Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата със СОП
04.12.2019г. Водоснабдяване и канализация ЕООД КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от Комплекса
04.12.2019г. Дарителска каса РЕМ - Пловдив Парично 68,00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността на музея
05.12.2019г. Николай Кипрянов Миладинов КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
05.12.2019г. Малък театър - Пловдив СУ Христо Г. Данов Парично 50,40 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.12.2019г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 58,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
05.12.2019г. Веселина Неделчева Балтова КСУДС - Пловдив Парично 1345,00 лв. Безвъзмездно За заплащане на летните лагери организирани за децата от Комплекса
06.12.2019г. Любомир Тодоров СУ Братя Миладинови Парично 10,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
06.12.2019г. Нина Атанасова и Вержиния Петкова СУ Христо Г. Данов Парично 488,00 лв. Безвъзмездно Награди за учениците във връзка с техни инициативи
09.12.2019г. Георги Титюков КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
09.12.2019г. СБНУ СУ Христо Г. Данов Парично 91,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
12.12.2019г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ Братя Миладинови Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
12.12.2019г. Владимир Бъчваров, Ирена Маджарова СУ Христо Г. Данов Парично 250,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
13.12.2019г. Юпитер 05 ООД КСУ Олга Скобелева Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ
16.12.2019г. Армейски спортен карате клуб Тракия СУ Черноризец Храбър Парично 800,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
16.12.2019г. Христо Стоянов Русев СУ Пейо К. Яворов Парично 105,00 лв. Безвъзмездно За построяване на Зимна градина в училището
17.12.2019г. Аврамов 1 ЕООД ОУ Тодор Каблешков Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
17.12.2019г. Голдис фуудс енд дринкс ООД Район Северен – община Пловдив Парично 4000,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
17.12.2019г. Сдружение БГ бъди активен ЕГ Иван Вазов Парично 350,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на спортни стоки и пособия за часовете по ФВС
17.12.2019г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парично 400,00 лв. Безвъзмездно Закупуване на калъфи за дивани за ЦНСТ Детска къща
17.12.2019г. Георги Велчев КСУ Олга Скобелева Парично 180,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от резидентни услуги към Комплекса
17.12.2019г. Дак-22 ЕООД КСУДС - Пловдив Парично 1620,00 лв. Безвъзмездно Организиране на Коледно тържество и подаръци за децата от Комплекса
18.12.2019г. Лингва Мунди Пловдив 1 ЕООД ОУ Димитър Талев Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на щори в класните стаи на училището
18.12.2019г. Валспорт Василеви и СИЕ СД Община Пловдив – Район Северен Парично 600,00 лв. Безвъзмездно За коледни пакети и други
20.12.2019г. Минчо Минев, Деворекс ЕАД, Сити Кар Комерс ЕООД, Уеб Дриймс ЕООД, Гергана Кънева ДГ Десислава Парично 1600,00 лв. Безвъзмездно За закупуване на интерактивна дъска за нуждите на децата от Втора възрастова група Звънче
20.12.2019г. Даниела Миткова Иванова представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 8373,39 лв. Безвъзмездно За закупуване на устройства Chroombook за реализиране на проект 1:1 в Класната стая, кабинети по науки и информационни технологии
20.12.2020г. Би Ей Глас България АД Район „Северен“ Парично 1500,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
23.12.2019г. Павел Георгиев Павлов КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
30.12.2019г. Гайо Шоколад ООД КСУ Олга Скобелева Парично 2000,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ
02.01.2020г. Елена Добрева КСУ Свети Георги Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
07.01.2020г. Даниела Георгиева Баламджиева родител на ученик от 10А клас от СУ Свети Софроний Врачански СУ Свети Софроний Врачански Парично 2338,80 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
07.01.2020г. Пантема 2018-1 ООД Община Пловдив – Район Северен Парично 480,00 лв. Безвъзмездно По преценка на ръководството
07.01.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от комплекса
09.01.2020г. Служители на Белла България АД КСУ Олга Скобелева Парично 373,40 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ
09.01.2020г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 1683,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от Комплекса
13.01.2020г. Мариела Сиракова-Маринов КСУ Олга Скобелева Парично 500,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на складово стопанство
14.01.2020г. Ивайло Николаев Сираков КСУ Олга Скобелева Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на складово стопанство
17.01.2020г. Дженифър-Йоана Цанков Росеро КСУ Св.св. Константин и Елена Парично 410,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
21.01.2020г. Николина Иванова Стоянова и Herbert Subotca КСУДС - Пловдив Парично 975,00 лв. Безвъзмездно За летните лагери за децата от ЦНСТ Майка Тереза
22.01.2020г. Христо Стоянов Русев СУ Пейо К. Яворов Парично 95,00 лв. Безвъзмездно За построяване на зимна градина в училището
23.01.2020г. Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парично 6000,00 лв. Безвъзмездно За инвентар, материали, хранителни продукти и други
30.01.2020г. Андреяна Катушева - родител на ученичка от Пети Д клас на ОУ Яне Сандански ОУ Яне Сандански Парично 4286,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на кътове за отдих и четене в училището
31.01.2020г. Илия Василев Кирчев КСУ Свети Свети Константин и Елена Парично 350,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
03.02.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от Комплекса
04.02.2020г. Елена Добрева КСУ Олга Скобелева Парично 400,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
04.02.2020г. ДОША 2018 ООД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 2282 ,00 лв. Безвъзмездно За наблюдение от архиелог Божинов
05.02.2020г. Добромир Цанков Петров Регионален археологичен музей Пловдив Парично 3500 ,00 лв. Безвъзмездно За реставраци от Милица Илиева
06.02.2020г. Витал Ресурс ЕООД Община Пловдив – Район Северен Парично 146,80 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
07.02. 20 20г. Елена Йорданова Йорданова КСУ Свети Свети Константин и Елена Парично 700,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Комплекса
12.02.2020г. Николина Димитрова Трайкова представител на родители на ученици от ОУ Димитър Талев ОУ Димитър Талев Парично 196,00 лв. Безвъзмездно Средствата са за провеждане на ученическо състезание Математика без граници. За консумативи и заплащане на възнаграждения и вноски
14.02.2020г. Гьоте институт РНБ Иван Вазов Парично 977,90 лв. Безвъзмездно За нуждите на немската читалня
14.02.2020г. Родители на 4В клас с класен ръководител г-жа Кошничарска ОУ Парично 30,00 лв. Безвъзмездно За патронен празник на училището
17.02.2020г. Налбантов Електроникс КСУ Олга Скобелева Парично 300,00 лв. Безвъзмездно За изграждане на склад в ЦНСТДМУ
18.02.2020г. Алехандро 2012 ЕООД ОУ Душо Хаджидеков Парично 200,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
24.02.2020г. Фондация ЦБЗР СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученика Георги Иванов
24.02.2020г. Фондация ЦБЗР СУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученика Иван Маджев
24.02.2020г. Фондация ЦБЗР ОУ Любен Каравелов Парично 450,00 лв. Безвъзмездно Финансово подпомагане на ученичката Христина Терзиева
26.02.2020г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 100,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата от Комплекса
28.02.2020г. Малък театър - Пловдив СУ Душо Хаджидеков Парично 385,00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
04.03.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите на КСУ Олга Скобелева
06.03.2020г. Пловдивска митрополия КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите на КСУ Олга Скобелева
06.03.2020г. Фондация ЦБЗР КСУ Олга Скобелева Парично 1300,00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите на КСУ Олга Скобелева
26.03.2020г. Елена Петрова Тотоланова Община Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
26.03.2020г. Стефан Емилов Стоянов Община Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
30.03.2020г. Авионамс АД Община Пловдив Парично 20000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
30.03.2020г. КЦМ 2000 АД Община Пловдив Парично 20000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
30.03.2020г. КЦМ Трейд Община Пловдив Парично 20000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
02.03.2020г. МИРКАЛ ИНВЕСТ ООД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 2000 ,00 лв. Безвъзмездно За наблюдение от архиелог Христева
11.03.2020г. Анонимен дарител КСУ Олга Скобелева Парично 917.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата от Комплекса
17.03.2020г. ГЛАВСТРОЙ ЕООД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 4240,00 лв. Безвъзмездно За наблюдение от архиелог Коркутова
