Начало Категории Транспорт

Транспорт

20200624_083106-01Пловдив е град с районно деление и с над 384 000 души население. Една от основните политики на Общината е да осигури модерен, редовен и удобен градски транспорт, което е от съществена важност за жителите му. Той е разпределен в 29 автобусни линии, които обслужват пътниците от 510 спирки, разпределени из целия град, а някои и в близките села – Войводиново (15), Радиново (93) и Ягодово (22). Разписанието е делнично и празнично (събота и неделя) и започва сутрин от 5,30 до 23,00 часа.

Организацията на транспорта и трафика в града е разпределена в дейностите на две общински предприятия: ОП „Организация и контрол по транспорта“ и „Паркиране и репатриране“.

Те се ръководят пряко от заместник-кмета с ресор „Транспорт“

Градският транспорт на Пловдив

ОП „Организация и контрол по транспорта“ е създадено през 1997 г. с решение на Общински съвет – Пловдив с адрес – бул. „6-ти септември” № 274. Управлява се от директор – Георги Стоилов. Дейността на предприятието е разпределена в два центъра – за управление на трафика и за управление на градския транспорт. В дейността му е включено прилагането на Закона за движение по пътищата.

Контакти:

032/628-701 – Директор;
032/622-550 – Градски транспорт; 
032/622-707 – Център за управление на трафика;
032/620 330 – Улично осветление

email: [email protected] и [email protected]

По-конкретно предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол по транспорта” към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 19 от 25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Дейности на Предприятието


Snimka dron 2 parking

ОП „Паркиране и репатриране“ е създадено през 2009 г. с решение на Общински съвет  с адрес -
ул. „Хр. Г. Данов“ № 28.

Управлява се от директор – Нъшан Деркалестаниан.

Контакти:

Информация – 032/269-696
Кол Център скоби
- 0893 633 270

Наказателен паркинг диспечер- 0884554110

email: [email protected]

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие  „Паркиране и репатриране” към Община Пловдив, приет с решение № 17, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка. То е създадено с цел изпълнение на дейностите по организация и контрол на дейността по паркиране на МПС в „Синя зона“ – собственост на Община Пловдив.

Дейности на Предприятието

12,986 total views, 109 views today