Home Announcements Buyer’s profile (Archive) (Български) Обществена поръчка по реда на Глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „Изработване на идеен и технически проект за обект: „Многоетажна паркинг- сграда с административна част в УПИ І-ОНС, кв. 22, по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив”

Обществена поръчка: Публикувана на: 11.07.2013

(Български) Обществена поръчка по реда на Глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „Изработване на идеен и технически проект за обект: „Многоетажна паркинг- сграда с административна част в УПИ І-ОНС, кв. 22, по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив”

  1. Документация от 11.07.2013г.

9,117 total views, no views today