24.03.2020г. МИРКАЛ ИНВЕСТ ООД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 270,00 лв. Безвъзмездно За наблюдение от архиелог Христева
31.03.2020г. ЮПИТЕР 05 ООД Община Пловдив Парично 20000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
01.04.2020г. Руска Стоянова Вълева Община Пловдив Парично 600.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
03.04.2020г. Пловдивстройресурс АД Община Пловдив Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
03.04.2020г. Георги Атанасов Дамянов Район Северен Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно Район Северен - COVID-19
03.04.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ Олга Скобелева Парично 1000,00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите на КСУ Олга Скобелева
07.04.2020г. ГИТ-В ООД Община Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
13.04.2020г. М СОФТ 2016 ЕООД Община Пловдив Парично 5 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
13.04.2020г. Димитър Георгиев Георгиев Община Пловдив Парично 5 0 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
13.04.2020г. Маргарита Атанасова Дачева Община Пловдив Парично 3 0 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
02.04.2020г. Елена Добрева КСУ Свети Георги Парично 3 0 0.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ Свети Георги
13.04.2020г. Веселка Христемян Георги Величков Слави Георгиев Али Байрам Стефан Аксиев Таня Георгиева Община Пловдив Парично 1720.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
14.04.2020г. Гергана Углешарова КСУ“Олга Скобелова“ Парично 420.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от ЦНСТДМУ
14.04.2020г. ОСРАМ ЕООД КСУ“Олга Скобелова“ Парично 310.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от ЦНСТДМУ
16.04.2020г. Александър Милков Държиков Община Пловдив Парично 30 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
16.04.2020г. Димитър Петков Болев Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
16.04.2020г. Николай Георгиев Георгиев Община Пловдив Парично 50 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
16.04.2020г. Петко Стефанов Илиев Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
16.04.2020г. Костадин Василев Язов Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
16.04.2020г. Георги Николаев Николаев Община Пловдив Парично 50 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
16.04.2020г. АТАЛИ ООД Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
21.04.2020г. Румяна Богданова Толова Община Пловдив Парично 30 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
21.04.2020г. Стоян Василев Алексиев Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
21.04.2020г. Иван Василев Стоянов Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
21.04.2020г. Костадин Димитров Димитров Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
21.04.2020г. Георги Николов Василев Община Пловдив Парично 20 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
21.04.2020г БББ-дистрибуция и логистика ЕООД КСУ“Олга Скобелова“ Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от ЦНСТДМУ
21.04.2020г. Свободна зона –Пловдив АД Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
23.04.2020г. ЕТ МОБИ-ДИК-64 –Лъчезар Кичов Район Северен Парично 20 0.00 лв. Безвъзмездно Район Северен
23.04.2020г. Стефани 82 ЕООД КСУ“Олга Скобелова“ Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ“Олга Скобелова“
24.04.2020г. Мирослав Вълчков Беляшки Община Пловдив Парично 100 0.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
27.04.2020г. Анелия Данчева Йончева КСУ „Св.Св.Константин и Елена“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ „Св.Св.Константин и Елена“
29.04.2020г. Бирен парк ХИЛС ООД Община Пловдив Парично 1761.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
29.04.2020г. Здравко Димитров Димитров Община Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
05.05.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ“Олга Скобелова“
07.05.2020г. Ордена на малките братя Капуцин Регионален археологичен музей – Пловдив Парично 2090.00 лв. Безвъзмездно Археолог Христева - наблюдение
11.05.2020г. Биляна Николова Господарска КСЗУ „Света Петка“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно Потребителите на услуги КСЗУ „Света Петка“
11.05.2020г. Людмила Михайлова Христова Район „Тракия „ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно Район „Тракия“
12.05.2020г. Беристар ЕООД Община Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив - COVID-19
12.05.2020г. Веселина Теодосиева Тодорова - Запрянова СУ „Димитър Матевски“ Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ „Димитър Матевски“ Пловдив
12.05.2020г. Георги Любославов Благоев СУ „Св.Патриарх Евтимий“ Пловдив Парично 400.00 лв. Безвъзмездно За спортни екипи и топки на училищния отбор по волейбол
14.05.2020г. Фууд Деливъри ЕООД СУ „Братя Миладинови“ Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ „Братя Миладинови“ Пловдив
07.05.2020г. Ел Ей Лоджистик ООД Регионален археологичен музей – Пловдив Парично 9500.00 лв. Безвъзмездно Археолог Коркутова - разкопки
27.05.2020г. „Би Ей Глас България“ АД Район „Северен Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
01.06.2020г. Тодор Димитров Русинов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от ЦНСТДМУ към КСУ“Олга Скобелова“
01.06.2020г. Футболен клуб „Лион“ ОУ „Душо Хаджидеков“ Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ „Душо Хаджидеков“
02.06.2020г. Миркал инвест ООД Регионален археологичен музей – Пловдив Парично 60000.00 лв. Безвъзмездно Археолог Христева - разкопки
03.06.2020г. Величка Андонова Гергова КСУ „Свети Георги“ Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно Потребителите на услуги КСУ „Свети Георги“
08.06.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ“Олга Скобелова“
09.06.2020г. „Сити груп Комерс“ ЕООД Район „Северен“ Парично 280.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
09.06.2020г. Ивека 2000 ООД Регионален археологичен музей – Пловдив Парично 2805.00 лв. Безвъзмездно Археолог Груева - наблюдение
09.06.2020г. Ел Ей Лоджистик ООД Регионален археологичен музей – Пловдив Парично 9500.00 лв. Безвъзмездно Археолог Коркутова - разкопки
11.06.2020г. Самюел Бърлс КСУ“Олга Скобелова“ Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ“Олга Скобелова“
23.06.2020г. Фууд Деливъри ЕООД СУ „Братя Миладинови“ Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ „Братя Миладинови“ Пловдив
23.06.2020г. Посолството на Република Гърция Община Пловдив Парично 10000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДПУИ „Свети врач“
24.06.2020г. „Витал ресурс“ ЕООД Район „Северен“ Парично 90.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
25.06.2020г. Би Ей Глас България АД Район "Северен" – Община Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За Район "Северен" – Община Пловдив
24.06.2020г. Ел Ей Лоджистик ООД Регионален археологичен музей – Пловдив Парично 9500.00 лв. Безвъзмездно Археолог Коркутова - разкопки
01.07.2020г. Ангел Георгиев Куков Район „Северен“ Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
07.07.2020г. Пловдивинвест АД Община Пловдив Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно Община Пловдив – COVID-19
07.07.2020г. Ел Ей Лоджистик ЕООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 9500.00 лв. Безвъзмездно За разкопки архиелог Коркутова
07.07.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ“Олга Скобелова“
10.07.2020г. Ел Ей Лоджистик ЕООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 2474.00 лв. Безвъзмездно За разкопки архиелог Коркутова
16.07.2020г. Елена Добрева КСУ“Свети Георги“ Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ „Свети Георги“
22.07.2020г. Костадин Василев Костадинов КСЗУ“Света Петка“ Парично 247.16 лв. Безвъзмездно За децата КСЗУ“Света Петка“
22.07.2020г. Община Пловдив Калин Димитров Петков Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За разходи по лечение на Пенка Калинкова
22.07.2020г. Гайо Шоколад ООД КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
24.07.2020г. Деяник ООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 7887.00 лв. Безвъзмездно За разкопки архиелог Коркутова
31.07.2020г. Недко Тошков Марчев Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 5357.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Божинова
03.08.2020г. Цонко Борисов Недялков КСУДС - Пловдив Парично 637.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ „Майка Тереза“
04.08.2020г. Анонимен дарител КСУ“Олга Скобелова“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За транспортни услуги - летен отдих на децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
04.08.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За транспортни услуги - летен отдих на децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
05.08.2020г. Авел Трейд ЕООД КСУ“Св.Св. Константин и Елена“ Парично 335.00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на море на Йордан Сергеев Славчев от КСУ“Св.Св. Константин и Елена“
05.08.2020г. Детелина - Дрита ЕООД КСУ“Св.Св. Константин и Елена“ Парично 335.00 лв. Безвъзмездно За летен лагер на море на Борис Мариев Танчев от КСУ“Св.Св. Константин и Елена“
