ДАРЕНИЯ НА ИМОТИ

дата на дарението дарител дарен вид на дарението стойност на дарението условие на дарението информация за изпълнение волята на дарителя
дата на дарението дарител дарен вид на дарението стойност на дарението условие на дарението информация за изпълнение волята на дарителя
02.09.2004г. Община Пловдив предоставя на концесия „Старинен Пловдив“ – „Хеброс – България“ АД Разрешение за осъщесвяване на търговска дейност върху недвижим имот ПОС- поземлен имот № 148 Парцел ІІ-творческа база, кв. 53 по плана на Старинна градска част За срок от 15 години 1.Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно възнаграждение от 20 000,00 лева. 2. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 5% от брутните приходи на концесионера за предходната година не по-малко 10 000,00 лева.
26.01.2006г. Община Пловдив предоставя на концесия „Старинен Пловдив“ – „ПТГ Пингуин травел груп“ ЕООД София Предоставя право на ползване /концесия/ върху недвижим имот – ПОС двуетажна сграда – 118 кв. и дворно място- 204 кв. имот пл. № 559 За срок от 20 години 1.Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно възнаграждение от 11 000,00 лева. 2. Годишно концесионно възнаграждение.
06.06.2012 г. Румен Илиев Иванов и Здравка Илиева Попова Община Пловдив Поземлен имот с идентификатор 56784.273.157 42 752.50 лв. Безвъзмездно За местен път.
09.04.2014г. Клуб Пловдив, Оптимист Интернешънъл Община Пловдив Недвижимо имущество Чешма „Тракийски Ритон“ 18 000,00 лв. Безвъзмездно Поддържане на имота, в случаи на установени повреди и др.
01.12.2020г. Тирлин АД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.506.1430 63 кв. м. 3 820,10 лв. Безвъздмездно За второстепенна улица в Район „Северен“
02.12.2020г. Акрабов ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.420, 194 кв. м. 8 477,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
29.01.2021г. БУЛ ГЕЙМС ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.6.141, 124 кв. м. 1 855,00 лв. Безвъзмездно За разширевние на път в местност Юртлука
05.02.2021г. ДОВЕРИЕ ЕООД, представлявано от Марчела Виктор Тодорова и Никола Милев Каварджиков Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.363, 13 кв. м. 568,10 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
11.03.2021г. ДОВЕРИЕ ЕООД, представлявано от Марчела Виктор Тодорова и Никола Милев Каварджиков Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.364, 170 кв. м. 7 428,80 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
14.03.2021г. Строителна фирма „ЛИНЕР“ ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.9542, 79 кв. м. 3 452,20 лв. Безвъзмездно За друг вид застрояване в Район „Западен“
15.03.2021г. „АЛТЕРНАТИВА 2020“ ЕООД и „РАЯ ОРЕХОВО“ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.508.592, 943 кв. м. 31 741,40 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Северен“
23.06.2021г. „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.112, 148 кв. м. 7 266,80 лв. Безвъзмездно За друг вид застрояване в Район „Западен“
28.06.2021г. „СИ апартамент“ ЕООД, „Вал хоумс“ЕООД, „Дин пропърти“ЕООД, „Инвест лукс пропърти“ ЕООД,“Грийн хоумс“ ЕООД и „Уест пропърти инвестмънт“ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.669, 139 кв. м. 6 074,20 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ местност Прослав
29.06.2021г. „АЙКОН 2010“ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1167, 367 кв. м. 10 713,50 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
01.07.2021г. Мариана Николова Тонева - Ганчева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1198, 17 кв. м. 834,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
01.07.2021г. Асен Атанасов Илинчев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1172, 408 кв. м. 7 266,80 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
12.07.2021г. Венелин Иванов Георгиев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.657, 108 кв. м. 4 719,50 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
19.07.2021г. Ангел Георгиев Шопов и Елена Димитрова Шопова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1170, 111 кв. м. 4 850,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
19.07.2021г. РЕГНУМ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.191, 1766 кв. м. 86 710,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
20.07.2021г. АРТ ХОУМС ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1091, 103 кв. м. 4 501,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
21.07.2021г. КАММЕКС АД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.419, 424 кв. м. 20 818,40 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
22.07.2021г. КРАСИ НОВА ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.959, 237 кв. м. 10 356,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“
