Начало Banners РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА:

- Отпадъци от опаковки;

- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

- Излезли от употреба моторни превозни средства;

- Излезли от употреба гуми;

- Отработени масла;

- Опасни отпадъци от домакинствата.

- Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

• Информация за Площадки на територията на Община Пловдив за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците:

- р-н Източен;
- р-н Западен;
- р-н Северен ;
- р-н Централен;
- р-н Тракия
- р-н Южен.

3,538 total views, 34 views today