07.08.2020г. Община Пловдив Фондация“Културни перспективи“ Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно За реализиране на проекта "Национална стипендия "С усилия към звездите" в раздер "Театър"
10.08.2020г. Солис ЕООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 922.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Миткова
13.08.2020г. Община Пловдив Димитър Ангелов Будаков Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на покъщина,дрехи и други неотложни нужди за дома
26.08.2020г. Неокор билдинг ЕООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 3122.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Коркутова
27.08.2020г. ЕВН България топлофикация Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 2171.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Божинова
27.08.2020г. Деяник ООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 7887.00 лв. Безвъзмездно За разкопки архиелог Коркутова
28.08.2020г. "Витал Ресурс" ЕООД Район "Северен" – Община Пловдив Парично 74.72 лв. Безвъзмездно За Район "Северен" – Община Пловдив
02.09.2020г. ВиК ООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 9555.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Груева
03.09.2020г. Доша 2018 ООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 978.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Божинова
08.09.2020г. Солис ЕООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 7892.50 лв. Безвъзмездно За разкопки архиелог Миткова
09.09.2020г. Амиа инвест ООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 1478.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Божинова
10.09.2020г. Сдружение РН на ОУ"Д.Хаджидеков" ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив Парично 7691.00 лв. Безвъзмездно За охрана на ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив
10.09.2020г. Сдружение РН на ОУ"Д.Хаджидеков" ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив Парично 2100.00 лв. Безвъзмездно За ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив
11.09.2020г. ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕООД СУ "Братя Миладинови" - Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За СУ "Братя Миладинови" - Пловдив
14.09.2020г. Стаматов и син ЕООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 369.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение архиелог Божинова
17.09.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
21.09.2020г. Миркал инвест ООД Регионален Археологически Музей Пловдив Парично 26 790.00 лв. Безвъзмездно За разкопки архиелог Христева
25.09.2020г. "МАИ ИНВЕСТ" ООД Район "Южен" – Община Пловдив Парично 180.00 лв. Безвъзмездно За Район "Южен" – Община Пловдив отдел "Екология" - мероприятия и събития
05.10.2020г. Христина Валентинова Рускова СУ "Братя Миладинови" - Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно За преносими компютри за СУ "Братя Миладинови" - Пловдив
08.10.2020г. ДИМ ИНВЕСТМЪН ООД СУ "Черноризец Храбър" - Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За спортни стоки за СУ "Черноризец Храбър" - Пловдив
13.10.2020г. ВиК ЕООД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 1506.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение на археолог Груева
15.10.2020г. Невена Калайджиева КСУ“Олга Скобелова“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
19.10.2020г. Миркал инвест ООД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 25820.20 лв. Безвъзмездно За разкопки на археолог Христева
19.10.2020г. Американско посолство София РНБ“Иван Вазов“ Парично 2163,20.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американски център
20.10.2020г. Посолство на Република Италия ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив Парично 23470.00 лв. Безвъзмездно За разпространение на италианския език ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив
21.10.2020г. ФУУД Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За СУ "Братя Миладинови" - Пловдив
22.10.2020г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 71.60 лв. Безвъзмездно За Район "Северен"
23.10.2020г. Учителски колектив СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 1287.00 лв. Безвъзмездно За годишен абонамент - сайт "Уча се"
23.10.2020г. Родителски колектив Iб клас СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 117.00 лв. Безвъзмездно За годишен абонамент Iб клас - сайт "Уча се"
26.10.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
26.10.2020г. Илиян Желязков Лалев Район "Северен" Община Пловдив Парично 400.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДФТА "Дилянка"
26.10.2020г. ЕВН България Регионален археологечески музей Пловдив Парично 924.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение на археолог Миткова
26.10.2020г. Родителски колектив СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 320.00 лв. Безвъзмездно За провеждане на състезание "Математика без граници"
04.11.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ“Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
12.11.2020г. Сдружение "Бг Бъди активен" ОУ “Тодор Каблешков“ Парично 250.00 лв. Безвъзмездно Спортни стоки/пособия за ОУ “Тодор Каблешков“
12.11.2020г. Сдружение "Бг Бъди активен" СУ “Димитър Матевски“ Парично 250.00 лв. Безвъзмездно Спортни стоки/пособия за СУ “Димитър Матевски“
12.11.2020г. Сдружение "Бг Бъди активен" ЕГ “Иван Вазов“ Парично 250.00 лв. Безвъзмездно Спортни стоки/пособия за ЕГ “Иван Вазов“
18.11.2020г. ВИПС-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 6842.00 лв. Безвъзмездно За разкопки на археолог Божинова
20.11.2020г. СНЦ "Настоятелство при СУ "Св-Константин-Кирил Философ" СУ "Св-Константин-Кирил Философ" Парично 3519.52 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Св-Константин-Кирил Философ"
26.11.2020г. Диян Костадинов Атанасов СУ “Пейо Крачолов Яворов“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ “Пейо Крачолов Яворов“
26.11.2020г. Клет България ООД ОУ “Димчо Дебелянов“ Парични,под формата на ваучери 500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ “Димчо Дебелянов“
26.11.2020г. Анонимен дарител КСУ “Олга Скобелова“ Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
01.12.2020г. Любомир Руменов Тодоров СУ "Братя Миладинови" - Пловдив Парично 35.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
03.12.2020г. Водоснабдяване и канализация ЕООД Пловдив КСУ “Олга Скобелова“ Парично 400.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
04.12.2020г. Николай Любомиров Иванов КСУ “Олга Скобелова“ Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
09.12.2020г. Стоян Василев Алексиев КСУ “Олга Скобелова“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
10.12.2020г. Витал ресурс ЕООД КСУ “Олга Скобелова“ Парично 81.60 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
10.12.2020г. Стоян Василев Алексиев КСУ “Олга Скобелова“ Парично 60.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
10.12.2020г. ЕВН България Топлофикация ЕАД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 1609.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение на археолог Давидова
15.12.2020г. КИМ 2003 ООД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 18860.00 лв. Безвъзмездно За разкопки на археолог Коркутова
16.12.2020г. "Лингва Мунди Пловдив 1" ЕООД СУ “Димитър Талев“ Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ „Димитър Талев“
16.12.2020г. Би Ей Глас България АД Район “Северен“ Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите и по решение на ръководството
17.12.2020г. Армейски спортен карате клуб "Тракия" СУ “Черноризец Храбър“ Парично 800.00 лв. Безвъзмездно За подаръци на децата от 1 до 4 клас СУ „Черноризец Храбър“
17.12.2020г. Павел Георгиев Павлов КСУ “Олга Скобелова“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
17.12.2020г. Гайо Шоколад ООД КСУ “Олга Скобелова“ Парично 2132.40 лв. Безвъзмездно За изграждане на зимна градина в ЦНСТДБУ
17.12.2020г. ЕВН България Топлофикация ЕАД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 690.00 лв. Безвъзмездно За разкопки на археолог Давидова
22.12.2020г. Сибота ЕООД ОУ “Душо Хаджидеков“ Парично 1800.00 лв. Безвъзмездно Съгласно договор от 10.10.2016 т.13.3.1
23.12.2020г. Гайо Шоколад ООД КСУ “Олга Скобелова“ Парично 2134.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
30.12.2020г. Миркал инвест ООД Регионален археологечески музей Пловдив Парично 5730.20 лв. Безвъзмездно За разкопки на археолог Христева
04.01.2021г. Елена Добрева КСУ “Свети Георги“ Парично 600.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
04.01.2021г. Обществен съвет на родители СУ “Константин Величков“ Парично 1300.00 лв. Безвъзмездно За учениците на СУ “Константин Величков“
05.01.2021г. Михаил Стоянов Бозуков КСУ “Олга Скобелова“ Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
13.01.2021г. MGL GROUPE LANVIGE Франция СУ “Св. Паисий Хилендарски“ Парично 7000.00 евро Безвъзмездно За компютри на учителите в СУ “Св. Паисий Хилендарски“
13.01.2021г. Невена Калайджиева КСУ “Олга Скобелова“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
20.01.2021г. Николай Кипрянов Миладинов КСУ “Св.Св. Константин и Елена“ Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ “Св.Св. Константин и Елена“
