Category Archives

(Български) Стартират строително-монтажните работи по проект №BG16RFOP001-1.003-0008 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ „ГЛАДНО ПОЛЕ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“

kultura-obshtina

Sorry, this entry is only available in Български. 116 total views, no views today...