Начало Общински Съвет Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ

Входящ номер/ дата Име,презиме, фамилия Длъжност Декларации
№1/04.06.2018 Иван Борисов Тотев Кмет/Председател на Управителния съвет на ОФ“Пловдив 2019“ Изтегли
№2/04.06.2018 Александър Милков Държиков Зам.кмет/Член на УС на ОФ“Пловдив 2019“ Изтегли
№3/05.06.2018 Евелина Антонова Славчева Управител Изтегли
№4/05.06.2018 Динко Божков Божков Управител Изтегли
№5/06.06.2018 Атанаска Ангелова Маташева Контрольор Изтегли
№6/06.06.2018 Георги Павлов Василев Контрольор Изтегли
№7/06.06.2018 Петко Иванов Недев Управител Изтегли
№8/06.06.2018 Стефка Георгиева Тодорова Контрольор Изтегли
№9/06.06.2018 Кристина Драгомирова Халачева Контрольор Изтегли
№10/06.06.2018 Олимпия Кирилова Литовойска Управител Изтегли
№11/06.06.2018 Даниел Едварт Макенян Контрольор Изтегли
№12/06.06.2018 Дончо Митев Кацарев Управител Изтегли
№13/07.06.2018 Добромира Стефанова Тошева Контрольор Изтегли
№14/07.06.2018 Едвард Владислав Лабуза Изпълнителен директор Изтегли
№15/07.06.2018 Валерий Петров Петров Член на Съвет на директорите Изтегли
№16/ 07.06.2018 Атанас Георгиев Атанасов Член на Съвет на директорите Изтегли
№17/07.06.2018 Живко Димитров Димитров Управител Изтегли
№18/07.06.2018 Борислава Христова Тонева Финасов контрольор Изтегли
№19/08.06.2018 Ангелина Атанасова Топчиева Секретар на Община Пловдив Изтегли
№20/08.06.2018 Кирил Мирославов Велчев Изпълнителен директор Изтегли
№21/08.06.2018 Антон Христов Баев Член на УС Изтегли
№22/08.06.2018 Матей Антонов Матеев Член на УС Изтегли
№23/08.06.2018 Веселин Николов Маневски Член на контролен съвет-представител на Общински съвет Пловдив Изтегли
№24/08.06.2018 Николай Георгиев Забунов Управител Изтегли
№25/08.06.2018 Борис Тодоров Грозданов Контрольор Изтегли
№26/08.06.2018 Тони Танева Симидчиева Член на УС Изтегли
№27/08.06.2018 Румяна Каменова Герджикова-Благоева Контрольор Изтегли
№28/08.06.2018 Валерия Тодорова Славова Управител Изтегли
№29/08.06.2018 Елена Атанасова Бояджиева Управител Изтегли
№30/08.06.2018 Ненко Върбанов Ненков Управител Изтегли
№31/08.06.2018 Константин Павлов Сапунджиев Управител Изтегли
№32/08.06.2018 Йордан Василев Василев Контрольор Изтегли
№33/08.06.2018 Любомир Димитров Паунов Контрольор Изтегли
№34/08.06.2018 Емил Георгиев Русинов Общински съветник Изтегли
№35/08.06.2018 Стефан Емилов Стоянов Заместник-кмет/УС на ОФ“Пловдив 2019“ Изтегли
№36/08.06.2018 Христо Николаев Гюлев Член на УС Изтегли
 Стефан Костянев Член на УС  Изтегли
Парашкев Цветков Управител Изтегли
Генади Александров Странджев Управител Изтегли

13,722 total views, no views today