Home City Council Access to public information

Access to public information

Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели за Районен съд -Пловдив мандат 2019 -2023г.- СПИСЪК

Списък на одобрените кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд -Пловдив мандат 2018 -2022г.- СПИСЪК

204 total views, 22 views today