Съобщения и обяви

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

 Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти и  такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства,патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2024 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска до 01.07.2024 г.
Втора вноска до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2024 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие до 31.01.2024 г.
За второто тримесечие до 30.04.2024 г.
За третото тримесечие до 31.07.2024 г.
За четвъртото тримесечие до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2024 г.се прави отстъпка 5 на сто/ 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2024 Г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2024 Г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:
РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.45 ч.
„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.45 ч.
„ЗАПАДЕН” ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.45 ч.
„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.45 ч.
„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.
  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000,BIC:IORTBGSF,по съответния код за вид плащане:
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400
Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100
Такса за битови отпадъци и лихви 442400
Данък върху превозните средства и лихви 442300
Туристически данък и лихви 442800
  • - По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/ на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
  • - На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  • - На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД;
  • - По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg .

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928 ; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че можете да заплатите местните данъци и таксата за битови отпадъци към Община Пловдив по интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация на портала на Министерството на електронното управление www.egov.bg.

Чрез новата функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци и такса за битови отпадъци на Министерството на електронното управление може да заплатите дължимите данъци и такси лесно и бързо, в реално време, без чакане на опашка.

За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез www.egov.bg с няколко клика е предоставена възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416.

5,854 total views, no views today