Начало Категории Дирекция „Социална политика“

Дирекция „Социална политика“

Директор: Веселина Ботева
За контакти: Община Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 6 А
Тел.: 032 / 623 714
E-mail: [email protected]

Дирекция „Социална политика” е част от специализираната администрация на Община Пловдив. Работата на дирекцията е свързана с формирането и провеждането социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии. Обхват на Дирекцията: Разработва и провежда или координира мероприятия по социалната политика на Община Пловдив в съответствие със законовите разпоредби, като подпомага и осъществява помощ на социално слаби граждани /изпраща към препратка Приложение № 1, т.3/; Дирекция „Социална политика” е част от специализираната администрация на Община Пловдив. Работата на дирекцията е свързана с формирането и провеждането социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии.
Обхват на Дирекцията:
• Координира общинската политика в областта на интеграцията на хората увреждания;
• Анализира демографските проблеми и предлага решения за преодоляване на негативните тенденции;
• Координира връзките и осъществява съвместна дейност с нестопанските организации /изпраща към препратка Приложение № 1, т.7/ и бизнеса, по отношение на цялостната социална политика на общината;
• Осъществява оперативно управление на дейността на социалните услуги, предоставящи се в общността /изпраща към препратка Приложение № 2, т.1/ , специализирани институции /изпраща към препратка Приложение № , т.6/,социалните столове /изпраща към препратка Приложение № 2, т.3/ и трапезарии /изпраща към препратка Приложение № 2, т.4/, както и на клубовете на пенсионера и инвалида /изпраща към препратка Приложение № 2, т.5/ на територията на Община Пловдив;
• Ръководи, координира и контролира изпълнението на общински социални програми, стратегии /изпраща към препратка Приложение № 4/ и проекти.
• Осъществява методическа помощ и перманентен контрол по прецизиране качеството на предоставяните услуги, както и социално консултиране на клиентите на дирекцията в процеса на изпълнение на нейните дейности.

се предоставя на адрес: гр. Пловдив, ул. „Трети март“ № 33 (Бивш РУМ Молдавия) и гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ 6а
Сградата разполага с достъпност и обособени паркоместа за лица с трайни увреждания.
Необходими документи за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания:
- Копие от решение ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;
- Удостоверение за раждане на дете – копие;
- Актуална снимка (паспортен формат) на лицето с трайно увреждане;
- Заявление по образец (препратка към подменю „Образци на документи“);

Лица за контакт и допълнителна информация:
тел. 032/625 113 – Галина Иванова и Веселина Бончева.

3,286 total views, no views today