Начало Администрация Секретар на общината

Секретар на общината

Ангелина Атанасова Топчиева

Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Ст. Стамболов 1, етаж II, стая 28
Тел.: 032/656 715
Факс: 032/656 713
Е-mail: [email protected]

Образование:

▪ Университет за национално и световно стопанство, гр. София
Специалност „Международни икономически отношения”
▪ Бургаски свободен университет
Специалност „Икономика и управление на туризма”
▪ Институт по международен туризъм, гр. Бургас
Специалност „Организация на туристическото обслужване”
▪ Немска езикова гимназия „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик

Квалификация: Магистър по икономика

Допълнителна квалификация:
▪ От 01 август 2001 г. до 30 април 2002 г. участва като стипендиант по програма на Фондация „Карл Дуисберг”, Германия, Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие и Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и специализира в администрацията на гр. Щутгарт и гр. Манхайм, Германия
▪ Технически университет, гр. София – пълномощник по качеството

Професионален опит:
▪ От 21.11.2011 г. и до настоящия момент – секретар на община Пловдив
▪ От 18.04.2011 г. до 20.11.2011 г. – главен секретар на областна администрация Пловдив
▪ От 26.01.2000 г. до 17.04.2011 г. – секретар на община Златоград
▪ От 1992 г. до 25.01. 2000 г. – учител по английски и немски език

Приемен ден:
сряда от 14 до 16 часа, след предварително записване на тел: 032/656 715 или на електронна поща [email protected]

4,994 total views, 16 views today