20.01.2021г. Дичо Митев Иванов РНБ “Иван Вазов“ Парично 20.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на книги за РНБ “Иван Вазов“
28.01.2021г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунов ООД КСУДС - Пловдив Парично 6000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУДС - Пловдив
05.02.2021г. Родители на ученици ОУ "Димитър Талев" - Пловдив Парично 160.00 лв. Безвъзмездно За организиране на състезание "Математика без граници"
11.02.2021г. MEL GROUPE LANVIGE Франция СУ "Св.Паисий Хилендарски" - Пловдив Парично 7000.00 евро Безвъзмездно За компютри на работни места учители
11.02.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ “Олга Скобелова“ Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
13.02.2021г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" - Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
19.02.2021г. Издателство "Просвета - София" АД СУ "Свети Патриарх Евтимий" - Пловдив Парично 750.00 лв. Безвъзмездно За видеонаблюдение в СУ "Свети Патриарх Евтимий"
23.02.2021г. Стойна Иванова Ковачева КСУ “Олга Скобелова“ Парично 600.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих надецата и младежите от КСУ „Олга Скобелова“
23.02.2021г. Вега консулт ООД ОУ “Панайот Волов“ Парично 250.00 лв. Безвъзмездно За подобрямане материално-техническа база
23.02.2021г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на ученика Георги Гаврилов Иванов
23.02.2021г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на ученика Иван Петков Маджев
25.02.2021г. ВиК ЕООД Благоевград КСУ “Олга Скобелова“ Парично 533.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите,част от КСУ „Олга Скобелова“
26.02.2021г. Анонимен дарител КСУ “Олга Скобелова“ Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите, част от КСУ „Олга Скобелова“
01.03.2021г. Константин Стефанов Стаматов КСУ “Св.Св.Константин и Елена“ Парично 1896.00 лв. Безвъзмездно За доставка и монтаж на преградна стена в КСУ “Св.Св.Константин и Елена“
01.03.2021г. Витал ресурс Район "Северен" - Пловдив Парично 96,00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството Район "Северен"
04.03.2021г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" - Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
04.03.2021г. Георги Симеонов Маринов КСУДС - Пловдив Парично 545.75 лв. Безвъзмездно За лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
05.03.2021г. Дим инвестмънт ООД СУ "Черноризец Храбър" - Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата със СОП в СУ "Черноризец Храбър"
09.03.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите на КСУ "Олга Скобелева"
10.03.2021г. Родители и персонал КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - Пловдив Парично 1160.00 лв. Безвъзмездно За летен лагер - море на потребителите КСУ "Св.Св.Константин и Елена"
10.03.2021г. Синди Валентинова Маджар КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата от КЦ и девойките от ПЖ на КСУ "Олга Скобелева"
11.03.2021г. Сдружение "БГ Бъди активен" ДГ "Майчина грижа" - Пловдив Парично 250.00 лв. Безвъзмездно Да се използват за разделно събиране на БО
15.03.2021г. 4Б клас СУ"Свети Седмочисленици" КСУДС - Пловдив Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
22.03.2021г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 50.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите на КСУ "Олга Скобелева"
25.03.2021г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" ДПЛУИ "Свети Врач" - Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За подмяна на дограма в ДПЛУИ "Свети Врач" - Пловдив
26.03.2021г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите на КСУ "Олга Скобелева"
26.03.2021г. Бултекс 99 ЕООД и клиенти КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите на КСУ "Олга Скобелева"
30.03.2021г. GLOBAL GIVING FOUNDATION INS USA МГ "Академик Кирил Попов" - Пловдив Парично 404.37 лв. Безвъзмездно За нуждите на МГ "Академик Кирил Попов" - Пловдив
09.04.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите на КСУ "Олга Скобелева"
15.04.2021г. Родители на ученици от ОУ "Димитър Талев" ОУ "Димитър Талев" - Пловдив Парично 118.00 лв. Безвъзмездно За организация на състезание "Математика без граници"
22.04.2021г. Агро Пловдив ООД СУ "Черноризец Храбър" - Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на туи за дворно пространство
22.04.2021г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 795.00 лв. Безвъзмездно За електромер Преходно жилище ул. "Иван Драсов"
22.04.2021г. СО на СБУ към КНСБ в ОУ "Димитър Талев" ОУ "Димитър Талев" - Пловдив Парично 700.00 лв. Безвъзмездно За кетъринг,тържество - 50 годишнина ОУ "Димитър Талев"
23.04.2021г. МН-Парти ООД ОУ "Димитър Талев" - Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За кетъринг,тържество - 50 годишнина ОУ "Димитър Талев"
23.04.2021г. Артисет ООД СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За организация на концерт - 85 годишнина на СУ "Любен Каравелов"
23.04.2021г. Инвенио РК ЕООД СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 4000.00 лв. Безвъзмездно За организация на концерт - 85 годишнина на СУ "Любен Каравелов"
23.04.2021г. Би Ей Глас България АД Район "Северен" - Община Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Район "Северен" - Община Пловдив
26.04.2021г. Боян Савов КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 2670.00 лв. Безвъзмездно За летен лагер децата и младежите от ЦНСТДМУ
27.04.2021г. Невена Калайджиева КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За електромер Преходно жилище ул. "Иван Драсов"
05.05.2021г. MW M DENNEY КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 390.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
05.05.2021г. Снежана Запрянова Арслан КСУ "Олга Скобелева" - Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
05.05.2021г. Веселина Балтова, благотворителен базар, служители КЦМ 2000 АД КСУДС- Пловдив Парично 1005.00 лв. Безвъзмездно За летен лагер децата ЦНСТ "Майка Тереза"
07.05.2021г. КЦМ 2000 АД ОИ "Старинен Пловдив" Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно За виртуална реалност 1 етап, Баптистерий в Малка базилика
10.05.2021г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" - Пловдив Парично 76.00 лв. Безвъзмездно За нуждите Район "Северен" - Пловдив
10.05.2021г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" - Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За нуждите ва СУ "Братя Миладинови" - Пловдив
11.05.2021г. Родители и персонал КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - Пловдив Парично 1180.00 лв. Безвъзмездно За нуждите ва КСУ "Св.Св.Константин и Елена"
12.05.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева"- Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
13.05.2021г. Клет България ООД ОУ "Панайот Волов"- Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За помощни материали с образователна цел
17.05.2021г. Сдружение на българските начални учители ОУ "Димитър Талев"- Пловдив Парично 818.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Димитър Талев"
17.05.2021г. Сибота ЕООД ОУ "Панайот Волов"- Пловдив Парично 1200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Панайот Волов"
20.05.2021г. Димитър Косев Дошков ДПЛУИ "Свети Врач" - Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДПЛУИ "Свети Врач" - Пловдив
20.05.2021г. Общинска фондация "Пловдив 2019" РНБ "Иван Вазов" - Пловдив Парично 10339.00 лв. Безвъзмездно За дейности по проект "Изкуство и обществено простронство:..."
26.05.2021г. Дим инвестмънт ООД СУ "Черноризец Храбър"- Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата със СОП
26.05.2021г. Дим инвестмънт ООД СУ "Черноризец Храбър"- Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За спортни принадлежност, съгласно договор
27.05.2021г. Бизнес Лейди клуб Пловдив КСУ "Княгиня Мария-Луиза"- Пловдив Парично 646.00 лв. Безвъзмездно За децата от комплекса - ваучери за книги
27.05.2021г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 450.00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на ученика Георги Гаврилов Иванов
27.05.2021г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 450.00 лв. Безвъзмездно За подпомагане на ученика Иван Петков Маджев
28.05.2021г. Общинска фондация Пловдив Регионален етнографски музей- Пловдив Парично 8425.90 лв. Безвъзмездно За участие в проект "наследство и дарителство"
01.06.2021г. Мирослава Георгиева Какевска КСУ "Св.Св.Константин и Елена" - Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите ва КСУ "Св.Св.Константин и Елена"
02.06.2021г. Родители на ученици от 1А,1Б,1В,1Г и 1Д клас СУ "Димитър Матевски" - Пловдив Парично 1880.00 лв. Безвъзмездно За туристическо пътуване до Карлово
03.06.2021г. Родители на ученици от 3В и 3Д клас СУ "Димитър Матевски" - Пловдив Парично 8639.00 лв. Безвъзмездно За туристическо пътуване "Училище сред природата"
03.06.2021г. Родители на ученици от 3А и 3Б клас СУ "Димитър Матевски" - Пловдив Парично 9435.00 лв. Безвъзмездно За туристическо пътуване "Училище сред природата"
03.06.2021г. КЦМ 2000 АД КСУ "Олга Скобелева" Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За театрални постановки с главни герои децата и младежите
