Начало Категории Градоустройство и Строителство

Градоустройство и Строителство

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА ИПГВР НА ГРАД ПЛОВДИВ

Изискуемо съдържание за Пълномощно, съгласно чл.18 от АПК

Представяне на стандартизирани административни услуги от дирекция „Устройство на територията“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

102,619 total views, no views today