Начало Категории Градоустройство и Строителство

Градоустройство и Строителство

ЕСУТ при община Пловдив ще разгледа окончателния проект за изменение на Общия устройствен план

Експертният съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ към община Пловдив ще разгледа окончателния проект за изменение на Общия устройствен план/ОУП/ на Пловдив на 17.11.2022г. Заседанието е насрочено за 10.30ч в заседателната зала на Общински съвет Пловдив – гр.Пловдив, ул. Авксентий Велешки №20.

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно информирани.

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА ИПГВР НА ГРАД ПЛОВДИВ

Изискуемо съдържание за Пълномощно, съгласно чл.18 от АПК

Представяне на стандартизирани административни услуги от дирекция „Устройство на територията“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ


ОБОЩЕНА СПРАВКА ПО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ЕО

3,758 total views, no views today