Начало Пловдив днес Прерязаха лентата на модернизираната по ОП „Региони в растеж“ Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Прерязаха лентата на модернизираната по ОП „Региони в растеж“ Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

pghtt_4122018 (2)

Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника е с напълно обновена база. Сградата е ремонтирана по проект „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01.

Обща стойност на проекта е 1 399 985,87лв. с ДДС (в т.ч. финансов принос на ЕФРР 85% – 1 189 987,99 лв. с ДДС, НФ 5% – 209 997,88 лв. с ДДС).

Той бе финализиран днес, а лентата бе прерязана от заместник-кмета Стефан Стоянов, директора Лидия Ганчева и ръководителя на проекта инж. Красимир Еневски.

„ПГХТТ е едно от добрите училища. Сравнително бързо се справихме с кандидатстването за това финансиране и започнахме трансформация на сградата и вътрешността, като 350 000 лева са инвестирани в лаборатории“, посочи заместник-кметът Стефан Стоянов.

Над 22 компании работят съвместно с професионалната гимназия, където  учениците осъществяват своята учебна практика.

„Гимназията е един от добрите примери, където се работи добре с хранително-вкусовата индустрия, успешен пример е в региона и дава добри кадри. Професионалното обучение трябва да е по-практически ориентирано да има повече стажове.

„Този проект означава за нас високо качество, успешна реализация на пазара на труда, оптимизация, инвестиция в бъдещето на нашите деца“, заяви директорът Лидия Ганчева.

Реализацията на проекта дава възможност за една по-добра и качествена среда за образование, съответстваща на съвременните изисквания. В училището е подобрена материално-техническата база в съответствие с модерното и професионално обучение, което учениците получават.

В рамките на две години бяха реализирани дейности, свързани с мерките за енергийна ефективност (хидро- и топлоизолация, подменени са радиаторите, както и вертикалните тръби на парното, осигуряване на достъпна среда, доставка, монтаж, оборудване и обзавеждане на 4 лаборатории – 1 микробиологична, 2 физико-химични, 1 по неорганична и органична  химия, два кабинета за практическо обучение по контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, учебна работилница по хладилна, климатична и отоплителна техника.

За следващата година ще бъде обявен прием по „Топлотехника“ дуално обучения, която е в списъка на защитените специалности.

През 2019 година гимназията, в която се обучават 620 ученици в 26 паралелки ще навърши 70 години и ще празнува с напълно обновена сграда.

pghtt_4122018 (5) pghtt_4122018 (6) pghtt_4122018 (1) pghtt_4122018 (4) pghtt_4122018 (3)

2,985 total views, 5 views today