Опасни отпадъци от домакинствата

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те са наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.

За осма поредна година Община Пловдив организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата през 2021 г. ще се проведе на 26 май (сряда), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ –  паркинга зад магазин „Т Маркет“ (ресторант „Стадиона”) в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч

Основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта са:“

Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);
Лакове и бояджийски материали;
Домакински препарати;
Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;
Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;
Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност
Опасни отпадъци, генерирани в домовете могат да бъдат предавани и на площадките за разделно събрани отпадъци от домакинстват, обособени в шестте административни района на общината, като информация за местонахождението на площадките, работното време и видовете отпадъци, които могат да се предават там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: тук в рубриката Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци.“

25,880 total views, no views today