Начало Услуги Административни услуги Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Родител с 2-те лични карти или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление в съответната районна администрация , където е съставен актът за раждане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
След съставяне на акта за раждане

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел «ГРАО» на съответния район, където е съставен актът за раждане


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.. / + 5 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за раждане, съставени преди 1964 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408; 032/ 656 405
За актове за раждане, съставени след 1964 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за раждане


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Документи за самоличност или изрично нотариално пълномощно
- Документи за сключване на граждански брак съгласно Семейния кодекс

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление за сключване на граждански брак – пред длъжностно лице по гражданско състояние в ритуален дом на младоженците

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
В деня, след сключване на брака и съставяне на акт за сключен гр. брак

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ 626 054


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв . / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ 626 054


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
- Документ за самоличност на починалото лице или изрично нотариално пълномощно
- Съобщение за смърт;
- Документ за самоличност на починалото лице
ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Пред длъжностно лице по гражданско състояние

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
в деня, след съставяне на акта за смърт

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Бул. „Княгиня Мария Луиза” №73 – актове за смърт
032/ 658 782


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.. / + 5 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност на наследник или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление – от наследник на починалия или пълномощника с данни, че лицето е починало в гр. Пловдив се подава в деловодството на общината
I-01-00-У

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние– в съответната районна администрация

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв. / + 5 лв. – със заверка за чужбина.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.. / + 5 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за раждане, съставени преди 1964 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408; 032/ 656 405
За актове за раждане, съставени след 1964 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за раждане
За актове за брак в Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност на наследник или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
- в съответната районна администрация по последен постоянен адрес /местожителство/ на наследодателя (починалото лице)
Приложение №2 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 3,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 6,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 9,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на районната администрация по последен постоянен адрес /местожителство/ на наследодателя


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.1 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 4,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.2 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 3,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 6,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 9,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.3 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.4 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 4,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 8,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 12,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.5 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.6 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.7 – в деловодството на районната администрация по адресна регистрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
При сключване на брак в чужбина с чужденец, за същия се представят документи по чл.20 ал.2 и ал.4 от  Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г  – с превод и легализация.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.8 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв./ + 5 лева за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделте „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.9 и Декларация – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 5,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв. / + 5 лева за чужбина
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв. / + 5 лева за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.10 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.11 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 1,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 2,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 3,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.12 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.13 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 7 раб. дни 1,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 2,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 3,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
попълване на декларация в съответната районна администрация, където е съставен актът за раждане на детето

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3 месеца от уведомяване на майката

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на районната администрация, където е съставен актът за раждане на детето

ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Заявление – по образецза съответния вид удостоверение – в ГРАО на съответната администрация, където се издава документът.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
- веднага

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е заявена услугата и се издава съответния документ

ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Оригинален акт за гражданско състояние от чужбина, преведен и легализиран или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление с документ за самоличност или изрично пълномощно, или служебно – по дипломатически път
0I-Y- 01-26

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7 раб. дни Такса: безплатно
10.00 лв. / само при актове за раждане /

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В зависимост от вида на акта – отдел „ГРАО” на  администрацията по постоянен адрес на починалия /при акт за смърт/; на майката /при акт за раждане/; на мъжа /при акт за гр. брак/ или на българския гражданин – чл.(69-72) от  ЗГР


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Комплект документи по чл.15 ал.1 от Наредба №1 за прилагане на гл.5 от Закона за българско гражданство

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Указание за комплектоване на документите
Молба

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни – след представяне на редовни документи

ТАКСА
50лв по сметка на Министерството на правосъдието:
IBAN на получателя: BG09 BNBG 9661 30001737 01;
ВІС на получателя: BNBGBGSD.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на общината , Пл. «Централен» 1,
032/ 656 408, 032/ 656 405


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Документ за собственост на имота

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)
Бланка заявление за постоянен адрес
Декларация по чл 92, ал.3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 2,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 4,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 6,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите – по местонахождение на адреса


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно
Документ за собственост на имота

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци)
Адресна карта за настоящ адрес
Декларация по чл 92, ал.3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 1,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 2,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 3,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите – по местонахождение на адреса


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната и заявление от лицето;
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление в деловодството на общината или съответната районна администрация, където е съставен актът за гражданско състояние
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 работни дни

ТАКСА
безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е съставен актът за гражданско състояние


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни формат A4 или А5 – 4 лв. на страница формат A3 – 6 лв. на страница
Бърза услуга- 3 раб. дни формат A4 или А5 – 8 лв. на страница формат A3 – 12 лв. на страница
Експресна услуга- 1 раб. ден формат A4 или А5 – 12лв. на страница формат A3 – 18 лв. на страница

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е съставен актът за гражданско състояние


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновена услуга- 5 раб. дни 5,00 лв.
Бърза услуга- 3 раб. дни 10,00 лв.
Експресна услуга- 1 раб. ден 15,00 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на общината и районите – по местонахождение на регистъра

ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично нотариално пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление с приложени оригинални документи /съдебен или административен акт – с превод и легализация/
Заявление от Кодекса на международното частно право /КМЧП/
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите – по местонахождение на регистъра

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

247,916 total views, 2 views today