Начало Banners SMS Паркиране

SMS Паркиране

Паркиране, чрез SMS самотаксуване

Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в „Синя зона”, чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332.

Стойността на самия SMS се определя на 2 лв. (с ДДС)+ цената за едно съобщение, според тарифния план на съответния оператор.

Стойността на сваляне на скоба е 40лв. +2 лв. на час престой.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила в „Синя зона”. Системата автоматично връща отговор по SMS за статуса на заявката за паркиране.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на регистрационния номер на автомобила.

Община Пловдив не носи отговорност за неправилно въведена информация!

Винаги трябва да се прави проверка, дали регистрационният номер на автомобила отговаря на този, посочен в SMS с обратен отговор на системата.

Няколко минути преди изтичане на заплатеното време трябва да се получи подсещащ SMS, че трябва да се заплати отново или напусне зоната. В случай, че водача изпрати SMS преди изтичане на времето, то се удължава с още 1 час.

При съобщение, че не може да се таксува с SMS, следва да се избере друг начин за заплащане на престоя – с талон или билет.

Синя зона – Пловдив работи и в събота с нормално работно време: от 8:30 до 18:30 часа.

Обхват на „Синя зона” Пловдив

Паркомати Пловдив

Зелена зона

Съгласно Решение на Общински съвет № 289, взето с Протокол № 15/11.09.2014 г., в обхвата на „Синя Зона“ се допуска въвеждане на ограничителен режим на паркиране – Зона за платено паркиране „Зелена зона“.

В обхвата на „Зелена зона“ се разрешава паркиране само на:
1. Собственици или ползватели на МПС, с постоянна адресна регистрация в обхвата на зоната;

Зоната се намира в кв. „Капана“ и е заключена между улиците „Железарска“, „Йоаким Груев“ до „Княз Богориди“.

Обхват на „Зелена зона” Пловдив

За издаване на пропуск за платено преференциално паркиране на собственици или ползватели на МПС с адресна регистрация /постоянен адрес/ в обхвата на „Зелена зона”

Заповед № 12 ОА 484 от 28.02.2014 г.

Заявления за издаване на пропуск за паркиране

5,340 total views, no views today