Начало Актуално Общината връща за ново обсъждане решение на Общинския съвет

Общината връща за ново обсъждане решение на Общинския съвет

община пловдив

Община Пловдив приема по същество решението за намаляване със 70%  на т. нар.  такса „тротоарно право“ за времето, в което заведенията и търговските обекти биха били принудително затворени заради влошаване на епидемиологичната обстановка като мярка в подкрепа на бизнеса, но връща в Общинския съвет решението от 3 август за ново разглеждане.

„Необходимо е терминологично прецизиране на текстовете, които определят обхвата на обектите, както и периода за освобождаване от таксата за ползване на терени общинска собственост“, е записано в мотивите. Предложението на общината е освобождаването в посочените размери да се прилага при наличие на въведени противоепидемични мерки на територията на страната на база заповед на Министъра на здравеопазването, която ще определи обхвата на ограниченията и кръга засегнати бизнес субекти.  В мотивите на кмета, също така, се предлага срокът за освобождаване да бъде в рамките на календарната 2021 г. като да бъде съобразен с приетия бюджет на общината. Ако мерките на национално ниво продължат и през следващата година, от страна на общината ще бъде предложен проект за ново решение.

Община Пловдив връща за ново разглеждане като незаконосъобразно решението на Общинския съвет в частта за намаляване на такса битови отпадъци с 50% от 1 септември за обекти, които биха били затворени при евентуално усложняване на епидемичната обстановка.

„Решението е неприложимо заради изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)“, пише в мотивите си кметът.

„Към днешна дата ЗМДТ не предвижда възможност за освобождаване или намаляване на дължимата такса битови отпадъци за 2021 г. нито за определени категории обекти, нито за определени категории задължени лица“. Освен това според ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер и няма възможност за промяна в течение на годината.

В Община Пловдив постъпи писмо от областния управител Ангел Стоев, с което също се връща в Общинския съвет за ново разглеждане като незаконосъобразно решението за намаляване на такса битови отпадъци.

Припомняме, че Пловдив беше първата община в България, която прие мерки в подкрепа на бизнеса и пловдивските творци във връзка с епидемията от COVID-19. Те бяха предложени от кмета Здравко Димитров и одобрени от Общинския съвет на 9 април и бяха в сила до края на август  2020 г. Отново по предложение на кмета от 1 януари до 31 май тази година обектите отново са освободени от  таксата за ползване на терени общинска собственост. За миналата година в общинския бюджет не постъпиха наеми за близо 180 000 лв., а приходите от таксите за ползване на тротоарите за първите пет месеца на годината са с близо 500 хиляди лева по-малко.

Очаква се в близките дни председателят на Общинския съвет Александър Държиков да определи дата за извънредно заседание на съветниците, на което да бъде обсъдено отново решението, прието на 3 август.

1,274 total views, 2 views today