Начало Актуално Община Пловдив подписа договор за обновяване на ДГ „Зорница“ и ДГ „Каменица“

Община Пловдив подписа договор за обновяване на ДГ „Зорница“ и ДГ „Каменица“

CGI04_fin CGI03_fin_

Община Пловдив подписа договор на обща стойност 8,6 млн. лв. за обновяване и разширяване на две детски градини –  „Зорница“  и „Каменица“. Реконструкцията ще бъде осъществена с безвъзмездната помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  След реконструкцията в двете градини  ще бъдат открити 5 нови групи със 100  места.

Общината проведе обществени поръчки за избор на изпълнители и вече има избрани победители. Договорите с тях ще бъдат сключени, след като приключат процедурите по обжалване.

ДГ „Каменица“ в район „Централен“ ще се обновява от фирма „Ринг-П“ ООД. Новият корпус ще бъде изграден в двора на СУ „Паисий Хилендарски“ и в него ще има  още 2 нови  градински групи.  В момента градината се помещават  4 групи.

Строител на ДГ „Зорница“ в район „Южен“ е „Парсек груп“ ЕООД. Предвижда се изграждане на ново крило към съществуващата сграда. Разширението е с обща площ 1500 кв. м. и е предвиден физкултурен салон за малчуганите.  В момента градината функционира със 6 групи, а след като бъде построена новата пристройка, ще разполага с общо 9 групи.

Повече информация за проекта:

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Общата сума на проекта е  8 660 036.21 лева. Продължителността е 30  месеца.

Проектът ще има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи за деца в ранна възраст. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизирана, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт и здравословен начин на живот на децата. С реализацията на проекта ще бъдат внедрени и мерки за енергийна ефективност и съответно до намаляване на разходите.

CGI02_fin CGI01_fin (1)

4,537 total views, no views today