Контакт форма

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Код за потвърждение captcha


Община Пловдив

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1
ЕИК 000471504

данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000, пл. „Ст. Стамболов“ №1,
ел. поща: [email protected]
интернет страница: www.plovdiv.bg
телефон: 080011232 и +35932656700
Факс: +35932656713

Контрол върху дейността на общинската администрация се осъществява от Общински съвет Пловдив
Предложения, сигнали и жалби се приемат в деловодствата на администрацията – пл. „Ст. Стамболов“ №1 и пл. „Централен“ №1 (бившия партиен дом), както и на електронния адрес – [email protected]
Обжалване на издадените актове се извършва по реда на АПК пред Административен съд

Община Пловдив е с районно деление и се състои от 6 административни района:
Район „Централен“ – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 39
Район „Източен“ – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.„Шести Септември“ № 274
Район „Западен“ – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ № 1А,
Район „Северен“ – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ 22А
Район „Южен“ – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Македония“ 73А
Район „Тракия“ – със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖР „Тракия“ бул. „Освобождение“ №63

645,199 total views, no views today