22.07.2021г. Иван Енчев Иванов, Атанаска Ангелова Стоянова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.537.308, 60 кв. м. 798,90 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ местност „Терзиите“
23.07.2021г. ПИМК БИЛД ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.530.2021, 9% ид. части от 8350 кв. м. 32 839,80 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“
23.07.2021г. ШАТО МАРКОВО ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.708, 661 кв. м. 8 800,80 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт Район „Южен“, местност „Коматевско шосе“
23.07.2021г. ШАТО МАРКОВО ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.709, 366 кв. м. 4 873,10 лв. Безвъзмездно Селскостопански, горски, ведомствен път в Район „Южен“, местност „Коматевско шосе“
23.07.2021г. ШАТО МАРКОВО ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.796, 572 кв. м. 7 615,80 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица Район „Южен“, местност „Коматевско шосе“
28.07.2021г. Марин Николов Янакиев, Денка Калева Янакиева и Никола Димитров Янакиев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.996, 45 кв. м. 1 313,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, местност „Остромила“
28.07.2021г. Костадин Митев Драганов и Надя Петкова Драганова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1178, 4 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.533.1180, 5 кв. м. 116,80 лв. 146,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, кв. „Беломорски“
28.07.2021г. Росен Атанасов Николов, Христо Янков Ковачев, Валери Митков Йорданов и София Георгиева Христозова-Йорданова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1073, 68 кв. м. 1 940,40 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“
28.07.2021г. Николай Маринов Тодоранов, Димитър Маринов Тодоранов Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.532.272, 420 кв. м. 18 353,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица, ул. „Коматевско шосе“
28.07.2021г. 105 БИЛД ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.534.3016, 110 кв. м. 3 211,10 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“
06.08.2021г. РИТАЛИУМ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1163, 316 кв. м. 13 808,90 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район “Западен“
06.08.2021г. Марио Рафал Горки Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.904, 50 кв. м. 1 558,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“
06.08.2021г. Нина Симеонова Йончева, Лиляна Симеонова Йончева, Симеон Нинов Йончев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.970, 121 кв. м. 5 287,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район “Западен“, бул. „Пещерско шосе“
06.08.2021г. БИЛДА ИНВЕСТ ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1103, 408 кв. м. 6 103,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, кв. Беломорски
11.08.2021г. ДЖИ ЕС ДЖИ ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.326.35, 340 кв. м. 4 526,90 лв. Безвъзмездно Селскостопански, горски, ведомствен път в Район „Южен“, местност „Дивките“
12.08.2021г. Момчил Валентинов Петков, Павлина Иванчева Петкова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.268.130, 37 кв. м. 492,60 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Западен“ местност „Прослав“
13.08.2021г. Стойко Орлинов Манев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.228.148, 1061 кв. м. 14 126,60 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Западен“
19.08.2021г. ТИЙМ ФЪРСТ СТЕП ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1156, 183 кв. м. 2 737,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, местност „Бялата воденица“
19.08.2021г. ТИЙМ ФЪРСТ СТЕП ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1155, 616 кв. м. 9 215,40 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, местност „Бялата воденица“
25.08.2021г. Мария Симеонова Симеонова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.774, 86 кв. м. 1 145,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“
25.08.2021г. Мария Димитрова Лискова, Славей Георгиев Сивриев, Димитър Георгиев Сивриев и Георги Славчев Сивриев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1118, 652 кв. м. 28 491,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район “Западен“
02.09.2021г. МЕМОС ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.527.343, 27 кв. м. 709,40 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Източен“
02.09.2021г. Илия Георгиев Калоянов, Кристиян Фиданов Малеков, Васил Александров Александров, Минка Боянова Терзиева, Георги Димитров Терзиев, Атанаска Запрянова Александрова, Александър Димитров Александров Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1086, 546 кв. м. 7 269,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, кв. Беломорски
