Начало Banners Техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa на територията на Община Пловдив

Техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa на територията на Община Пловдив

programa-okolna-sreda

Договор №: BG16FFPR002-3.007-0015-C01
„Техническа помощ за инвестиции в зоологическaта градинa на територията на Община Пловдив“
Програма „Околна среда“ 2021-2027

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG16FFPR002-3.007-0015-C01

Бенефициент: Община Пловдив
Обща стойност на Инвестицията: : 199 995.99 лв., от които:
- 85% или 169 996.59 лева финансиране от ЕС;
- 15% или 29 999.40 лева национално хинансиране.
Срок за изпълнение на Инвестицията: 12 месеца, 04.04.2024 – 04.04.2025

Цел на Инвестицията:
Настоящият проект е насочен към набавянето на нужните документи, свързани с дейността и развитието на зоологическата градина на Община Пловдив, едновременно с обстоятелството за осигуряването на нужните предпоставки за разработването на качествено/и проектно/и предложение/я, които ще позволят своевременното участие в относими процедури за кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 за ремонт/реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Основни дейности:
Проектът включва разработване на планови документи, свързани с развитието на зоологическата градина на територията на Община Пловдив като: план за развитие на зоологическата градина, план за колекция, в т.ч. – план за размножаване, план за консервационни дейности, план-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране, техническо задание за инвестиционен проект, анализ на остойностяването, подготовка на документации за обществени поръчки и др.

Индикатори:
Изготвени планови документи – 4бр., Разработено техническо задание- 1бр., ТФО/ГФО/МТО и др.

1,138 total views, no views today