04.06.2021г. Училищно настоятелство 2000 СУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Пловдив Парично 720.00 лв. Безвъзмездно За участие в НС "Фолклорна плетеница"
08.06.2021г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" - Пловдив Парично 72.40 лв. Безвъзмездно За нуждите на Район "Северен" - Пловдив
09.06.2021г. Съюз на българските начални учители ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив Парично 2707.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив
14.06.2021г. Родители на ученици от иновативни паралелки СУ "Любен Каравелов" - Пловдив Парично 11025.00 лв. Безвъзмездно За иновативна творческа практика
15.06.2021г. Дипломатически институт към МВнР София ОИ "Старинен Пловдив" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За експозиция на Златю Бояджиев в къщата на д-р Стоян Чомаков
16.06.2021г. Родители на ученици от ОУ "Димитър Талев" - Пловдив ОУ "Димитър Талев" - Пловдив Парично 5230.00 лв. Безвъзмездно За кампания "Да оставя частица от себе си в моето училище"
17.06.2021г. Живко Желев СУ "Димитър Матевски" - Пловдив Парично 60.00 лв. Безвъзмездно За материали с детски песни
21.06.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
21.06.2021г. "Еньо Бончев Продакшън" ООД ОИ "Старинен Пловдив" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За провеждане 1 издание "Празник на розата в къща Хиндилиян"
21.06.2021г. Васка Тонева, Нина Кръстева, Стефка Бушева РНБ "Иван Вазов" Парично 660.00 лв. Безвъзмездно За климатик Детски отдел на РНБ "Иван Вазов"
22.06.2021г. Роза импекс ООД ОИ "Старинен Пловдив" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За провеждане 1 издание "Празник на розата в къща Хиндилиян"
28.06.2021г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Парично 40.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
30.06.2021г. GLOBAL GIVING FOUNDATION INS, USA МГ "Академик Кирил Попов" Парично 143.82 лв. Безвъзмездно За нуждите на МГ "Академик Кирил Попов"
30.06.2021г. Би Ей Глас България ЕАД Район "Северен" Община Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Район "Северен" по решение на ръководството
01.07.2021г. МП Строй инвест ООД Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 1717.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Божинова
06.07.2021г. ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕООД СУ "Братя Миладинови" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите СУ "братя Миладинови"
06.07.2021г. Йоана Акинита ООД Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 11018.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Груева
08.07.2021г. Родители на ученици от ОУ "Димитър Талев" ОУ "Димитър Талев" Парично 380.00 лв. Безвъзмездно Дарителска кампания "Да оставя частица от себе си в моето училище", реновиране на коридорите
09.07.2021г. Фондация "Социална чайна" клон Пловдив КСУДС - Пловдив Парично 2137.11 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
09.07.2021г. Хосеп Арменак Калайджиян Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 1700.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Коркутова
13.07.2021г. Невена Калайджиева КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
16.07.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
19.07.2021г. КЦМ 2000 АД ОИ "Старинен Пловдив" Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно За организеране на събитията, част от празниците на Стария град
20.07.2021г. Евроклас консулт ЕООД СУ "Братя Миладинови" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите СУ "братя Миладинови"
29.07.2021г. Светозар Иванов Йорданов Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 4000.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Коркутова
31.07.2021г. ЕВН България топлофикация Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 1473.50 лв. Безвъзмездно За наблюдение арх. Груева
02.08.2021г. МП Строй инвест ООД Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 2991.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Божинова
05.08.2021г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 163.24 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
13.08.2021г. Йоана Акинита ООД Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 3622.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Груева
17.08.2021г. Гергина Петкова Димитрова-Миткова Район "Южен" Община Пловдив Парично 240.00 лв. Безвъзмездно Преодоляване на икономически последствия от COVID-19
27.08.2021г. Хосвитал АД Район "Южен" Община Пловдив Парично 130.00 лв. Безвъзмездно За събиране на пласмосови калачки "метално сърце"
27.08.2021г. МУ - Пловдив Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 8558.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Коркутова
31.08.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
01.09.2021г. Павел Георгиев Павлов КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
01.09.2021г. Елена Добрева КСУ "Свети Георги" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ "Свети Георги"
02.09.2021г. УН при ОУ "Яне Сандански" ОУ "Яне Сандански" Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно За подмяна на осветлението в класните стаи
02.09.2021г. БИ ЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ Район "Северен" - Община Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Район "Северен" - Община Пловдив
10.09.2021г. Обществен съвет на родителите СУ "Константин Величков" СУ "Константин Величков" Парично 689.00 лв. Безвъзмездно За принтер в СУ "Константин Величков"
10.09.2021г. Еконт експрес ООД ДГ "Майчина грижа" Парично 2829.20 лв. Безвъзмездно За интерактивна дъска, видеопроектор, стойка и кабел
14.09.2021г. Армейски спортен карате клуб "Тракия" СУ "Черноризец Храбър" Парично 800.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Черноризец Храбър"
16.09.2021г. Родители на ученици 3 Б клас ОУ "Димитър Талев" Парично 1250.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Димитър Талев"
16.09.2021г. ВУАРР Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 1200.00 лв. Безвъзмездно За издаване на каталог "Майстори на карикатурата" 2021
20.09.2021г. Сиенит строителна група АД Регионален етнографски музей - Пловдив Парично 1672.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение арх. Божинова
21.09.2021г. Анелия Георгиева Богданова - Цолова НУ "Климент Охридски" Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на НУ "Климент Охридски"
23.09.2021г. Доля Стоилова Александрова - старши учител СУ "Димитър Матевски" Парично 250.00 лв. Безвъзмездно За градинска пейка за класна стая на открито в двора на СУ "Димитър Матевски"
04.10.2021г. КМД ЕООД ОУ "Панайот Волов" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на ОУ "Панайот Волов"
04.10.2021г. Гайо шоколад ООД КСУ "Олга Скобелева" Парично 1839.48 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
04.10.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
06.10.2021г. Елена Добрева КСУ "Свети Георги" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУ "Свети Георги"
07.10.2021г. Родители и персонал КСУ "Св. Св. Константин и Елена" Парично 1056.00 лв. Безвъзмездно При индентифицирана необходимост по разпореждане на директора
11.10.2021г. Фондация "Социална чайна" клон Пловдив КСУДС - Пловдив Парично 47.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
13.10.2021г. Невена Калайджиев КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
14.10.2021г. Георги Владимиров Петров КСУ "Олга Скобелева" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
19.10.2021г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД ОУ "Райна Княгиня" - Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
21.10.2021г. Фондация "За нашите деца" клон Пловдив Община Пловдив Парично 10000.00 лв. Безвъзмездно Целево за "Комплекс за ранно детско развитие"
25.10.2021г. Родители на ученици на ОУ "Димитър Талев" ОУ "Димитър Талев" Парично 288.00 лв. Безвъзмездно Целево за състезание "Математика без граници"
26.10.2021г. Американско посолство РНБ "Иван Вазов" - Пловдив Парично 6175.04 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американския център
27.10.2021г. Сити пропъртис ЕООД Район "Северен" - Община Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
27.10.2021г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" - Община Пловдив Парично 99.60 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
05.11.2021г. Стефан Ивелинов Ерменков КСУ "Олга Скобелева" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
08.11.2021г. Йорданка Матеева СУ "Братя Миладинови" Парично 116.61 лв. Безвъзмездно За нуждите на 2А клас СУ "Братя Миладинови"
08.11.2021г. Учителски колектив СУ "Братя Миладинови" Парично 1287.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
10.11.2021г. Гьоте Институт РНБ "Иван Вазов" Парично 977.90 лв. Безвъзмездно За нуждите на немската читалня
15.11.2021г. Социал Арт ЕООД ОУ "Душо Хаджидеков" - Пловдив Парично 95.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Душо Хаджидеков"
17.11.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
19.11.2021г. Фууд Деливъри Еспрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Парично 450.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
