Начало Категории Дирекция „Социална политика“

Дирекция „Социална политика“

Директор на дирекцията - Веселина Ботева За контакти: Община Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 6 А Тел.: 032 / 623 714 E-mail: v_boteva@plovdiv.bg Дирекция „Социална политика” е част от специализираната администрация на Община Пловдив. Работата на дирекцията е свързана с формирането и провеждането социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии. Обхват на Дирекцията: Разработва и провежда или координира мероприятия по социалната политика на Община Пловдив в съответствие със законовите разпоредби, като подпомага и осъществява помощ на социално слаби граждани /изпраща към препратка Приложение № 1, т.3/; Дирекция „Социална политика” е част от специализираната администрация на Община Пловдив. Работата на дирекцията е свързана с формирането и провеждането социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии. Обхват на Дирекцията: • Координира общинската политика в областта на интеграцията на хората увреждания; • Анализира демографските проблеми и предлага решения за преодоляване на негативните тенденции; • Координира връзките и осъществява съвместна дейност с нестопанските организации /изпраща към препратка Приложение № 1, т.7/ и бизнеса, по отношение на цялостната социална политика на общината; • Осъществява оперативно управление на дейността на социалните услуги, предоставящи се в общността /изпраща към препратка Приложение № 2, т.1/ , специализирани институции /изпраща към препратка Приложение № , т.6/,социалните столове /изпраща към препратка Приложение № 2, т.3/ и трапезарии /изпраща към препратка Приложение № 2, т.4/, както и на клубовете на пенсионера и инвалида /изпраща към препратка Приложение № 2, т.5/ на територията на Община Пловдив; • Ръководи, координира и контролира изпълнението на общински социални програми, стратегии /изпраща към препратка Приложение № 4/ и проекти. • Осъществява методическа помощ и перманентен контрол по прецизиране качеството на предоставяните услуги, както и социално консултиране на клиентите на дирекцията в процеса на изпълнение на нейните дейности.

115,233 total views, 68 views today