Здраве

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

Първата цел на ваксинацията е да се намали броят на тежките форми на COVID-19. Резултатите от клинични проучвания на ваксиниралите се кандидати показват един основен факт: Ваксинацията може значително да намали смъртността причинена от вируса, както и неговите тежки форми и усложнения.


Ваксините, които са одобрени за употреба, са преминали през строги тестове и клинични изпитвания, които доказват, че те са безопасни и ефективни за контрол на болестите. Макар че ваксините срещу COVID-19 се разработват възможно най-бързо, те могат да получат необходимите регулаторни одобрения само ако отговарят на строги стандарти за безопасност и ефикасност.


- Свободен избор за пациенти: Ваксинацията не е задължителна;
- Безплатна ваксина: Правителството на Република България е предвидило ваксините срещу COVID-19 и прилагането им да са безплатни за населението без значение на здравноосигурителния статус на лицата.
- Безопасност: Ваксинацията ще се извършва при стриктно спазване на всички правила, регулиращи употребата на здравни продукти в Република България.


Не, ваксината не е задължителна.


Трудно е да се оцени нивото на имунитет придобит, след като сте преболедували COVID-19 и би трябвало да се ваксинирате, тъй като няма доказателства, че вече прекараната инфекция осигурява достатъчна защита от ново заразяване.


Наличните днес ваксини намаляват тежестта на симптомите, но не и заразността на вируса, следователно трябва да продължим да носим предпазни средства за лице.


Принципно трябва предварително да изясни дали няма предшестващи заболявания, които изключват ваксинацията. Имунизацията се извършва след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения преглед и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие.


Първоначално, при ваксинацията срещу COVID-19 няма да има налични достатъчно количества от ваксината. Разработен е национален план за определяне на целевите групи и справяне с пандемичната ситуация. Определянето на целевите групи и препоръките за ваксинация, ще зависят от посочените информация в официалната документация на разрешените за употреба ваксини.


Фаза I: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението.
Фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.
Фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности. Очакван брой подлежащи: по предварително изготвени списъци.
Фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.
Фаза V: Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот. Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци.

РЗИ – Пловдив напомня, че ваксини срещу Ковид – 19 се поставят освен при общопрактикуващите лекари, така и в следните лечебни заведения:
РЗИ, ул. „Перущица“ №1, Кабинет 19, ет. 2 – понеделник до петък от 09.00 до 16.00 часа;
МЦ „Медикус Тракия“, бул. „Съединение“ №19 – понеделник до петък от 10.00 до 16.00 часа;
МЦ „Медикус Тракия“, „Понеделник пазар“ №5, ет.1 – всеки ден, вкл. събота и неделя от 10.00 до 16.00 часа;
УМБАЛ „Каспела“, ул. „София“ №64 – понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа;
ДКЦ „Пълмед“, ул. „Перущица“ №1А – четвъртък от 12.00 до 16.00 часа.
РЗИ – Пловдив разполага и с мобилен кабинет и екип и при заявено желание има възможност да извърши имунизация на място.

Със заповед № 20 ОА – 486/09.03.2020г. кметът на Община Пловдив г-н Здравко Димитров сформира Общински кризисен щаб на територията на общината за предприемане на мерки за профилактика на тежки остри респираторни инфекции и разпространение на COVID-19 (коронавирус). Председател на щаба е д-р Калин Калинов – директор дирекция „Здравеопазване“. Щабът изпълнява следните функции:

1. Организира, координира и провежда превантивни мерки и дейности за профилактика на тежки остри респираторни инфекции и разпространение на COVID-19 (коронавирус), съобразени с препоръките на Министерство на здравеопазването и РЗИ Пловдив.
2. Създава ефективна организация и координация между компетентните институции, районните администрации, общинските предприятия, социалните услуги и другите звена на бюджетна издръжка с цел предприемане на навременни действия за недопускане или ограничаване разпространението на инфекциите на територията на Община Пловдив.
3. Изготвя и предлага мерки, дава препоръки на всички звена на бюджетна издръжка, информира населението за ситуацията и предприетите действия, както и за необходимите предпазни мерки.
4. Взаимодейства с Националния оперативен щаб, областен управител на област Пловдив и РЗИ Пловдив.

Документи за сваляне:

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ДЕТСКИ КУХНИ

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЦЕНТРОВЕ

1,218 total views, no views today