23.11.2021г. Тихомир Георгиев Лазаров СУ "Св.Софроний Враченски" - Община Пловдив Парично 770.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Св.Софроний Враченски"
24.11.2021г. София инвест - 2020 ЕООД Район "Северен" - Община Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
24.11.2021г. Българска ортодоксална църква КСУ "Олга Скобелева" Парично 29224.70 лв. Безвъзмездно За ремонт:външен и покрив на ПЖ към КСУ "Олга Скобелева"
26.11.2021г. Сибота ЕООД ОУ "Душо Хаджидеков" Парично 600.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Душо Хаджидеков"
29.11.2021г. Елена Кристиано Район "Северен" - Община Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
30.11.2021г. Италиански културен институт - София ЕГ "Иван Вазов" - Община Пловдив Парично 16435.00 лв. Безвъзмездно За изучаване и разпространение на италиански език и култура
02.12.2021г. Сдружение РН на ОУ "Душо Хаджидеков" ОУ "Душо Хаджидеков" Парично 5000.00 лв. Безвъзмездно За плащане на охраната на ОУ "Душо Хаджидеков"
03.12.2021г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Парично 210.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
07.12.2021г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
10.12.2021г. Гергина Петкова Димитрова-Миткова Район "Южен" - Община Пловдив Парично 457.50 лв. Безвъзмездно За превенция Ковид-19 Район "Южен"
13.12.2021г. Дим инвестмънт ООД СУ "Черноризец Храбър" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата със СОП на СУ "Черноризец Храбър"
15.12.2021г. Антон Ивов Вълков КСУ "Олга Скобелева" Парично 80.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
15.12.2021г. Би Ей Глас България" ЕАД Район "Северен" Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководство Район "Северен"
15.12.2021г. Анелия Георгиева Богданова-Цолова НУ "Климент Охридски" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на НУ "Климент Охридски"
16.12.2021г. Павел Георгиев Павлов КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
16.12.2021г. Ангел Ангелов, Мария Ангелова КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
16.12.2021г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
20.12.2021г. Фууд Деливъри Еспрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Парично 400.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
20.12.2021г. MW M DENNEY КСУ "Олга Скобелева" Парично 487.50 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
21.12.2021г. Венелин Васков Вълков КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
22.12.2021г. Димитър Елкин ОУ "Захари Стоянов" Парично 124.20 лв. Безвъзмездно За въстановяване на щети по входна врата на училището
23.12.2021г. Гайо шоколад КСУ "Олга Скобелева" Парично 3100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
04.01.2022г. Елена Добрева КСУ "Свети Георги" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на потребителите на КСУ "Свети Георги"
04.01.2022г. Стоянка Владимирова Груйчева КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
05.01.2022г. КАМ -919 ЕООД ОУ "Захари Стоянов" Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За текущ ремонт на училището
06.01.2022г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Парично 196.40 лв. Безвъзмездно За Район "Северен" по решение на ръководството
06.01.2022г. Атанас Йосифов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
06.01.2022г. Сибота ЕООД ОУ "Душо Хаджидеков" Парично 1200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Душо Хаджидеков"
07.01.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
10.01.2022г. Георги Димитров Димитров КСУ "Олга Скобелева" Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
13.01.2022г. Дружество "Родина Сидни Австралия" КСУ "Олга Скобелева" Парично 1600.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
17.01.2022г. Невена Калайджиева КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
18.01.2022г. Община Пловдив ОД МВР - Пловдив Парично 4000.00 лв. Безвъзмездно За "Система за видеонаблюдение и контрол вход-изход Пловдив"
18.01.2022г. Бултекс 9 ЕООД КСУ "Олга Скобелева" Парично 1066.70 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
31.01.2022г. Дружество "Родина Сидни Австралия" КСУ "Олга Скобелева" Парично 1173.51 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
31.01.2022г. Рудес ЕООД ОУ "Пенчо Славейков" Парично 600.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Пенчо Славейков"
01.02.2022г. Enno Tiemeier und Willem Tiemeier КСУ "Олга Скобелева" Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За децата от кризистен център към КСУ "Олга Скобелева"
09.02.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
10.02.2022г. Родители на ученици на ОУ "Димитър Талев" ОУ "Димитър Талев" Парично 226.00 лв. Безвъзмездно За организация на състезание "Математика без граници"
17.02.2022г. Валентин Йовков Тончев ФЕГ "Антоан Дьо Сент-Екзюпери" Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За подпомагане дейността на Европейски клуб
21.02.2022г. Община Пловдив Весела Живкова Георгиева Парично 13000.00 лв. Безвъзмездно За рехабилитация на Живко Томов Георгиев
21.02.2022г. Липера - Гип ЕООД КСУ "Олга Скобелева" Парично 600.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
22.02.2022г. Фондация "Социална чайна" КСУДС Пловдив Парично 155.00 лв. Безвъзмездно За конна езда за децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
23.02.2022г. Фондация "Социална чайна" КСУДС Пловдив Парично 175.00 лв. Безвъзмездно За конна езда за децата от ЦНСТ "Детска къща"
24.02.2022г. Туристическа компания ЕООД КСУ "Олга Скобелева" Парично 450.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
04.03.2022г. Валспорт - 87 ЕТ Район "Северен" Парично 150.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
08.03.2022г. Димитър Иванов Абаджиев ДГ "Снежанка" Парично 5264.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на образувателно решение LEGO Education
08.03.2022г. Айгер инженеринг ООД КСУДС Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За билети за театър за децата от ЦНСТ "Детска къща" и "Майка Тереза"
14.03.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Парично 300.00 лв. Безвъзмездно Зануждите на СУ "Братя Миладинови"
14.03.2022г. Мотокар сервиз Терзиеви и Узунови ООД КСУДС Пловдив Парично 6000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на КСУДС Пловдив
14.03.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
14.03.2022г. Рудес ЕООД ОУ "Пенчо Славейков" Парично 1200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Пенчо Славейков"
15.03.2022г. КЦМ 2000 АД ОИ "Старинен Пловдив" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За откриване на изложба, Ден на отворени врати и концерт
16.03.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
30.03.2022г. Декатлон България ЕООД Община Пловдив Парично 600.00 лв. Безвъзмездно Награди ваучери "Да почистим Пловдив чисто - зелено"
17.03.2022г. Чудомира Пинджева КСУДС Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери наа децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
18.03.2022г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Парично 1800.50 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
18.03.2022г. Цило Петкон Нейчев ОУ "Елин Пелин" Парично 250.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на материали в конкурс "Приказките оживяват"
21.03.2022г. Обществен съвет на родителите при СУ "Константин Величков" СУ "Константин Величков" Парично 2100.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на столове в Актовата зала на СУ "Константин Величков"
21.03.2022г. СНЦ "Коматевци за Коматево" ДГ "Ралица" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДГ "Ралица"
22.03.2022г. Стриймъри КСУ "Олга Скобелева" Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
23.03.2022г. КАМ-919 ЕООД ДГ "Ралица" Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ДГ "Ралица"
28.03.2022г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" КСУ "Олга Скобелева" Парично 2520.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
31.03.2022г. GLOBALGIVING FOUNDATION INC МГ "Академик Кирил Попов" Парично 552.41 лв. Безвъзмездно За нуждите на МГ "Академик Кирил Попов"
01.04.2022г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Парично 145.20 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
01.04.2022г. Обществен съвет на родители СУ "Константин Величков" Парично 400.00 лв. Безвъзмездно За маси в Актова зала на СУ "Константин Величков"
04.04.2022г. Хосвитал АД Район "Южен" Парично 190.00 лв. Безвъзмездно По закупуване на "метално сърце"
04.04.2022г. Таня Ангелова Маринова КСУДС Пловдив Парично 120.00 лв. Безвъзмездно За тренировки по лека атлетика на дете от ЦНСТ "Детска къща"
06.04.2022г. Татяна Димитрова Стоицова, СОУ "Св.Софроний Врачански" Община Пловдив Парично 1150.00 лв. Безвъзмездно В помощ на бездомните животни, блоготворителна кампания СОУ
06.04.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
11.04.2022г. Валентин Веселинов Василев Район "Северен" Парично 150.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството на Район "Северен"
