Начало Актуално Община Пловдив представи проект на Здравна стратегия за периода 2021 – 2030 г.

Община Пловдив представи проект на Здравна стратегия за периода 2021 – 2030 г.

DSC_4040

„Ние сме първата община в страната, която подготвя подобен документ и се надяваме на подкрепа“, заяви при представянето директорът на дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов

„Здравната стратегия на Пловдив има за цел да се постигне по-качествено и ефективно здравеопазване като се изгради конкурентна и финансово стабилна общинска здравна система“.  Това заяви директорът на Дирекция „Здравеопазване“ на Община Пловдив д-р Калин Калинов при първото публично представяне на Здравната стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г.

На обсъждането присъстваха председателят на Общинския съвет Александър Държиков, общинските съветници от комисията по здравеопазване, представители на синдикатите, на академичната общност, на Българския лекарски съюз и РЗИ.

Община Пловдив е първата община, която изработва подобен стратегически документ с водещи политики и приоритети. „Чрез тяхното изпълнение бихме искали да постигнем няколко важни цели – удовлетвореност на гражданите,  финансово стабилна общинска здравна система, подобрено здравно състояние на населението с акцент върху майчино и детско здраве, уязвими групи, възрастни хора, лица с увреждания. Ние слагаме акцент и върху профилактиката на болестите и повишаване на здравна култура и ограничаване на рисковото поведение“. Това коментира още д-р Калинов и подчерта, че всички тези приоритети няма как да бъдат постигнати без ефективна координация между отделните сектори на здравната система на общинско ниво, както и без кадрова осигуреност и професионално развитие на лекарите, медицинските сестри, санитарите и мениджърския състав.

В тази връзка в стратегията се предлага да бъде създаден общински здравен фонд, от който да се отпускат стипендии за студенти медици, желаещи да останат на работа в общинските лечебни заведения. Този Фонд има за цел да привлича и задържа медицински и немедицински  специалисти в общинското здравеопазване. Чрез него ще бъдат подпомагани обучението и специализацията на лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти за нуждите на лечебните заведения в Община Пловдив, както и други специалисти с немедицинско образование, но работещи в сферата на общинското здравеопазване, чиито компетенции изискват специфични знания и умения.  „Финансовото подпомагане може да се осъществява под формата на ежемесечни стипендии за съответната учебна година. Финансовите средства ще се набират чрез вноски от общинските лечебни заведения, чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании“, обясни д-р Калин Калинов.

Стратегията предвижда още да бъде създаден здравен пациентски кол център, от който пловдивчани да получават информация за нужните им здравни специалисти и услуги. Той е част от една обща електронна система за управление и дигитализация на общинското здравеопазване.

Важен акцент в представянето на стратегията беше създаването на Общински педиатричен център за комплексна извънболнична медицинска помощ за деца и подрастващи. В него ще има специализирани кабинети, лаборатории, рентген. „Като начало той ще работи от 7 до  19 часа, а в последствие с тенденцията да стане денонощен и родителите ще има към кого да се обърнат, вместо да се лутат по болниците и спешните центрове“, обясни идеята д-р Калинов. Той припомни, че това един от ангажиментите, които кметът Здравко Димитров пое по време на предизборната си кампания и е сред водещите приоритети на дирекция „Здравеопазване“.

Също сериозен акцент в стратегията е изграждане на нови детски ясли, основни ремонти и увеличаване капацитета на съществуващия сграден фонд, защото има сериозен недостиг на места в 19 детски ясли, които в момента работят.

Изграждането на първия в страната общински хоспис на територията на бившата Белодробна болница е другата важна задача, която е записана за изпълнение в стратегията. По време на обсъждането беше предложено в допълнение да се разшири дейността с долекуване и рехабилитация на пациенти след активно лечение. Идеята бе споделена от проф. Любима Деспотова-Толева, председател на Българското дружество за продължителни грижи и палиативна медицина. В бившата белодробна болница може да бъде създаден и Център за обучение и специализация на лекари, сестри, санитари и немедицински лица в областта на палиацията. Според нея финансирането на всички тези проекти в Белодробна е възможно да се осигури по европейски програми. Нейната идея бе подкрепена и от проф. Ростислав Костадинов, заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност на Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив. Той предложи в болница „Кудоглу“ да се ситуира и бъдещият координационен общински център.

В стратегията е направен обстоен анализ  на текущото състояние на здравеопазването, предложена е визия за развитието на общинското здравеопазване и на политики за реализация на основните приоритети. Като първи приоритет в проектодокумента се извежда устойчиво развитие на общинското здравеопазване за постигане на здравно благосъстояние на жителите на Пловдив чрез ефективни и ефикасни дейности на общинските лечебни заведения, подобряване на здравния статус на населението, контрол на основните рискови фактори и мониторинг на заразните болести като акцент е поставен върху профилактиката. Следващият водещ приоритет е обезпечаването на качествена и достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, укрепване ефективността и контрола на медицинските дейности. Следващите два приоритета са подобряване на майчиното и детско здраве и грижа за уязвимите и специфични групи от населението. Водещи задачи остават обезпечаването на общинското здравеопазване с квалифицирани кадри и гарантиране на финансовата му стабилност, както и изграждане на електронно здравеопазване в Община Пловдив като част от националната здравна информационна система.

„Бих искала да поздравя авторите на стратегията – важен и много амбициозен документ, който ще бъде допълван и развиван. Грижата за и превенцията на човешкото  здраве е основно задължение и на местното самоуправление. Убедена съм, че  имаме нужда от нормативен документ, на който да стъпи развитието на общинското здравеопазване.  Нужни са адекватни, съвременни, гъвкави политики в този сектор, които са синхронизирани и които освен модернизиране на  системата ще доведат до по-голямо доверие към местните здравни институции. Ще доведат  до реално качество и удовлетворение от тези услуги, до  достъпност и до ефикасна превенция на здравето, на съгражданите ни. Целта е синхронизиране на всички елементи, от които зависи общинската здравна структура, изграждане на условия за  предвидимост и обезпечаване на здравните нуждите, на пловдивчани, както и премахване работата „на парче“ в ресора“. Това коментира на финала на представянето председателят на Комисията по здравеопазване в Общинския съвет  д-р Веселка Христамян.

Дискусията беше  излъчвана на живо на Фейсбук страницата на Общинския съвет.  През септември предстои представяне на стратегията пред пациентските и съсловните организации.

DSC_4050 DSC_4046 DSC_4044 DSC_4043

3,175 total views, no views today