Начало Актуално Община Пловдив набира предложения по Програмата за 2016 година за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания

Община Пловдив набира предложения по Програмата за 2016 година за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания

heater2016_programa-knigiПроектът може да бъде в област:

Художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (преиздаване на книга и други подобни издания).

Може да кандидатстват физически или юридически лица. Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.

Кандидатът да отговаря на следните условия:

• Да има адресна регистрация в Пловдив.
• Да има завършен ръкопис, подготвен за печат.
• Проект, съдържащ попълнения формуляр, заедно с ръкописа и задължителните приложения, се изпраща в електронен вариант или в краен случай на хартиен носител в три екземпляра по пощата с обратна разписка на адрес: 4000 гр. Пловдив, Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов №1”, (за дирекция „Култура и културно наследство”), или се предава лично в деловодството на Община Пловдив в срок до 30 юли 2016 г. За спазването на срока е валидна датата на пощенското клеймо.
• Проектите трябва да включват пълен комплект документи.

Исканата сума от Община  Пловдив не трябва да надвишава 3000 лева, независимо от общата стойност на проекта.

Резултатите от конкурса се обявяват на официална пресконференция, организирана от дирекция „Култура и културно наследство” на Община Пловдив и на интернет сайта на Община Пловдив в срок до 1 октомври 2016 г.

Издателствата с проекти, одобрени за издаване,  сключват договор със зам.-кмета по „Култура и туризъм“ на Община Пловдив за получаване  на определената субсидия. Издателствата се задължават да издадат спечелилите финансиране проекти в срок до 18 декември 2016 г.

Председателят, както и съставът на Експертната комисия, които оценяват предложенията се определят със заповед на Кмета на Община Пловдив.

Експертната комисия  наброява 7 (седем) души. В нея се включват утвърдени писатели, литературни критици, историци, изкуствоведи и други изявени творци.

Вижте цялата информация на сайта на община Пловдив http://www.plovdiv.bg,  откъдето можете да изтеглите и формуляра.

 

За контакти:

дирекция „Култура и културно наследство” на Община Пловдив;

032/ 62 71 75; 032/ 63 53 82; e-mail: [email protected]

7,747 total views, no views today