13.09.2021г. Емилия Маринова Христова, Алекси Христов Христов Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.314.33, 80 кв. м. 1 066,20 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“ местност Гуджуците
13.09.2021г. Хладилна база за дивечово месо АД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.506.1481, 126 кв. м. 6 560,20 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Северен“
24.09.2021г. Костадин Климентов Картевски, Красимир Климентов Картевски, Султанка Атанасова белчева, Ани Божидарова Белчева-Криворова, Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.518.1718, 7 кв. м. 409,50 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Северен“
27.09.2021г. Георги Димитров Баев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.230.113, 78кв. м. 3 714,90 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ местност Прослав
05.10.2021г. ПАШОВ – БИЛДИНГ СТРОЙ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.134, 897 кв. м. 39 198,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ местност Прослав
06.10.2021г. ГЕРТ ГРУП ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.105, 132 кв. м. 5 768,30 лв. Безвъзмездно За друг вид застрояване Район “Западен“
06.10.2021г. АЛФА ИНВЕСТ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.540.1242, 1035 кв. м. 10 584,20 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Тракия“
06.10.2021г. АЛФА ИНВЕСТ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.540.1244, 656 кв. м. 6 694,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Тракия“
11.10.2021г. МКП ПРОПЪРТИ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1027, 784 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.510.1028, 171 кв. м. 35414,80 лв. 7472,50 лв. Безвъзмездно За първостепенна улица в Район „Западен“ бул.“Пещерско шосе“
12.10.2021г. ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.532.281, 27 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.532.282, 710 кв. м. 1325,70 лв. 31374,90 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ ул.“Коматевско шосе“ №24
19.10.2021г. РУМ 2006 ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.592, 102 кв. м. 2977,60 лв. . Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ кв. „Остромила - Мандра тарла“
19.10.2021г. Строителна фирма Линер ООД, Билда инвест ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.758, 34 кв. м. 452,70 лв. . Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ кв. „Остромила -Мандра тарла“
19.10.2021г. РАДИО С.О.С. ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.541.91, 78 кв. м. 2625,50 лв. . Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Тракия“ ул. „Цариградско шосе“
19.10.2021г. Велина Валериева Баненкина, Мариан Руменов Димитров, Йорданка Петрова Димитрова, „Еко профил 2012“ ЕООД, Димитър Николов Говедаров Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.637, 386 кв. м. 11901,20 лв. . Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ кв. „Беломорски“
20.10.2021г. Нина Георгиева Стоянова, Юри Стоянов Стоянов, Тачо Стефанов Попов, Валерия Георгиева Попова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.917, 51 кв. м. 1488,80 лв. . Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ кв. „Беломорски“
25.10.2021г. Ангел Иванов Владиков, Красимира Христова Владикова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.244.52, 365 кв. м. 4859,80 лв. . Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Западен“ местност„Прослав“
27.10.2021г. Иван Георгиев Бекяров, Нина Георгиева Бекярова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.821, 135 кв. м. 1797,40 лв. . Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ местност „Остромила“
28.10.2021г. ЕЙ ДИ МАКС СТРОЙ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.5555, 47 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.510.924, 157 кв. м. 2053,90 лв. 6860,70 лв. Безвъзмездно Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ кв. „Пещерско шосе“
05.11.2021г. Деян Милчев Караиванов, Мариета Милчева Караиванова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1212, 33 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.510.1213, 42 кв. м. 1523,10 лв. 1938,50 лв. Безвъзмездно Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ парк „Отдих и култура“
09.11.2021г. Павлина Ставрева Вълчанова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.386.359, 492 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.386.360, 138 кв. м. 6109,10 лв. 1713,50 лв. Безвъзмездно Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“ местност Чаир Тарла - Остромила