11.04.2022г. Родители на ученици от ОУ "Димитър Талев" ОУ "Димитър Талев" Парично 186.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Димитър Талев"
12.04.2022г. Невена Калайджиева КСУ "Олга Скобелева" Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
12.04.2022г. Лингва Мунди Пловдив 1 ЕООД ОУ "Димитър Талев" Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Димитър Талев"
14.04.2022г. ITW APPLIANCE COMPONENTS EOOD КСУ "Олга Скобелева" Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
15.04.2022г. Веселка Ангелова Кръстанова КСУ "Олга Скобелева" Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
15.04.2022г. Тодор Димитров Русинов КСУ "Олга Скобелева" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
21.04.2022г. Мария Христозова КСУДС Пловдив Парично 531.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
21.04.2022г. Фондация БИКОУЗ РНБ "Иван Вазов" Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За Американски корнер в РНБ "Иван Вазов" Пловдив
26.04.2022г. ПАРК УЕЙ ЕООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 5613.30 лв. Безвъзмездно За наблюдение археолог Коркутова
28.04.2022г. Общинска фондация Пловдив 2019 Регионален етнографски музей Пловдив Парично 3611.10 лв. Безвъзмездно Участие в проект "Наследство и дарителство"
28.04.2022г. БИ ЕЙ ГЛАС ЕАД Район "Северен" Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
28.04.2022г. Антоанета Борисова Стамболджиева СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За честване на 80годишнина на СУ "Св. Патриарх Евтимий"
03.05.2022г. Община Пловдив Евгения Минкова Богданова Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За покриване на разходи за родено пето дете
04.05.2022г. ИЛЕЛ ЕООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 5613.30 лв. Безвъзмездно За наблюдение археолог Коркутова
04.05.2022г. ДИГ ИНВЕСТ ЕООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 12750.00 лв. Безвъзмездно За разкопки археолог Божинова
03.05.2022г. Благотворителен базар СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив Парично 1171.93 лв. Безвъзмездно За честване на 80годишнина на СУ "Св. Патриарх Евтимий"
09.05.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
10.05.2022г. Ивайло Георгиев Коларов РНБ "Иван Вазов" Пловдив Парично 130.00 лв. Безвъзмездно За Дигитален център РНБ "Иван Вазов" Пловдив
10.05.2022г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" СУ "Любен Каравелов" Пловдив Парично 750.00 лв. Безвъзмездно За ученика Георги Гаврилов Иванов
10.05.2022г. Фондация "Център за безопастност и здраве при работа" СУ "Любен Каравелов" Пловдив Парично 750.00 лв. Безвъзмездно За ученичката Кристияна Генадиева Генчева
11.05.2022г. Светла Павлова Петева-Симеонова СУ "Св.Св. Кирил и Методий" Пловдив Парично 50.00 лв. Безвъзмездно За награда конкурс 3D лого на СУ "Св.Св. Кирил и Методий" Пловдив
11.05.2022г. Симона Пламенова Ефремова КСУДС Пловдив Парично 560.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
11.05.2022г. Юлия Костадинова КСУДС Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
12.05.2022г. Екатерина Боянова Найденова СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив Парично 790.47 лв. Безвъзмездно За честване на 80 годишнина на СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив
16.05.2022г. МН-Парти ООД ОУ "Яне Сандански" Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
18.05.2022г. Райна Славчева Узунова ДГ "Росица" Пловдив Парично 270.00 лв. Безвъзмездно За рожден ден - юбилей на ДГ "Росица"
18.05.2022г. Стойка Василева Костурска ДГ "Росица" Пловдив Парично 280.00 лв. Безвъзмездно За рожден ден - юбилей на ДГ "Росица"
18.05.2022г. Станимир Атанасов Велков ДГ "Росица" Пловдив Парично 290.00 лв. Безвъзмездно За рожден ден - юбилей на ДГ "Росица"
18.05.2022г. Ася Методиева Докторова ДГ "Росица" Пловдив Парично 270.00 лв. Безвъзмездно За рожден ден - юбилей на ДГ "Росица"
18.05.2022г. Радина Георгиева Андреева ДГ "Росица" Пловдив Парично 280.00 лв. Безвъзмездно За рожден ден - юбилей на ДГ "Росица"
18.05.2022г. Десислава Светлозарова Дойчинска ДГ "Росица" Пловдив Парично 140.00 лв. Безвъзмездно За рожден ден - юбилей на ДГ "Росица"
19.05.2022г. А1 България ЕАД СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
20.05.2022г. Акварел ООД ОУ "Райна Княгиня" Пловдив Парично 2500.00 лв. Безвъзмездно За пленер за изящни изкуства, 50 годишнина
25.05.2022г. НЧ "Иван Вазов - 1931" СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За транспорт и застраховка НС "Фолклорна плетеница
26.05.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови" Пловдив
30.05.2022г. Лена Иванова Павлова КСЗУ "Света Петка" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За ремонт на детска площадка
30.05.2022г. Фондация "Малки слънца големи сърца" КСУДС Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери за децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
02.06.2022г. Ивтомоди ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 468.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
02.06.2022г. Ривиера тур ООД СУ "Патриарх Евтимий" Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За подобряване на материално-техническата база
06.06.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери за децата от ЦНСТ "Детска къща"
06.06.2022г. Регионален природонаучен музей Пловдив Кризистен център за деца "Рада Киркович" Пловдив Парично 1126.35 лв. Безвъзмездно За закупуване на дрехи, обувки и консумативи
08.06.2022г. Организация Социал Арт - театър Алувия ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив Парично 137.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на училището
08.06.2022г. Евелина Русева Палакова СУ "Любен Каравелов" Пловдив Парично 320.00 лв. Безвъзмездно За национални костюми и аксесоари
10.06.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
14.06.2022г. Валентин Веселинов Василев Район "Северен" Община Пловдив Парично 150.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
17.06.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери за децата от ЦНСТ "Детска къща"
17.06.2022г. Чудомира Пинджева КСУДС Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери за децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
20.06.2022г. Хосвитал ЕООД Район "Южен" Община Пловдив Парично 207.00 лв. Безвъзмездно За събиране на капачки - метално сърце
20.06.2022г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 176.80 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
23.06.2022г. ДИГ ИНВЕСТ ЕООД Регионален археологически музей Пловдив Парично 12750.00 лв. Безвъзмездно За разкопки археолог Божинова
28.06.2022г. GLOBALGIVING FONDATION INC САЩ МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив Парично 1129.51 лв. Безвъзмездно За нуждите на МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив
04.07.2022г. Станислам Красимиров Станчев КСУДС Пловдив Парично 1455.30 лв. Безвъзмездно За летни лагери за децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
04.07.2022г. Регионален природонаучен музей Пловдив Кризистен център за деца "Рада Киркович" Пловдив Парично 141.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на дрехи, обувки и консумативи
05.07.2022г. Сибота ЕООД ОУ "Димитър Талев" Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Димитър Талев" Пловдив
05.07.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери за децата от ЦНСТ "Детска къща"
06.07.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив Парично 545.00 лв. Безвъзмездно За материално-техническа база на СУ "Свети Патриарх Евтимий"
08.07.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови" Пловдив
08.07.2022г. Виолета и Слави Вазови КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
14.07.2022г. Невена Калайджиева КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
15.07.2022г. Ивтомоди ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 127.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
18.07.2022г. Нова трейд ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 75.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
19.07.2022г. Слав Димитров Мерджанов МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив Парично 800.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив
22.07.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
22.07.2022г. Ангел Лазаров Лазаров КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За изграждане на склад в ЦНСТДМУ към КСУ "Олга Скобелева"
26.07.2022г. Женя Николова Садъчева СУ "Свети патриарх Евтимий" Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно За материали и ремонт на кабинет 9 в СУ "Свети патриарх Евтимий"
26.07.2022г. Би Ей Глас България ЕАД Район "Северен" Община Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
08.08.2022г. Дениз Назим Кадир КСУДС Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За хранителни продукти за децата от ЦНСТ "Детска къща"
10.08.2022г. Община Пловдив Иво Ангелов Пачов Парично 10000.00 лв. Безвъзмездно По жизненоважна операция за Бояна Пачова
10.08.2022г. Васко Методиев Асенов Район "Северен" Община Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
11.08.2022г. Холдинг КЦМ 2000 АД ОИ "Старинен Пловдив" Парично 2500.00 лв. Безвъзмездно За събития от празници на Стария град 2022 г.
