Начало Пловдив днес Заместник-кметът Стефан Стоянов: Образователната система трябва да се отвори към бизнеса

Заместник-кметът Стефан Стоянов: Образователната система трябва да се отвори към бизнеса

ministur_Vulchev_St_Stoyanov_forum3

Образователната система трябва да се отвори към бизнеса, да се вкарат предприятията в професионалните гимназии и да се даде шанс на децата да получават практически ориентирано образование. Основаната ни задача е да въведем нови програми и да дадем шанс на децата още от училище да имат добра практика и добра основа, така че да се включат силно на пазара на труда. Това заяви заместник-кметът на Община Пловдив Стефан Стоянов по време на национална среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование.

Форумът, който се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, събра над 200 директори на училища от цялата страна в Пловдив и бе открит официално от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Целта ни е да приобщим всяко едно дете в образователната система, да я модернизираме, да направим образованието релевантно на потребностите на обществото“, посочи министърът. По думите му има увеличаване на децата от уязвими групи, както и на такива, при които липсва достатъчно отговорно отношение към образованието.

Министерството на образованието и науката ще привлече повече децата, които да посещават училище всеки ден посредством основния си ресурс – учителите.

„Компаниите не могат да се справят сами с подготовката на кадрите, но могат да се включат с различни програми, стажове, вкарване на различни експерти с познания от практиката, дори и без педагогическо образование. Дуалното обучение е една от тези възможности заедно със стотиците европейски и национални програми в областта на образованието“, уточни заместник-кметът Стефан Стоянов.

По време на срещата бяха представени постигнатите резултати през изминалата учебна година в рамките на проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ и как програмата може да бъде най-ефективна в настоящия образователен контекст.

За нейното реализиране се работи в партньорство с над 270 училища в България, които са с концентрация на ученици от мултикултурно общества и уязвими групи.

„Пловдив се превърна в индустриалното сърце на България през последните 10 години. В региона работят над 75 000 души в производството, което е най-компактната маса професионалисти в страната, а всеки месец се отваря нов завод. Това създава голяма динамика на пазара на труда. Средните заплати растат с над 10% в последните 5 години. Тук стотиците фабрики ценят високо добрите професионалисти и все повече компании се отварят към образователната система“, отбеляза напредъка на региона Стефан Стоянов.

„Един от най-добрите модели за интеграция на уязвими групи са добрите възможности за кариерно развитие. Безработицата в Пловдив е 2,5%, в областта е 4%“, заключи той.

Според министър Вълчев се очаква недостиг в секторите на техническо професионално образование – инженери, аграрната сфера, затова трябва да се провокират интересите на децата в математиката, природните науки, техниката, като това става с регламентиране на дейностите по интереси чрез преструктуриране на приема.

Средната заплата на учителите трябва да надвишава 120% средната за страната, защото е по-трудно да се мотивират младите учители. За справяне с трудните, рискови ученици, които са натрупали много отсъствия и за които майчиният език не е българският, се изисква много повече усилия и средства.

Затова МОН е утвърдило механизъм за групиране на училища и детски градини в зависимост от концентрацията на деца от уязвими групи, като са предоставени допълнителни средства за училищата, където има такива ученици.

ministur_Vulchev_St_Stoyanov_forum5 ministur_Vulchev_St_Stoyanov_forum6 ministur_Vulchev_St_Stoyanov_forum4

2,058 total views, 2 views today