10.11.2021г. Елена Крумова Цонкова, Георги Стоилов Цонков Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.7.303, 83 кв. м. 1 105,10 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Северен“ местн. Копринкова
02.12.2021г. Благовест Петров Камбарев и Данаила Демирева Камбарева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1067, 725 кв. м. 9 219,10 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ местност „Бялата воденица“
03.12.2021г. Златина Томова Томава – Велева и Марина Томова Томова - Петрова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.656, 510 кв. м. 6 790,30 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“ местност „Асак тарла“
10.11.2021г. АГРИЯ АД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.504.1028, 3427 кв. м. Сграда ПИ 56784.504.1028.1, 8 кв. м. 82155,20 лв. 2373,10 лв. Безвъзмездно Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Северен“ и сграда енергопроизводство
17.12.2021г. Ахат девелопмент ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.818, 686 кв. м. 9 133,70 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“ местност „Остромила - Мандра“
20.12.2021г. Кирил Йорданов Давчев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1032, 40 кв. м. 1 167,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ местност „Беломорски“
20.12.2021г. Тихомир Йорданов Давчев и Йорданка Василева Давчева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1024, 37 кв. м. 1 080,10 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ местност „Беломорски“
21.12.2021г. ЕЙ ЕС ДЖИ БИЛДИНГ ЕООД, Ваня Стоянова Алексиева, Величка Костадинова Балджийска, Костадин Стоянов Говедаров, Таня Иванова Говедарова, Лилия Савова Шаркова, Стоян Ненчев Говедаров, Савко Ненчев Говедаров, Божидар Костадинов Говедаров Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1062, 218 кв. м. 9 526,40 лв. Безвъзмездно За друг вид застрояване в Район „Западен“ бул. „Пещерско шосе“
21.12.2021г. Цветка Томова Тренчева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1165, 37 кв. м. 1 080,10 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“
21.12.2021г. Милка Василева, Юрий Георгиев Йорданов, Цветка Томова Тренчева, Тихомир Йорданов Давчев, Йорданка Василева Давчева и Кирил Йорданов Давчев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.289, 389 кв. м. 11 355,70 лв. Безвъзмездно За ниско застрояване в Район „Южен“ кв. „Беломорски“
22.12.2021г. Нани Илиев Костадинов Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.386.369, 142 кв. м. 1 890,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ местност „Терзилер Йолу“
23.12.2021г. Сдружение „Съюз на българските автомобилисти“ Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.383.816, 664 кв. м. 8 840,80 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“ местност Коматевско шосе
26.01.2022г. ЕС ДЖИ ИНВЕСТ-1 ЕАД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.540.1505, 9 472 кв.м. 413 916,80 лв. Безвъзмездно За високо застрояване в Район „Тракия“
08.02.2022г. Тодор Русинов Русинов, Огнян Георгиев Георгиев, Ивайло Тодоров Русинов, Ангел Василев Георгиев, Ангел Велев Кишев, Ваня Велева Влахова и Ивелина Цветанова Иванова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.237.831, 498 кв. м. 6 630,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ местност Прослав
14.02.2022г. ГЕРТ ГРУП ЕООД, ЕВРОБИЛД-М1 ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1202, 256 кв. м. 11 186,90 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“, бул.“Пещерско шосе“
14.02.2022г. ГЕРТ ГРУП ЕООД, М-ТЕКС ИНВЕСТ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1200, 260 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.510.1205, 130 кв. м. 11361,70 лв. 5680,90 лв. Безвъзмездно Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“, бул.“Пещерско шосе“
23.02.2022г. Стефан Стоянов Стефанов Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.237, 18 670 кв. м. 8 920,60 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“ местност Прослав
23.02.2022г. Филипос – интернационал експорт-импорт ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.511.211 300 ид.ч/1502 кв. м. 13 109,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“,ул.“Юндола“
23.02.2022г. ГЕРТ ГРУП ЕООД, ЕВРОБИЛД – М1 ЕООД, Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1207 84 кв. м. 3 670,70 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“,бул.“Пещерско шосе“
15.03.2022г. Дякон Иларион билд ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.520.1832 626 кв. м. 36 621,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица Район „Централен“ ул. „Георги Мамарчев“ 12