12.08.2022г. Тоде Тодев РНБ "Иван Вазов" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на РНБ "Иван Вазов" Пловдив
17.08.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от КСУ "Олга Скобелева"
22.08.2022г. Автомоди ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 123.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
22.08.2022г. Аква трийтмънт АД КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 4000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от резидентни услуги към КСУ "Олга Скобелева"
23.08.2022г. Гайо шоколад ООД КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1100.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и мледежите от КСУ "Олга Скобелева"
26.08.2022г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 211.20 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
07.09.2022г. Дениз Назим Кадир КСУДС Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За хранителни продукти за децата от ЦНСТ "Детска къща"
07.09.2022г. Фатме Муса Илияз КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 3200.00 лв. Безвъзмездно За спортни екипи,бельо и почерпка надецата от КСУ "Олга Скобелева"
12.09.2022г. Нова трейд Район "Северен" Община Пловдив Парично 186.20 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
15.09.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
19.09.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ "Детска къща"
27.09.2022г. Автомоди ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 140.70 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
27.09.2022г. Елена Георгиева Райчева СУ "Свети Климент Охридски" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За ремонт на таблет
04.10.2022г. Холдинг КЦМ 2000 "КЦМ Благодетел" КСУДС Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За уроци пиано и солфеж на Т.Карабаджакова от ЦНСТ "Майка Тереза"
06.10.2022г. ОУ "Стоян Михайловски" СУ "Душо Хаджидеков" Пловдив Парично 830.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Душо Хаджидеков"
10.10.2022г. Нова трейд Район "Северен" Община Пловдив Парично 201.80 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
11.10.2022г. Невена Калайджиева КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
11.10.2022г. Сибота ЕООД СУ "Душо Хаджидеков" Пловдив Парично 2195.89 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Душо Хаджидеков"
13.10.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД ОУ "Райна Княгиня" Пловдив Парично 1500.00 лв. Безвъзмездно За честване първи учебен ден в ОУ "Райна Княгиня"
14.10.2022г. Учителски колектив СУ "Братя Миладинова" Пловдив Парично 739.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Константин Величков"
18.10.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
18.10.2022г. Автомоди Район "Северен" Община Пловдив Парично 155.60 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
18.10.2022г. Анди 86 ЕООД СУ "Св.Паисий Хилендарски" Парично 150,00 Безвъздмездно За нуждите на СУ "Св.Паисий Хилендарски"
19.10.2022г. Обществен съвет на родителите СУ "Константин Величков" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Константин Величков" Пловдив
21.10.2022г. Вестел 2002 ООД КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от резидентни услуги - празничен обяд
25.10.2022г. Чудомира Пинджева КСУДС Пловдив Парично 380.00 лв. Безвъзмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
25.10.2022г. Витал ресурс ЕООД Район "Северен" Община Пловдив Парично 177.20 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
25.10.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
27.10.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ "Детска къща"
28.10.2022г. СКЛА Маратон Пловдив СУ "Свети Свети Кирил и Методий" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За организация и транспорт на ученици в конкурси и концерти
28.10.2022г. Американско посолство РНБ "Иван Вазов" Пловдив Парично 5862.61 лв. Безвъзмездно За нуждите на Американски център
31.10.2022г. Електроразпределение Юг ЕАД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 4693.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение арх. Кортукова
01.11.2022г. Таня Андонова КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 292.50 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от резидентни услуги към КСУ "Олга Скобелева"
01.11.2022г. ПДП 19 ООД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 36834.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх. Кортукова
04.11.2022г. Росица Христова Василева СУ "Свети Свети Кирил и Методий" Пловдив Парично 1675.00 лв. Безвъзмездно За застраховка на хромбук
07.11.2022г. СД Василева и Сие Регионален археологичен музей Пловдив Парично 8570.00 лв. Безвъзмездно За разкопки арх.Божинова
09.11.2022г. Сдружение на българските начални учители ОУ "Димитър Талев" Пловдив Парично 1122.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОУ "Димитър Талев"
09.11.2022г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 220.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите от резидентни услуги към КСУ "Олга Скобелева"
11.11.2022г. Гергина Петкова Димитрова-Миткова Район "Южен" Община Пловдив Парично 145.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на Район "Южен"
14.11.2022г. Община Пловдив ОД на МВР Пловдив Парично 9000,00 Безвъздмездно За закупуване на специализирано облекло,сектор СТД и група "Сигма"
14.11.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
16.11.2022г. Фууд деливъри експрес ЕООД СУ "Черноризец Храбър" Пловдив Парично 6000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Черноризец Храбър"
17.11.2022г. Нова трейд Район "Северен" Община Пловдив Парично 136.60 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
17.11.2022г. Спортен клуб Олимпик 2019 СУ "Братя Миладинова" Пловдив Парично 250.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинова"
18.11.2022г. Обществен съвет на родители СУ "Константин Величков" Пловдив Парично 2000.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Константин Величков"
21.11.2022г. Автомоди Район "Северен" Община Пловдив Парично 86.30 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
21.11.2022г. Издателство Бит и техника ООД ДГ "Осми март" Пловдив Парично 1400.00 лв. Безвъзмездно Талон за отстъпка при пазаруване от УЧМАГ ООД
23.11.2022г. Фондация Пловдив РНБ "Иван Вазов" Пловдив Парично 4049.93 лв. Безвъзмездно За нуждите на РНБ "Иван Вазов"
23.11.2022г. Тодор Крушаров СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
24.11.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСЗУ "Света Петка" Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от КСЗУ "Света Петка"
28.11.2022г. Радка Иванова Ервенлиева КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от комплекса
29.11.2022г. Витал ресурс Район "Северен" Пловдив Парично 112.80 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
29.11.2022г. СКЛА Маратон КСУДС Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ "Детска къща"
29.11.2022г. ВИП Пропърти С ООД Регионален археологичен музей Пловдив Парично 4700.00 лв. Безвъзмездно За наблюдение арх. Кортукова
30.11.2022г. БСО Бай Ганьо гр. Манхайм Германия ДПЛУИ "Свети Врач" Пловдив Парично 819.00 лв. Безвъзмездно За коледни подаръци на потребителите на ДПЛУИ "Свети Врач"
01.12.2022г. Радуга ООД СУ "Димитър Матевски" Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За закупуване на мултифункционални устройства
05.12.2022г. Мария Тодорова и Лучия Комитова КСУДС Пловдив Парично 150.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на децата от ЦНСТ "Детска къща"
05.12.2022г. Александра Василева Колева НУ "Климент Охридски" Пловдив Парично 2300.00 лв. Безвъзмездно За подобряване на МТБ на НУ "Климент Охридски"
05.12.2022г. Издателство Бит и техника ООД ДГ "Малина" Пловдив Парично 400.00 лв. Безвъзмездно Талон за отстъпка при пазаруване от УЧМАГ ООД
07.12.2022г. Фууд Деливъри Експрес ЕООД СУ "Братя Миладинови" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на СУ "Братя Миладинови"
08.12.2022г. Нова трейд ЕООД Район "Северен" Пловдив Парично 20.76 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
08.12.2022г. Борис Николов Дойчев ОУ "Захари Стоянов" Пловдив Парично 300.00 лв. Безвъзмездно За награди на ученици от ОУ "Захари Стоянов"
08.12.2022г. Николай Любомиров Иванов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
09.12.2022г. Дарителни фондове MARIUS И GALA LAUVIGE ОбУ "Йордан Йовков" Пловдив Парично 59920.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ОбУ "Йордан Йовков"
11.12.2022г. Куков и Ко ООД ДГ "Буратино" Пловдив Парично 4740.00 лв. Безвъзмездно За рехабилитация и пускане в експлоатация сондажен тръбен кладенец
12.12.2022г. Георги Димитров Димитров КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 500.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
13.12.2022г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 2823.00 лв. Безвъзмездно За децата от КСУ "Олга Скобелева"
13.12.2022г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 2823.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
14.12.2022г. Дарителска каса Регионален етнографски музей Пловдив Парично 446.00 лв. Безвъзмездно За дейността на Регионален етнографски музей
15.12.2022г. Айгер Инженеринг ООД КСУДС Пловдив Парично 450.00 лв. Безвъзмездно За нуждите на ЦНСТ "Майка Тереза" и ЦНСТ "Детска къща"
19.12.2022г. Автомоди ЕООД Район "Северен" Пловдив Парично 105.10 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
20.12.2022г. Посолство на Република Италия Район "Северен" Пловдив Парично 23652.00 лв. Безвъзмездно За изучаване, разпространение и култура на италиански език
20.12.2022г. Асеница - 96 КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 800.00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от комплекса
20.12.2022г. Индъстриал Фриго доорс ООД КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от комплекса
20.12.2022г. Макели ЕООД КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 100.00 лв. Безвъзмездно За децата от комплекса
20.12.2022г. Жана Костадинова Тикова КСУДС Пловдив Парично 600,00 Безвъздмездно За нуждите на звено “Майка и бебе"
20.12.2022г. Гайо шоколад ООД КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 7009.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
21.12.2022г. Би Ей Глас България ЕАД Район "Северен" Пловдив Парично 3000.00 лв. Безвъзмездно По решение на ръководството
22.12.2022г. Елиза 1999 ЕООД КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от комплекса
22.12.2022г. Анонимен дарител КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 4209.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
22.12.2022г. Ученици на СУ "Софроний Врачански" КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1207.60 лв. Безвъзмездно За децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
22.12.2022г. ITW APPLIANCE COMPONENTS EООД КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
23.12.2022г. Рената 13 ЕООД КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от комплекса
23.12.2022г. ПФК Ботев Пловдив КСУ "Княгиня Мария-Луиза" Пловдив Парично 1000.00 лв. Безвъзмездно За лагер на децата от комплекса
23.12.2022г. Геопс-Болкан Дрилинг сервисис ЕООД КСУДС Пловдив Парично 3000,00 Безвъздмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза" и ЦНСТ "Детска къща"
23.12.2022г. Павел Георгиев Павлов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 50.00 лв. Безвъзмездно За децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
29.12.2022г. Цветелина Михайлова Михалкова КСУДС Пловдив Парично 150,00 Безвъздмездно За летни лагери на децата от ЦНСТ "Майка Тереза"
29.12.2022г. Иван Трифонов КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 25.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"
29.12.2022г. Михаела Миткова Илиева КСУ "Олга Скобелева" Пловдив Парично 200.00 лв. Безвъзмездно За летен отдих на децата и младежите към КСУ "Олга Скобелева"