Начало Категории Данъци и такси

Данъци и такси

Във връзка с предприетите мерки в Община Пловдив за профилактика на заболявания от грип и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (коронавирус) и с цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства препоръчваме да се използват административни електронни услуги.

Всички служители на дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив ще оказват пълно съдействие при предоставянето на информация по телефона и чрез онлайн комуникация.

Административните услуги, които не се предоставят по електронен път, може да бъдат заявени, заплатени и получени чрез лицензирани пощенски оператори.

Информация за административните услуги, извършвани в дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив, както и телефони за връзка и електронни адреси на служители може да намерите на сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg

Препоръчваме на данъкоплатците да използват електронни начини на заплащане на задълженията по местни данъци и такса за битови отпадъци, използвайки един от следните начини:

- Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC:IORTBGSFпо съответния код за вид плащане;

- По интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

- По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

- По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg. Получаване на ПИН код от дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив може да заявите и по електронен път. За получаването му е необходимо да предоставите идентифициращи данни (за физическите лица: три имена, ЕГН и телефон за връзка; за юридическите лица: наименование на фирмата и Булстат) и телефон за връзка. Ако заявяването на услугата се отнася за друго лице, необходимо е да бъде приложено сканирано копие на пълномощно.
За контакт:  [email protected] , 032/276 906[email protected] , 032/276 912

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в дирекция „Местни данъци и такси”:

- на адрес: гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А;

- на посочените телефони:
Отдел „Обслужване”: 032/276 917; 032/276 922; 032/276 928;
Отдел „Приходи”: 032/276 940; 032/276 947;
Отдел „Събиране и контрол”: 032/276 935; 032/276 936; 032/276 966;

- на интернет страниците – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.

ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

гр. Пловдив, ул. „Радецки” 18А


View Larger Map

162,496 total views, no views today