Home Announcements Buyer’s profile (Archive) (Български) Обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Отпечатване на формуляри, рекламни и информационни материали за нуждите на община Пловдив и структурните й звена”

Обществена поръчка: Публикувана на: 06.06.2013

(Български) Обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Отпечатване на формуляри, рекламни и информационни материали за нуждите на община Пловдив и структурните й звена”

8,961 total views, no views today