16.03.2022г. ЕТ Тони-89-Петко Златинов Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.7.228 142 кв. м. 2 124,30 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт Район „Северен“ местност Прослав
17.03.2022г. Ангел Димитров Каргалиев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.228.88 328 кв. м. 4 367,10 лв. Безвъзмездно За селскостопански, горски, ведомствен път Район„Западен“ местност Прослав
28.03.2022г. НАЧЕВ СТРОЙ ЕООД, Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.278 216 кв. м. 9 439,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“, бул.“Пещерско шосе“
15.04.2022г. Таня Стефанова Тончева, Лазар Петров Петров, Елисавета Руменова петрова, Ива Николова Янакиева, Николай Личов Кехайов, Илия Деянов Кехайов, Силвия Валентинова Кехайова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.1101 461 кв. м. Поземлен имот ПИ 56784.533.1102 127 кв. м. 13457,50 лв. 3707,40 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“, кв.“Беломорски“
19.04.2022г. Светослав Георгиев Василев, Марин Спасов Панев, Иван Борисов Бочев, Мария Василева Бочева, Кръстьо Атанасов Несторов, Катерина Божкова Несторова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.357 721 кв. м. 9 384,00 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Южен“, кв.“Беломорски“
20.04.2022г. Пълдин инвест строй ООД, Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.1132 412 кв.м. 18 004,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Западен“, бул.“Пещерско шосе“
20.04.2022г. Импулс 15 инвест ООД, Костадин Титов Карагьозов, Мария Тодорова Донева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.513.9530 1347 кв.м. 58 862,60 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Западен“, бул.“Пещерско шосе“
19.05.2022г. Креатив ЕСТЕ ЕООД, Клевър ЕООД, Брайт БГ ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1253 1263 кв.м. 16 816,10 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, местнвост “Бялата воденица“
19.05.2022г. Вероник 2009 ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1254 1262 кв.м. 16 802,80 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица в Район „Южен“, местнвост “Бялата воденица“
23.05.2022г. Весела Спирова Цолова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.510.919 444 кв.м. 19 402,40 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица Парк отдих и култура Пловдив
03.06.2022г. АНМАР ООД, ТРИМО АД, АКА ООД, АЛЕКСМАН ЕООД, АЛЦЕК 1 ЕООД, АЛЦЕК КОМЕРС ЕООД, ЕТ ГАНДИ-ГАНДИ АБУСАИД, ЕТ ДИМЧО ВРАЧЕВ, ИРА 92 ЕООД, ФАМИЛЕКС ООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.508.678 953 кв.м. 32 078,00 лв. Безвъзмездно За второстепенна улица "Брезовско шосе" 180 район "Северен" Пловдив
22.06.2022г. Райна Иванова Аризанова – Ласерда Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.268.103 1136 кв.м. 15 125,20 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Западен“, местност “Прослав“
25.07.2022г. Фоли инвест ООД, Атанас Маринов Менекшов и Магдалена Георгиева Менекшова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.382.1205 176 кв.м. Поземлен имот ПИ 56784.382.1423 366 кв.м. 2 343,30 лв. 4873,10 лв. Безвъзмездно За селскостопански, горски, ведомствен път в Район „Южен“, местнвост “Бялата воденица“
27.07.2022г. Илиан Матеев Матеев Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.273.333 29 кв.м. 386,10 лв. Безвъзмездно За движение и транспорт в Район „Западен“, местност “Прослав“
31.01.2023г. Златанов ЕООД и Еко енерджи Остромила ЕООД Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.533.697 2034 кв.м. 66715,20 Безвъзмездно За движение и транспорт Район „Южен“, кв. “Беломорски", "Остромила"
27.03.2023г. Евробилд-м1 ЕООД, Радостин Стефанов Авджиев,Нася Николова Борджиева, Жаклин Андонова Грудева и Петранка Желязкова Грудева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.507.398 54 кв.м. 2492,30 Безвъзмездно За промяна на граници по чл.15 ал.3 ЗУТ кв.143 по плана на "Северно от панаира"
18.04.2023г. Петър Павлов Калпакчиев, Екатерина Петрова Вретенарова-Калпакчиева, Румев Павлов Калпакчиев и Росица Гочева Калпакчиева Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.536.915 519 кв.м. 15150,60 Безвъзмездно За второстепенна улица Район „Южен“, кв. “Беломорски" ЮИЗ №287
26.10.2023г. Мария Георгиева Дрешев-Добрева,Катя Ставрева Дрешер, Игнасия Иванова Дионисиева и Аглика Ханс Дрешер Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.506.1469 49 кв.м. 2405,90 Безвъзмездно За друг вид застрояване ул."Харитон Куев" 16, Район "Северен"
31.10.2023г. Магда рангелова Бекирска, Атанас Костадинов Бекирски, Николинка Рангелова Колева, Емил Асенов Чалъков и Севдалина Асенова Чалъкова Община Пловдив Поземлен имот ПИ 56784.506.1513 20 кв.м. и ПИ 56784.506.1514 22 кв.м. 874,00 и 961,40/td> Безвъзмездно За първостепенна улица, Район "Северен" бул. "Дунав"