Начало Актуално Консултациите за Общинска избирателна комисия ще се проведат на 24.08.2015 г. в Община Пловдив

Консултациите за Общинска избирателна комисия ще се проведат на 24.08.2015 г. в Община Пловдив

Във връзка с чл. 75 от Изборния кодекс, Решение № 1524-МИ/НР/18.08.2015 г. и Решение № 1525-МИ/НР/19.08.2015 г. на ЦИК кметът на община Пловдив отправя покана към  парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за участие в консултации за състава на ОИК на територията на община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 Консултациите ще се проведат на 24.08.2015 г. (понеделник) от 16.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

  1. 1.      Писмено предложение за състав на ОИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. 2.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. 3.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица;
  4. 4.      Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.
  5. 5.      Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ОИК не участва в заседанията й повече от 10 дни.

 

4,339 total views, 2 views today