Начало Актуално Община Пловдив разширява обхвата на системата за разделно събиране на отпадъци

Община Пловдив разширява обхвата на системата за разделно събиране на отпадъци

разделно събиране (1) разделно събиране (3)

Община Пловдив предприе действия за разширяване обхвата на изградената през 2015 г. „система от смесен тип” за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През месец април 2021 г. Дирекция „Екология и управление на отпадъците”, в партньорство със сдружение „БГ Бъди активен“, „Екопак България” АД и ОП „Чистота” и в рамките на инициативата “Партньорство за красива и чиста България” стартира кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ в квартал Капана. С нея бе разширен обхватът на действащата система  за разделно събиране. Заведенията в пловдивския квартал „Капана” бяха приканени да събират  разделно своите отпадъци  от опаковки, в резултат на което над 20 заведения изразиха съгласие да се включат в действащата система.

Първоначално желаещите бяха подпомогнати с чували, а впоследствие ще бъдат длъжни да ги осигурят сами. Раздаването на чувалите се извърши на 20 април от представители на сдружение „БГ Бъди активен”, като освен чували бяха раздадени информационни материали и индивидуални картонени контейнери за разделно събиране.

Всеки обект трябва да има създадена вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло. Забранено е изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци, когато е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците” приканва всички представители на заведения намиращи се в кв. „Капана” да се включат в изградената системата. Заявления могат да бъдат подавани на следния email: direkcia_ecologia@plovdiv.bg

Предвид обстоятелството, че в района на главната улица няма възможност за разполагане на цветни контейнери за разделно събиране, с цел улесняване на търговските обекти в изпълнение на задълженията им във връзка чл. 33 от ЗУО и създаване на приятна обстановка на жителите и гостите на града, през 2015 г. е създадена организация за събирането и извозването на разделно събраните отпадъци от обекти в района на централната градска част.  Обектите са длъжни да изнасят разделно събраните отпадъци до контейнерите за смесен битов отпадък. Отпадъците от хартиени и картонени опаковки следва да бъдат с минимизиран обем, събрани в торби или подредени в купове. Отпадъците от пластмасови и стъклени опаковки трябва да бъдат в найлонови торби за смет, като пластмасовите опаковки да бъдат с минимизиран обем. Извозването се извършва със специализиран автомобил всеки ден от понеделник до петък в интервала от 08:00 до 13:00 ч. Събраните отпадъци се третират предварително, след което се предават на крайни преработватели за рециклиране.

През 2017/2018 г. добрите резултати от така действащата „система от смесен тип” доведоха до разширяване на обхвата и извън централната градска част, като бяха включени търговски обекти намиращи се и в други части на район „Централен” и в район „Тракия”.

783 total views, 2 views today